Orientació Acadèmica

Què són les beques i quines beques hi ha?

Què són les beques?

Les beques són ajuts al finançament d'uns estudis que s'ofereixen a l'alumnat per part d'un organisme o una entitat. Aquestes aportacions econòmiques poden ser per a cursar uns estudis obligatoris o postobligatoris, i sempre s'atorguen quan l'estudiant/a compleix amb els requisits establerts en la convocatòria. A banda de les beques, hi ha altres formes que et poden ajudar a finançar els teus estudis.

Quines facilitats econòmiques hi ha per estudiar?

Hi ha diferents ajuts, beques, sistemes de finançament, fraccionament de pagament o altres opcions que et permeten fer front a les despeses dels estudis, ja sigui a través d'oportunitats promogudes per les administracions públiques com d'entitats privades.

Les beques i ajuts per estudiar et permetran poder cursar els teus estudis sense haver de preocupar-te per les despeses. Per poder optar a aquests ajuts al finançament has de complir amb els requisits establerts en la convocatòria i presentar tota la documentació en el termini indicat.

A la pàgina web de cada organisme convocant pots consultar els requisits, el període en el qual has de començar a tramitar la teva sol·licitud i la documentació que necessites acreditar per optar a la prestació.

En el cas del fraccionament de pagament, els centres poden plantejar els cobraments en diferents termes i períodes del curs, en comptes de fer-ho en un únic pagament. Es tracta d'una forma còmoda de pagar els estudis, i atendre a les necessitats econòmiques dels estudiants i de les estudiantes. Et permet tenir una previsió i planificació amb un marge de temps.

D'altra banda, el finançament i els préstecs poden ser a través d'entitats que ja es dediquin a aquest tipus de serveis, com són els bancs i caixes, o altres entitats privades. Amb aquesta opció pots obtenir un préstec que t'ajudi a pagar els teus estudis de forma fraccionada i amb un interès baix.

Quin tipus de beques hi ha?

Existeixen diferents tipus de beques i ajuts convocades per diferents organismes o entitats. A continuació t'enumerem les principals beques que existeixen:
 
 • Beques de matrícula: aquestes beques t'ajuden en el pagament total o parcial de la matrícula.
 • Beques de desplaçament: són beques que cobreixen de forma total o parcial l'import que li suposa a un/a estudiant/a haver de desplaçar-se diàriament (una distància mínima) per poder realitzar els seus estudis.
 • Beques de mobilitat: aquestes beques es concedeixen a aquells estudiants que decideixen participar en un programa de mobilitat acadèmica, ja sigui nacional o internacional. Un dels programes més coneguts d'aquestes beques és el programa Erasmus+.
 • Beques de caràcter general (quantia fixa o variable): són beques que es concedeixen a estudiants/es amb una renda familiar baixa. La quantia de la beca pot ser fixa o variable en funció de la situació personal del o de la sol·licitant i de la convocatòria.
 • Beques bàsiques: són beques d'un import fix que es concedeixen a alguns/es alumnes per estudiar. Un dels principals criteris per obtenir aquesta beca és tenir una renda familiar baixa.
 • Beques de material: beques per ajudar a comprar el material escolar.
 • Beques de menjador: beques que cobreixen l'import total o parcial del menjador escolar.
 • Beques de residència: són beques que cobreixen de forma total o parcial les despeses de residència de les persones que han d'anar-se a viure a un altre municipi per poder estudiar.
 • Beques per a uns estudis concrets: existeixen convocatòries de beques per cursar un tipus d'estudis concrets, com per exemple, uns estudis de postgrau en l'àmbit científic. Per optar a aquestes beques, l'expedient acadèmic és molt important.
 • Beques per realitzar pràctiques: algunes organitzacions convoquen beques per realitzar un període de pràctiques en una empresa o institució determinada.
 • Beques per a programes de recerca: són beques dirigides a persones que desitgin cursar estudis superiors de recerca.

Coneix els passos per sol·licitar una beca i troba la teva beca.