Orientació Acadèmica

Tècniques d'estudi - Descobreix algunes de les formes d'estudiar més eficaces

 • Saber com respon la nostra ment i el nostre cos davant les diferents formes d'estudiar és realment important per treure el màxim partit a les nostres hores d'estudi. Òbviament, les formes d'estudiar variaran depenent del tipus de matèria que haguem d'aprendre i també segons el tipus de prova o examen al que ens haguem de presentar.

  Formes eficaces d'estudiar

  Consideracions generals

  Abans de descriure les formes d'estudiar convé recordar una sèrie de consideracions o indicacions generals que t'ajudaran al fet que l'estudi sigui més eficaç. Una d'elles és la planificació dels exàmens. Si estàs a la universitat, realitzes un màster o qualsevol altre tipus de formació que exigeix superar diferents proves, fes-te un calendari on apareguin totes les convocatòries. Tenir ben clar quan tens cada examen et permetrà distribuir el temps per anar estudiant amb antelació.

  L'èxit en estudiar està estretament relacionat amb la disciplina i la constància. No serveix gaire posar-se un dia a estudiar si no hi ha una continuïtat i voluntat d'implicar-se amb l'estudi.

  També és molt important crear un entorn afable i agradable, en el qual et sentis còmode, tranquil, on no tinguis interrupcions ni distraccions. Per això, abans de començar a estudiar envolta't de tot el material que necessites i escull un lloc on et sentis bé. Tot això ajudarà a la teva concentració i aprofitament de l'estudi.

  Les pauses són també fonamentals i has de tenir-les en compte sigui quina sigui la teva forma d'estudiar. L'efectivitat de les hores d'estudi serà major si realitzes descansos en els quals alliberes la teva ment i el teu cos de la tensió que implica l'estudi. No és una pèrdua de temps, al contrari, són uns moments molt ben invertits, doncs tot el teu cos necessita trencar, descansar i agafar noves forces; en cas contrari pots acabar col·lapsant-te.
   

  Diferents formes d'estudiar

  Cada persona és un món i a cadascú li resulta eficaç una manera d'estudiar. Abans de decantar-te per una d'elles, convé fer un repàs de les principals formes d'estudiar i saber en què consisteixen i quins avantatges reporta cadascuna d'elles. Per descomptat, totes aquestes formes d'estudiar es poden combinar buscant la màxima efectivitat de les nostres hores d'estudi.
   
  • Llegir. Rellegir la matèria que hem d'aprendre és una de les formes d'estudi més habituals. Hi ha persones que només amb llegir en repetides ocasions els llibres o les anotacions sobre la matèria que s'han d'aprendre, les va assimilant i interioritzant.
        
  • Subratllar i fer esquemes. Complementària amb l'anterior, realitzar subratllats ajuda a quedar-se amb els conceptes claus i així, en rellegir els textos, els veurem a simple vista i activaran a més l'associació de més matèria. El mateix passa amb els esquemes, en realitzar-los, es fa un exercici de resum i síntesi que ajuda a extreure els punts més importants i associar-los a altres continguts més secundaris.
    
  • Escoltar. Hi ha persones que tenen major capacitat de comprensió oral. En aquests casos la seva forma d'estudiar sol ser gravar els textos o anotacions que han d'aprendre i escoltar-los repetidament fins a la seva assimilació.
    
  • Memoritzar. La memorització és una de les formes d'estudi que tots en algun moment hem d'emprar, perquè sempre hi ha dades o conceptes que hem de recordar tal qual són. Aprendre a memoritzar pot semblar complicat, però existeixen diferents mètodes que et poden ajudar en aquesta tasca.
    
  • Associació d'imatges. Per a les persones que són més visuals, l'assimilació de matèria arriba a través d'imatges, de colors o de figures. En aquests casos és quan en els textos s'usen marcadors de diferent colorit o s'introdueixen imatges que actuen com un interruptor que desperta l'associació de conceptes i continguts.
    
  • Respondre a preguntes és una altra de les formes d'estudiar que pot ajudar a tenir bons resultats. Consisteix a repassar la matèria d'estudi responent qüestions sobre el que acabem d'estudiar. És una manera molt eficaç de comprovar si la matèria s'està entenent i assimilant correctament.
    
  • Pràctiques d'exercicis i exàmens. Molt semblat a l'anterior és la forma d'estudi a través de la realització d'exercicis, test i models d'exàmens. D'aquesta manera es comprova si es coneix la matèria i en quins punts o aspectes cal seguir treballant.
Cursos relacionats