Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Beneficis i tècniques de lectura ràpida

S'estima que la mitjana de lectura és entre 150 i 250 paraules per minut (ppm). Si s'empren tècniques de lectura ràpida, la velocitat pot incrementar-se i es pot arribar a llegir entre 400 i 700 paraules per minut. La diferència és notable, però l'important és que la velocitat de lectura també signifiqui comprensió del llegit.

Beneficis de la lectura ràpida

La lectura ràpida reporta múltiples beneficis, a més d'emprar menys temps, s'aconsegueix major concentració en la lectura, conèixer més informació, aprendre a reconèixer termes i idees clau. A través de la lectura ràpida també es millora la capacitat d'associació de coneixements que ja tenim amb conceptes nous.

La nostra velocitat lectora ens ajuda a llegir una novel·la o els periòdics en menor temps, però sobretot ajuda a l'hora d'estudiar i d'analitzar qualsevol tipus de documentació.

Tècniques per llegir més ràpid

Per a aprendre a llegir a major velocitat existeixen diferents recomanacions. Entre els consells més comuns està concentrar-se en el que s'està fent, no llegir més ràpid del que la teva capacitat de comprensió et permeti, usar diferents velocitats depenent del tipus de text o paràgraf al qual t'enfrontes i canviar de tècnica segons les necessitats concretes.

Millorar la velocitat de lectura és una qüestió de pràctica i de tècnica. Has de tenir en compte que és una combinació d'elements físics (el moviment dels ulls) i elements mentals (la capacitat de comprensió). A continuació descrivim algunes tècniques que poden ser útils per a aconseguir una lectura ràpida:

  • Utilitzar un punter. Assenyalar la línia amb el dit o un llapis per a acompanyar la lectura permet tenir un enfocament més definit i un nivell de concentració més alt. Els ulls es fixen en el punter i s'evita que hi hagi salts de línia, és a dir, s'avança la lectura de manera uniforme sense tantes distraccions ni regressions cap a línies anteriors. A més, segons s'incrementa la velocitat amb el dit o el llapis, la concentració és major i es capten ràpidament les paraules clau.

  • Minimitzar la subvocalització. Aquest concepte fa referència a la tendència a pronunciar mentalment el que es llegeix, com si una veu interior murmurés les paraules del text. Reduir aquest hàbit et permetrà incrementar la velocitat i la comprensió de lectura. 

  • Entrenar les capacitats físiques dels ulls. Realitzar determinats exercicis per a estimular les habilitats visuals t'ajudarà a augmentar la velocitat de lectura. Alguns d'aquests exercicis són moure la mirada a través de diferents punts a un ritme constant o intentar llegir una frase o text des d'un punt fix sense moure els ulls. 

  • Lectura orientativa. Aquesta tècnica és aconsellable a l'hora de fer repassos o analitzar les línies generals d'un document. En moure el dit en ziga-zaga  sobre el text estàs buscant aquells termes que et permetin fer un dibuix general del text o, en el cas d'un repàs, recordar els conceptes més importants.

  • Lectura exploratòria. És la també anomenada lectura diagonal, en la qual sobrevolem un text buscant els conceptes clau. És semblant a la lectura en ziga-zaga, però amb aquesta tècnica se salta de paràgraf en paràgraf fixant l'atenció en la informació que et sembla més interessant. D'aquesta manera s'aconsegueix una imatge general del conjunt del document i l'obtenció de dades rellevants.

  • Lectura desordenada. És com escanejar un document de manera ràpida amb la mirada. Revisar de manera desordenada tots aquells elements que ens ajudin a definir què s'aborda en el text. Per exemple, en el cas d'un llibre es llegeix la contraportada, l'índex, els subtítols, els encapçalaments dels capítols o tots aquells elements que captin a simple vista la nostra atenció com a fotografies, diagrames, etcètera. D'aquesta manera, sense llegir de manera completa el text, s'obté una idea bastant definida sobre el que et trobaràs si es fa una lectura amb més deteniment.