Orientació Acadèmica

Per què estudiar un màster?

 • Per què estudiar un màster o un postgrau?

  Cursar un màster o un postgrau pot ser un element diferenciador en el teu currículum vitae a l'hora d'optar a un lloc de treball. A més, és indicatiu de la motivació i interès que un tens per actualitzar els coneixements i aprofundir en àmbits d'un sector determinat. En definitiva, mostra una actitud activa cap a la planificació de la carrera professional i la formació permanent necessària al llarg de tota la vida.  

  Per què estudiar un màster

  Algunes de les raons per cursar un màster o un postgrau són: 
   
  • Perfeccionar el desenvolupament professional científic, tècnic, humanístic i artístic.
    
  • Ampliar la teva xarxa de contactes personals i estendre la xarxa de relacions amb companys i professors, segurament tots ells professionals en actiu.
    
  • Tenir oportunitats per conèixer i tractar a professionals del sector, que poden ser de gran ajuda per a la futura carrera professional.
    
  • Complementar els estudis universitaris teòrics amb una formació més pràctica i propera a la realitat del sector professional.
    
  • Conèixer els nous àmbits de recerca amb possibilitats d'aplicació professional.
    
  • Fer una inversió de futur. Si tries bé, es rendibilitza la inversió amb un lloc de treball més adequat als teus interessos i formació.
    
  • Canviar de perspectiva, en el sentit d'enriquir la preparació més enllà del món acadèmic universitari i anar deixant de banda la forma de treballar en l'àmbit universitari, per acostar a la manera de funcionar de les empreses.
Cursos relacionats