Orientació Acadèmica

Què són els màsters oficials?

 • Què són els màsters oficials?

  Els màsters oficials són estudis postuniversitaris que t'ofereixen una formació avançada orientada a l'especialització acadèmica o professional o a la iniciació en activitats investigadores. 

  Els màsters oficials, a diferència dels màsters propis de les universitats, han passat per un rigorós procés d'avaluació de qualitat dels estudis per part d'un organisme extern a la universitat.

  màster oficial

  Les principals característiques dels màsters oficials són:
   
  • La seva durada és d'entre 60 i 120 crèdits.
  • S'hi accedeix a través d'una titulació de grau, o equivalent.
  • Tenen un caràcter oficial i validesa a tot el territori estatal.
  • El seu preu està regulat per les administracions educatives.
  • Es poden sol·licitar beques del Ministeri d'Educació i Formació Professional per ajudar a finançar els estudis. A banda d'altres beques i ajudes d'altres organismes.

  Aquests estudis estan organitzats amb les següents matèries.
   
  • Obligatòries.
  • Optatives.
  • Pràctiques externes (si n'hi ha).
  • Treball de fi de màster.
   

  Quin tipus de màsters oficials hi ha?

   
  Hi ha diferents tipus de màsters oficials. Cada universitat té una àmplia oferta formativa entre la qual hi pots trobar:
   
  • Màsters universitaris: organizats per una única universitat.  
  • Màsters interuniversitaris: estan impartits per més d'una universitat del territori espanyol.
  • Programes Erasmus Mundus: programes de màster organitzats per una o més d'una universitat espanyola i universitats d'arreu del món.
  • Programes de dobles titulacions de màster: pots obtenir dos títols de màster en un programa específic que combina dues titulacions.
  • Programes que s'imparteixen en anglès: algunes titulacions ofereixen l'oportunitat de cursar-les en anglès, i altres s'imparteixen exclusivament en aquest idioma.
  A banda de poder cursar màsters en anglès, també tens l'opció de cursar-los en les diferents modalitats formatives: presencial, online o b-learning.
   

  Per què estudiar un màster oficial?

  L'oferta formativa de postgraus és molt àmplia. En el moment de triar uns estudis de màster, hauràs de triar si vols que la titulació sigui oficial o no. Cursar un màster oficial és important en els següents casos:

  Accés a programes de doctorat: Si vols prosseguir els teus estudis cap a un doctorat, un dels requisits d'accés és que estiguis en possessió d'uns estudis oficials de màster. Has d'haver cursat un mínim de 300 crèdits ECTS entre els teus estudis de grau (o equivalent) i màster universitari.

  Exercici de professions regulades: Per a l'exercici d'algunes professions com, per exemple, professor de secundària, és imprescindible cursar un màster universitari habilitat per a aquesta professió.

  Treball en l'administració pública: Per a l'accés a alguns llocs de treball de l'administració pública, tenir un màster oficial pot ser un dels requisits d'accés o et pot donar punts a la teva candidatura.

  En la resta de casos, la tria entre un màster oficial o un màster propi l'has de fer-la tenint en compte els teus objectius, el temari del màster, les seves sortides professionals i altres criteris que t'ajudaran a triar bé el teu màster.
   

  És obligatori fer un màster després d'un grau?

  Cursar un màster és una decisió personal que pot respondre a diferents motius, com per exemple millorar l'especialització formativa, millorar les competències professionals, etc. Normalment, no és obligatori fer un màster després d'uns estudis de grau,  tot i que es converteix en un requisit imprescindible si vols accedir a un programa de doctorat o en el cas que la professió que vulguis exercir ho exigeixi.
   
   

  Què és el SET: Suplement Europeu del Títol?

  El Suplement Europeu del Títol (SET) és un document de caràcter oficial i amb validesa en tot el territori nacional que acompanya el títol universitari oficial. Aquest document fa més comprensible i fàcilment comparable el títol a l'estranger.  Hi apareix una descripció dels estudis cursats, les competències adquirides i el nivell de la titulació en el sistema nacional d'educació superior. 

  Es tracta d'un document interessant a sol·licitar si vols anar a treballar o a estudiar a l'estranger. Ara bé, pot ser que et demanin més documentació.

  La informació que s'inclou en el SET és:
   
  • Dades identificatives del titulat.
  • Informació sobre la titulació.
  • Informació sobre el nivell de la titulació.
  • Informació sobre els continguts i resultats obtinguts.
  • Informació sobre la funció de la titulació.
  • Informació addicional.
  • Certificació del suplement.
  • Informació sobre el sistema nacional d'educació superior.
  Aquest document es pot sol·licitar un cop acabats els estudis universitaris. L'expedeixen les pròpies universitats i és expedit, com a mínim, en castellà i anglès.

  El SET no garanteix el reconeixement automàtic del títol a altres països, però sí que en facilita el reconeixement.

  Coneix l'oferta de màsters oficials i els criteris que t'ajudaran a triar un màster.
Cursos relacionats