Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Descobreix les tècniques d'estudi més eficaces

Les tècniques d'estudi són un conjunt de mètodes i eines que et permetran millorar el teu rendiment i obtenir bons resultats en exàmens i proves d'avaluació de qualsevol tipus.

És important que coneguis les principals tècniques d'estudi per triar les que més s'ajustin a les teves habilitats i característiques, ja que a cada persona li resulten més útils unes tècniques que d'altres.

Per suposat, totes aquestes formes d'estudiar es poden combinar buscant la màxima efectivitat de les nostres hores d'estudi.

Reelaboració d'apunts

El primer pas per afrontar l'estudi amb garanties d'èxit és transformar els apunts que has pres a classe, completar-los i organitzar-los per convertir-los en una eina d'aprenentatge útil, ja que el temps de què disposes a l'aula és limitat i exigeix una transcripció ràpida.

Aquesta tècnica es pot aplicar tant si prens apunts a mà com si ho fas amb ordinador. Els passos que es recomana seguir en ambdós casos per reelaborar els apunts són:

 • Reescriu de forma ordenada la informació completant el que no hagis pogut redactar a classe. Si ho fas informàticament pots utilitzar eines com Word, Canva o Google Docs, utilitzant una font llegible. Si ho fas a mà, escriu amb lletra clara i amb una mida adequada per a una lectura àgil.
 • Alterna mides i tipus de lletra diferents quan vulguis destacar idees o en els títols. Aplica aquest contrast amb moderació, perquè no perdi la seva utilitat.
 • Subratlla o ressalta amb colors els conceptes clau per identificar les idees principals a simple vista. No ho has de subratllar tot, només aquelles paraules o frases més importants. Pots utilitzar diferents colors i assignar a cada color una categoria (concepte clau, definicó, exemple, etc.), per a que sigui mes senzill accedir a la informació rellevant. 
 • Incorpora elements gràfics com fotografies, il·lustracions, taules o gràfics perquè la lectura posterior sigui més clara i amena. 
 • Connecta els apunts que estiguis reescrivint amb els que hagis creat anteriorment. L'objectiu és tenir clara l'estructura del temari i disposar la informació de manera ordenada i coherent.

Lectura comprensiva

Llegir els apunts i altres materials d'aprenentatge genera sensació de familiaritat amb el contingut, permet assimilar els conceptes estudiats i refermar el coneixement.

La lectura s'ha de dur a terme de manera pausada, conscient i serena, comprenent allò que llegeixes i establint relacions amb allò que ja coneixes.

Utilitza diccionaris si hi ha termes amb els quals no estàs familiaritzat.

Si el text és extens, divideix la lectura en apartats i intercala els descansos que necessitis.

Hi ha tècniques específiques per entrenar la teva capacitat de comprensió i velocitat lectora.

lectura rapida

És important complementar la lectura amb altres mètodes d'estudi que et permetin consolidar l'aprenentatge.

Resums

El resum dels temes implica reescriure les idees principals del text llegit sintetitzant al màxim la informació.

Es poden crear resums a partir dels apunts, llibres, articles, etc.

És important elaborar una síntesi fiable per seguir estudiant a partir del resum, amb paràgrafs curts que incloguin les paraules i idees clau del temari.

La redacció i presentació de la informació ha de ser clara i ordenada tant si utilitzes l'ordinador com si el realitzes a mà en folis o en llibreta. 

Per destacar les idees principals i organitzar visualment el contingut pots subratllar text, utilitzar marcadors fluorescents o ressaltar paraules amb colors i aplicar negretes o diferents tipus de lletra.

Fitxes d'estudi

Les fitxes d'estudi, també conegudes com a flashcards, són targetes petites en les quals es representen amb un format atractiu conceptes o idees que és important memoritzar.

Aquestes targetes, generalment de cartolina de diferents colors i amb ratlles horitzontals poden contenir text, números, il·lustracions o imatges, depenent del contingut o matèria que estiguis aprenent.

Se solen dissenyar redactant una pregunta o paraula clau en un costat de la targeta i la resposta o desenvolupament a l'altra cara.

Poden utilitzar-se individualment per repassar vocabulari, definicions, dates, fórmules, etc. Organitzeu-les posant cap amunt la pregunta o paraula clau, i intenta contestar abans de girar la targeta per verificar si coneixes la resposta.

També són molt útils en sessions d'estudi grupal, en les quals es poden organitzar concursos o competicions per comprovar qui coneix més respostes.

És convenient que dissenyis i elaboris tu mateix les teves fitxes d'estudi, ja que seleccionar la informació rellevant i aplicar un format personalitzat durant la creació de les flashcards contribueix a fixar l'aprenentatge.

Una opció és elaborar-les a mà. Pots comprar les targetes a llibreries.

flachcards

També hi ha eines online per crear fitxes d'estudi de forma ràpida i dinàmica, com Quizlet, Study Smarter o Brainscape. Aquestes eines et permeten descarregar les flashcards per guardar-les al teu ordinador o mòbil, o per imprimir-les. Solen incloure bancs de fitxes d'estudi ja creades. 

Numera les teves flashcards perquè estiguin sempre ordenades. Utilitzeu-les periòdicament per repassar i crea noves fitxes a mesura que avancis en el desenvolupament del temari.

