Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Per què estudiar un màster?

Decidir-te a estudiar un màster mostra de tu una actitud activa cap a la planificació de la teva carrera professional i cap a la formació al llarg de la vida.

Un màster pot ser un element diferenciador en el teu curriculum vitae a l'hora d'optar a un lloc de treball. A més, és indicatiu de la motivació i l'interès que tens per actualitzar els teus coneixements i aprofundir en el sector en el qual t'agradaria inserir-te.

A continuació t'aportem algunes raons que t'ajudaran a prendre la decisió de cursar o no uns estudis de màster.

Per què estudiar un màster

És obligatori fer un màster després d'un grau?

Cursar un màster és una opció personal que pot respondre a diferents motius com:

 • Aprofundir o especialitzar-se en una temàtica concreta del grau triat amb la finalitat d'inserir-se laboralment en àrees relacionades amb aquesta especialització.
 • Reforçar o desenvolupar noves competències professionals i millorar amb això les funcions pròpies del lloc de treball.
 • Complementar la formació obtinguda en el grau, amb aprenentatges d'una àrea de coneixement diferent, però que resulten útils en el dia a dia de l'exercici professional.
 • O inclús, cursar un màster per interès informatiu, curiositat o motivacions vinculades a inquietuds o aficions particulars.

Com aquestes, existeixen moltes altres raons per a cursar un màster, però és essencial que sàpigues que no és obligatori cursar aquests estudis després d'una titulació de grau.

El que sí es converteix en un requisit obligatori és cursar un màster per a accedir a un programa de doctorat o cursar un màster habilitant per a exercir una professió regulada.

 

Algunes de les raons per cursar un màster 

 • Adquirir una formació avançada en una disciplina concreta que et permeti especialitzar-te professional o acadèmicament.
 • Complementar els estudis universitaris en altres àmbits d'interès.
 • Ampliar la teva xarxa de contactes professionals a partir de les relacions amb companys, professorat i professionals del sector. Tots aquests contactes poden ser de gran ajuda per a la teva futura carrera professional o fins i tot per a fer networking si ja et trobes exercint una professió o oferint un servei.
 • Diferenciar-te en el mercat laboral. Ampliar coneixements en un àmbit suposa millorar les competències professionals i augmentar les possibilitats de ser contractat en diferenciar-te de la resta a l'hora d'optar a un lloc de treball.
 • Reorientar la teva carrera professional. Conèixer els sectors econòmics amb alta demanda de professionals o descobrir altres interessos laborals, poden ser motius per a decidir-se a adquirir altres habilitats i competències si es vol canviar de lloc de treball.
 • Fer una inversió de futur amb beneficis econòmics a llarg termini. Els estudis de màster et permetran incrementar les oportunitats d'obtenir una bona ocupació. Així, la inversió es rendibilitza amb un lloc de treball més adequat als teus interessos i formació.
 • Accedir a estudis de doctorat. Per a poder realitzar un doctorat és necessari que prèviament hagis cursat un màster oficial.
 • Treballar en una professió regulada. Si desitges exercir en una professió regulada, com per exemple, advocacia, docència en Secundària o psicologia general sanitària, és imprescindible la realització d'un màster habilitant.
A més, tingues en compte que a part dels màsters oficials o dels màsters propis o de formació permanent, existeixen altres estudis de postgrau amb els quals podràs enriquir la teva formació universitària i obtenir coneixements més pràctics i adaptats a cobrir les necessitats que demanda el mercat de treball, com els diplomes d'especialització, els diplomes d'expert universitari o els cursos propis.


Consulta en els nostres continguts l'oferta de màsters, i informa't d'alguns consells pràctics per a triar un màster.