Orientació Acadèmica

Descobreix algunes de les formes d'estudiar més eficaces

Conèixer diferents estratègies d'aprenentatge és realment important per a treure el màxim partit a les nostres hores d'estudi. Òbviament, les maneres d'estudiar variaran depenent de la mena de matèria que hàgim d'aprendre i també segons la mena de prova o examen al qual ens hàgim de presentar.

Formes eficaces d'estudiar

Consideracions generals

Abans de descriure les formes d'estudiar convé recordar una sèrie de consideracions o indicacions generals que t'ajudaran a aconseguir millors resultats. Una d'elles és la planificació dels exàmens. Si estàs realitzant un grau, un màster o qualsevol altre tipus de formació que exigeix superar diferents proves, fes un calendari on apareguin totes les convocatòries. Això et permetrà distribuir correctament el temps per a anar estudiant amb antelació.

L'èxit en estudiar està estretament relacionat amb la disciplina i la constància. No serveix gaire estudiar un dia si no hi ha una continuïtat i voluntat d'implicar-se amb l'estudi.

També és molt important crear un entorn afable i agradable, on no tinguis interrupcions ni distraccions. Per això, abans de començar a estudiar prepara tot el material que necessites i escull un lloc on et sentis bé. Tot això ajudarà a la teva concentració i aprofitament millor el temps d'estudi.

Les pauses són també fonamentals i has de tenir-les en compte sigui quina sigui la teva forma d'estudiar. L'efectivitat de les hores d'estudi serà major si realitzes descansos en els quals alliberes la teva ment i el teu cos de la tensió que implica l'estudi. No és una pèrdua de temps, al contrari, són uns moments molt ben invertits, doncs el teu cos necessita descansar i recuperar energia; en cas contrari pots acabar col·lapsant-te.

Diferents formes d'estudiar

Cada persona és un món i a cadascú li resulta eficaç una manera d'estudiar. Abans de decantar-te per una d'elles, convé fer un repàs de les principals formes d'estudiar i saber en què consisteixen i quins avantatges reporta cadascuna. Per descomptat, totes aquestes formes d'estudiar es poden combinar buscant la màxima efectivitat de les nostres hores d'estudi.
  • Llegir. Llegir i rellegir la matèria que hem d'aprendre és una de les formes d'estudi més habituals. Hi ha persones que només amb llegir repetides vegades els llibres o els apunts sobre la matèria que s'han d'aprendre, la van assimilant i interioritzant. Cal dir que aquest tipus d'estratègia crea una sensació de familiaritat amb el contingut que es pot confondre amb un aprenentatge realment significatiu. Per això, és important complementar-la amb altres tècniques d'estudi que permetin demostrar el que has entès. 
  • Subratllar i fer esquemes. Complementària amb l'anterior. Subratllar els conceptes clau ajuda a identificar les idees principals a simple vista en rellegir el text. A més, permet realitzar connexions entre els diferents termes per a crear un mapa conceptual a posteriori. En realitzar esquemes o resums, es fa un exercici de síntesi que ajuda a extreure els punts més importants i associar-los amb altres continguts més secundaris. No obstant això, és convenient que aquests es facin a partir del que recordes tractant de recuperar la informació per a aconseguir fixar els coneixements.

  • Escoltar. Hi ha persones que tenen major capacitat de comprensió oral. En aquests casos la seva forma d'estudiar sol ser gravar els textos o anotacions que han d'aprendre i escoltar-los repetidament fins a la seva assimilació. Després intenta explicar a algú el que acabes d'aprendre, d'aquesta manera t'asseguraràs que ho has après.

  • Memoritzar. La memorització és una de les formes d'estudi que tots en algun moment hem d'emprar, perquè sempre hi ha dades o conceptes que hem de recordar com són. Aprendre a memoritzar pot semblar complicat, però existeixen diferents mètodes, com les regles mnemotècniques, que et poden ajudar en aquesta tasca. Recorda que perquè sigui més senzill recordar, deus relaciona allò que vols aprendre amb alguna cosa que ja sàpigues, és a dir, vincular nous coneixements amb uns altres que ja tenies.

  • Associació d'imatges. Per a les persones que són més visuals, l'assimilació de matèria arriba a través d'imatges, de colors o de figures. En aquests casos s'acostumen a utilitzar marcadors de diferent color per subratllar textos o s'introdueixen imatges que actuen com un interruptor que desperta l'associació de conceptes i continguts per a afermar-los a la memòria.

  • Respondre a preguntes. Una altra de les formes d'estudiar que pot ajudar a tenir bons resultats. Consisteix a repassar la matèria d'estudi contestant qüestions sobre el que acabem d'estudiar. És una manera molt eficaç de comprovar si la matèria s'està entenent i assimilant correctament.

  • Pràctiques d'exercicis i exàmens. Molt semblant a l'anterior és el mètode d'estudi a través de la realització d'exercicis, test i models d'exàmens. D'aquesta manera es comprova si es coneix la matèria i s'identifiquen els punts o aspectes en els que cal seguir treballant.