Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Què són les beques i quines beques hi ha?

Existeixen diferents alternatives que et permeten fer front al cost dels estudis, com les beques o els sistemes de finançament i fraccionament de pagament, promogudes tant per les
administracions públiques, com per entitats privades.

T'expliquem a continuació quines són algunes d'aquestes beques i ajudes a l'estudi i de què tracten.
 

Què són les beques?

Les beques són ajudes per a la realització d'estudis o recerques científiques, i estan adreçades a estudiants de totes les etapes educatives.

En el cas de les beques d'estudi, serveixen per a cursar estudis obligatoris o postobligatoris, i sempre s'atorguen quan l'estudiant compleix amb els requisits establerts en la convocatòria.

En el cas de les beques de recerca, el seu objectiu és fer costat a joves doctorands en la seva tasca investigadora i en l'adquisició de les competències docents universitàries per a facilitar la seva inserció al món laboral i a la recerca científica.

Quin tipus de beques hi ha i en què consisteixen?

Pots trobar-te amb beques i ajudes convocades per diferents organismes i entitats.

És el cas de les beques i ajudes per a estudiar del Ministeri d'Educació i Formació Professional, que et permeten cursar els teus estudis reduint els costos. Per a optar a aquestes ajudes al finançament, has de complir amb els requisits marcats en cada convocatòria i presentar tota la documentació dins del termini indicat.


Si tens interès a aprofundir sobre aquestes i altres beques consulta els requisits en la pàgina web de l'organisme convocant, i informa't, així, del període en el qual has de començar a tramitar la teva sol·licitud.

Independentment de l'entitat o institució convocant, pots trobar els següents tipus de beques:
 

Tipus de beques
 • Beca general. Inclou una quantia fixa i una variable i es concedeix en funció de la situació personal del o la sol·licitant i de la convocatòria.
 • Beca de matrícula. Cobreix el pagament total o parcial de la matrícula.
 • Beca de transport. Cobreix de manera total o parcial les despeses de transport diari al centre d'estudis.
 • Beca de mobilitat. Per a participar en un programa de mobilitat acadèmica, ja sigui nacional o internacional. Un dels programes més coneguts d'aquestes beques és el programa Erasmus+.
 • Beca de menjador. Beca que cobreix l'import total o parcial del menjador escolar.
 • Beca de material escolar. Per a ajudar a cobrir les despeses del material escolar.
 • Beca per a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu. Per a cobrir les despeses que genera aquest alumnat en concepte de suports educatius.
 • Beca per realitzar activitats extraescolars. Per a participar en programes d'immersió lingüística, aules de naturalesa, campus d'aprofundiment científic i altres, a on es promou la  convivència entre l'alumnat procedent de diferents zones del territori.
 • Beca de residència. Beca que cobreix de manera total o parcial les despeses de residència de les persones que han de traslladar-se a viure a una altra ciutat per a poder estudiar.
 • Beca per a cursar  estudis concrets. Per a cursar un estudi concret, per exemple, estudis postuniversitaris en l'àmbit científic. Per a optar a aquestes beques, l'expedient acadèmic és molt important.
 • Beca per a realitzar pràctiques. Per a costejar un període de pràctiques en una empresa o institució determinada.
 • Beca per programes de investigació. Per a costejar el període de recerca predoctoral i la formació per a la docència  universitària una vegada acabats els estudis de Doctorat.

Quins altres ajuts a l'estudi existeixen?

A més de les beques, existeixen altres maneres de fer front al cost dels estudis amb més comoditat:

 • El fraccionament de pagament: els centres poden plantejar els cobraments en diferents terminis i períodes del curs, en comptes de fer-lo en un únic pagament. Es tracta d'una forma còmoda de costejar els estudis, i atendre les necessitats econòmiques dels i les estudiants. Et permet tenir una previsió i planificació amb un marge de temps.
 • El finançament i els préstecs: poden contractar-se a través d'entitats que es dediquin a aquesta mena de serveis com els bancs i caixes; o altres entitats privades. Amb aquesta opció pots obtenir un préstec que t'ajudi a pagar els teus estudis de forma fraccionada i amb un interès baix.

Segueix informant-te als nostres continguts sobre els passos per sol·licitar una beca i sobre aquests i altres tipus de beques, ajuts i premis.