Orientació Acadèmica

Per què estudiar un màster?

 • Per què estudiar un màster o un postgrau?

  Cursar un màster o un postgrau pot ser un element diferenciador en el teu currículum vitae a l'hora d'optar a un lloc de treball. A més, és indicatiu de la motivació i interès que tens per actualitzar els coneixements i aprofundir en àmbits d'un sector determinat. En definitiva, mostra una actitud activa cap a la planificació de la carrera professional i la formació permanent necessària al llarg de tota la vida.  

  Per què estudiar un màster

  Algunes de les raons per cursar un màster o un postgrau són: 
   
  • Perfeccionar el desenvolupament professional científic, tècnic, humanístic i artístic.
    
  • Ampliar la teva xarxa de contactes personals i augmentar la xarxa de relacions amb companys i professorat, segurament tots ells professionals en actiu.
    
  • Tenir oportunitats per conèixer i tractar amb professionals del sector, que poden ser de gran ajuda per a la teva futura carrera professional.
    
  • Complementar els estudis universitaris amb una formació pràctica i propera a la realitat del sector professional.
    
  • Conèixer nous àmbits de recerca amb possibilitats d'aplicació professional. Si es vol canviar de feina o reorientar la carrera professional, un màster o postgrau pot obrir camí cap a altres àmbits. 
    
  • Fer una inversió de futur. La inversió es rendibilitza amb un lloc de treball adequat als teus interessos i formació. A més, existeixen beques i ajuts, així com subvencions i crèdits per accedir a aquests estudis. 
    
  • Obtenir una nova perspectiva, en el sentit d'enriquir la preparació més enllà del món acadèmic universitari per a acostar-te a la manera de funcionar de les empreses.
  • Accedir a estudis de doctorat o treballar en una professió regulada. Per a poder realitzar un doctorat o treballar en una professió regulada (com advocat) és imprescindible la realització d'un màster oficial.
Cursos relacionats