Gravació d'àudio

Si et resulta fàcil retenir la informació quan la reps per via auditiva, una tècnica que pot ser útil per a tu és escoltar el contingut d'aprenentatge en format d'àudio.

Per a això, pots llegir en veu alta els textos o apunts que has d'aprendre mentre et graves amb el mòbil i escoltar-los repetidament fins a la seva assimilació.

També pots buscar programes de ràdio o podcasts que parlin sobre el tema per aprofundir en el contingut. 

Aquesta tècnica serà útil si l'apliques mantenint l'atenció en la gravació. Pots escoltar els àudios mentre realitzes altres activitats senzilles, però no quan realitzis tasques complicades.

Esquemes i mapes conceptuals

Existeixen diferents tipus d'organitzadors gràfics de la informació que permeten estructurar les idees sintèticament i connectar conceptes establint jerarquies, per tal de consolidar els coneixements i facilitar el repàs del temari.

Depenent del contingut o matèria que estiguis estudiant et convé utilitzar un tipus d'organitzador o un altre.

Alguns exemples d'organitzadors gràfics són:

 • Esquemes. S'utilitzen per representar les idees principals d'un tema. Es poden utilitzar fletxes o claus per estructurar jeràrquicament la informació.
 • Mapes conceptuals. Mostren relacions entre idees i conceptes. S'elaboren amb quadres, fletxes i connectors.
 • Quadres comparatius. Serveixen per reflectir les diferències i similituds entre diferents elements. La informació s'organitza en columnes.
 • Infografies. Són representacions visuals complexes que solen incloure text i imatges. Serveixen per comunicar dades gràficament, sintetitzar un tema i estructurar gràficament els seus conceptes i idees principals.

Si vols crear aquests recursos a mà, pots fer servir cartolines o paper en mida DIN-A3 perquè et càpiga tota la informació. Utilitza retoladors de colors per crear dissenys més atractius. 

També hi ha eines informàtiques específiques per crear organitzadors gràfics, com poden ser Genially, Miro, Canva o Creately.

Regles d'associació

Aprendre a memoritzar pot semblar complicat, però existeixen diferents mètodes, com les regles mnemotècniques, que et poden ajudar en aquesta tasca. Consisteixen a associar conceptes que s'han de memoritzar amb altres més familiars.

Alguns exemples de regles d'associació son: 

 • Associació de paraules. Aquesta tècnica és útil si has de recordar una seqüència concreta. Per exemple, si vols recordar la seqüència "Arpa, Violí, Contrabaix" la pots associar a noms de familiars o amics com "Anna, Violeta, Carles", en aquest ordre, per recordar la seqüència.
 • Relat. Pots inventar una història per recordar conceptes, dates o paraules. Un exemple: si vols recordar l'any en què finalitza la Primera Guerra Mundial (1918), pots crear la història "La meva germana de 19 anys va anar a comprar 1 pastís que li va costar 8 euros".
 • Acròstics. En aquesta regla s'utilitza la primera lletra de cada concepte per formar una frase. Per exemple, per recordar l'ordre dels planetes del sistema solar respecte al Sol (Mercuri, Venus, Terra, Mart, Júpiter, Saturn, Urà, Neptú) la frase que podries fer servir és "la María Viatja Tots els Mesos Juntament amb el Seu Únic Nen". 
Perquè sigui més senzill recordar, has de relacionar allò que vols aprendre amb alguna cosa que ja sàpigues, és a dir, vincular nous coneixements amb altres que ja tenies.

Explicació oral

Una bona manera de consolidar l'aprenentatge i memoritzar la informació és explicar el tema a un familiar o amic.

Perquè aquesta tècnica sigui efectiva, primer llegeix el temari i després explica-ho amb les teves paraules, adaptant el contingut perquè l'altra persona entengui el que estàs expressant.

Això et donarà l'oportunitat de reflexionar sobre quines parts del tema hauries de reforçar. Si et costa transmetre un concepte amb claredat, és possible que necessitis més temps per comprendre'l.

estudi en grup

Si no tens la possibilitat d'explicar el tema a una altra persona, també pot ser útil explicar a la teva manera el temari en veu alta

A algunes persones els resulta beneficiós caminar pel lloc d'estudi mentre realitzen aquesta explicació oral.

Exercicis i exàmens

És el mètode d'estudi a través de la realització d'exercicis, test i models d'exàmens. D'aquesta manera es comprova si es coneix la matèria i s'identifiquen els punts febles en els quals cal seguir treballant.

Aquesta tècnica és especialment útil quan has d'afrontar un examen tipus test per repassar i comprovar quins temes són els que portes millor i quins necessites repassar més.

L'objectiu és practicar amb diversos tests fins que aconsegueixis realitzar uns quants seguits sense errors.

En algunes matèries pots tenir models d'exàmens ja pujats a internet, de lliure descàrrega o per realitzar-los online. En altres casos te'ls pot proporcionar el professor. 

 

És convenient que consultis els hàbits d'estudi que afavoreixen l'aprenentatge, així com les recomanacions per dissenyar un pla d'estudi eficaç i com gestionar les teves emocions durant el procés d'aprenentatge.

 

A més, a Educaweb pots trobar cursos específics per preparar diferents tipus d'exàmens: