Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Com triar un centre de màster o postgrau?

Triar el centre a on cursar uns estudis de postgrau és molt important per a aprofitar al màxim la teva formació. Tot i que pots trobar estudis similars, cada centre té unes peculiaritats que el fan únic i fan que l'experiència d'estudiar en ell sigui també única.

A continuació t'oferim algunes claus per a triar bé un centre de màster.

triar centre màster

Aspectes a tenir en compte per escollir un centre de màster 

L'oferta d'estudis de postgrau és molt àmplia i inclou titulacions amb diferents càrregues lectives, entre aquestes: màsters oficials, màsters de formació permanent, diplomes d'especialització, diplomes d'expert universitari, cursos propis i programes de doctorat.

Per a triar un centre de màster, has d'investigar, en primer lloc, si la seva oferta d'estudis respon al teu interès acadèmic o professional en cursar aquesta formació.

Per exemple, si el que desitges és continuar amb estudis de doctorat, només podràs cursar un màster oficial, en canvi, si el que cerques és millorar les teves competències professionals en allò a què ja et dediques, pot interessar-te un centre de màster que ofereixi titulacions pròpies directament orientades al domini d'aquestes competències.

Para atenció als següents aspectes que t'ajudaran a triar bé el teu centre de màster:

 • Programa formatiu. És important que coneguis l'oferta d'estudis que es poden cursar en el centre, així com la seva durada i la seva càrrega lectiva. Comprova de quines àrees de coneixement s'ofereixen més titulacions i si entre aquestes pot haver-hi un programa que t'interessi.
 • Tipus de centre. Pots cursar estudis de postgrau en una universitat on a més s'imparteixin graus i especialitzacions de totes les temàtiques, o acudir a centres especialitzats en un sector concret com a turisme, disseny o negocis, i informar-te sobre la seva trajectòria en la impartició de màsters. Un exemple d'aquests centres són les escoles de negocis o les escoles de disseny.
 • Modalitat d'impartició. A l'hora de triar un centre de màster hauràs de valorar la modalitat (presencial, a distància, en línia, o mixta) en la qual s'ofereix el programa d'estudis que vols cursar. Per exemple, mentre uns centres sobresurten per oferir programes en modalitat presencial, uns altres compten amb una àmplia trajectòria oferint programes en modalitat en línia o a distància. A més, existeixen centres que combinen la docència presencial amb seminaris i altres activitats pròpies de la modalitat en línia o a distància.
 • Pla d'estudis. Els estudis de postgrau són propis de cada centre, així que, encara que puguin semblar similars en una institució i en una altra, una de les tasques prèvies a triar un centre de màster és trobar els aspectes diferenciadors i que aporten valor al pla d'estudis. Per exemple, la varietat d'assignatures optatives o la possibilitat de triar entre diversos itineraris d'especialització.
 • Idioma d'impartició. Pot ser que els estudis s'imparteixin en un únic idioma o en més d'un. Depenent del sector en el qual ja estàs inserit o en el qual aspires a inserir-te, serà interessant que cursis els estudis de postgrau íntegrament o parcialment en un idioma estranger.
 • Titulació obtinguda. Dins de la formació de postgrau existeixen ensenyaments oficials i ensenyaments propis. Has de saber que, si en acabar els estudis de postgrau vols accedir a un doctorat o treballar en una professió regulada serà imprescindible que cursis un màster oficial. Per tant, un dels aspectes a tenir en compte per a triar un centre de màster és la titulació que s'obté en finalitzar el programa d'estudis que has decidit cursar.
 • Cost i sistemes de finançament. Depenent de la titularitat del centre, o del tipus de màster a cursar, el cost variarà considerablement. Normalment, els estudis de postgrau tenen un preu elevat, per aquest motiu has de conèixer les formes de finançament que ofereix el centre o si disposen d'algun programa de beques o ajudes.
 • Programes d'intercanvi. Cursar part dels estudis en un altre centre formatiu del context nacional o estranger sempre és una experiència positiva. En el moment de triar un centre comprova les oportunitats d'intercanvi que ofereix.
 • Professorat. En uns estudis de postgrau en els quals busques una formació d'alta qualitat i especialització, és important que el professorat estigui compost per persones expertes del sector, amb una àmplia trajectòria acadèmica i laboral. Una manera de conèixer al professorat que impartirà docència en el màster que cursaràs, és buscant el seu perfil en les xarxes professionals o en el portal del professorat de la mateixa universitat.
 • Borsa de treball, de pràctiques i relació amb les empreses. La relació del centre amb les empreses és un factor a tenir en compte en triar un centre de màster, ja que les pràctiques poden obrir-te les portes a una futura contractació. També és important que el centre sigui conegut per les empreses i tingui una bona reputació. Investiga si el centre en el que vols cursar aquests estudis compta amb oferta de pràctiques, consulta les característiques i condicions d'aquestes pràctiques i informa't també si disposen de borsa de treball i de les possibilitats d'inserció que hi ofereix.
 • Instal·lacions. El centre que triïs ha de disposar dels espais adequats per a cursar el màster en condicions i posar en pràctica allò que has après. Per exemple, laboratoris, aules informatitzades, biblioteca, sales de treball i d'estudi, entorns de co-creació i intercanvi i tota la tecnologia adequada i els materials necessaris per a promoure la motivació per l'aprenentatge en els seus estudiants.
 • Ubicació. En el cas que decideixis realitzar els estudis de manera presencial, és important tenir en compte la distància que hi ha entre el centre i el teu lloc de residència, o bé, plantejar-te la possibilitat de traslladar-te a viure en la localitat en la qual es troba el centre.
 • Reputació del centre. Mesurar la reputació d'un centre no sempre és fàcil ni sempre es pot fer de manera objectiva. Així i tot, en el cas dels estudis de postgrau existeixen diferents rànquings que classifiquen els centres. Per a orientar-te en aquestes classificacions has de tenir en compte els aspectes que mesura el rànquing, valorar si per a tu són importants i veure, segons aquests indicadors, en quina posició està el centre que t'interessa.
És important que realitzis els teus estudis de màster en un centro en el que et sentis còmode i que encaix amb els teus objectius. Una bona manera de conèixer més de prop el centre és que assisteixis a les seves jornades de portes obertes o el visitis i parlis amb els seus alumnes, exalumnes i professors.

Para atenció al següent vídeo i tria de forma adequada el centro en que cursar el teu màster.

 


Consulta el nostre cercador de cursos i troba el teu màster entre una àmplia oferta d'estudis de postgrau.