Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Coneix les estratègies d'aprenentatge

Què són les estratègies d'aprenentatge

Quan decidim aprendre o incrementar els nostres coneixements sobre una matèria, l'objectiu és fer-ho de la manera més eficaç; i per aconseguir-ho és necessari conèixer i utilitzar les diferents estratègies d'aprenentatge.

Conèixer què són i com ens poden ajudar a adquirir nous coneixements les estratègies d'aprenentatge és fonamental per treure el màxim rendiment a les nostres hores d'estudi.

Per això, per començar és important entendre què són les estratègies d'aprenentatge. En realitat, no són una altra cosa que un conjunt d'activitats, procediments i recursos que emprem de manera conscient per aconseguir uns objectius concrets d'aprenentatge. De manera reflexiva utilitzem una estratègia o una altra depenent d'allò que vulguem aconseguir.
estratègies d'aprenentatge

La veritat és que tècniques d'estudi i estratègies estan molt unides; perquè una estratègia d'aprenentatge no pot ser efectiva si prèviament no es coneixen i dominen les tècniques d'aprenentatge.

Les tècniques d'estudi són actes o activitats específiques que realitza una persona per aprendre. Són tècniques, per exemple, el subratllat de textos, l'elaboració d'esquemes, els mapes conceptuals o el resum. 

En resum, les estratègies d'aprenentatge guien i ajuden a un estudiant a buscar la manera més efectiva d'aprendre.

Tipus d'estratègies d'aprenentatge

Existeixen diferents tipus d'estratègies d'aprenentatge, però entre les comunes es troben les següents:

  • Creació de nexes. Per aprendre una nova matèria, s'estableixen connexions entre el que ja se sap i el que és nou. D'aquesta manera, allò que encara no hem adquirit o assimilat s'integra més ràpidament en la nostra ment perquè ho relacionem amb alguna cosa que ja coneixem. Quan s'estudia amb aquest tipus d'estratègia d'aprenentatge és habitual crear analogies o descriure de forma concisa com està relacionat el material nou i el que ja ens és familiar. Al fer servir aquesta estratègia, l'estudiant pren notes, fa resums o respon preguntes.

  • Estructuració. Consisteix a organitzar els continguts, ja que la seva adquisició resulta més senzilla i s'assimilen i consoliden més bé aquests coneixements. És una tasca que resulta bastant efectiva perquè en estructurar la matèria ja estem realitzant un exercici d'anàlisi i comprensió. Per posar en pràctica aquesta estratègia d'aprenentatge és molt freqüent  realitzar resums, subratllats, esquemes o mapes mentals que contenen els conceptes clau.

  • Repetició conscient de continguts. La manera de treball a través de la repetició de continguts consisteix en que la persona que està estudiant repeteixi el contingut de manera verbal o escrita. Aquesta repetició conscient afavoreix que la matèria es vagi integrant a poc a poc en la nostra ment. Alguns exemples de l'estratègia de repetició són repetir en veu alta termes clau, copiar els conceptes més importants o marcar-los en un text.

  • Revisió de l'adquirit. Aquesta estratègia requereix que la persona que està estudiant o aprenent alguna cosa expliqui amb les seves pròpies paraules el que ha après i revisi de manera conscient tot el que està fent per a adquirir aquests coneixements. És a dir, que analitzi i avaluï el que sap i el que li queda per aprendre. Implica un exercici sincer d'avaluació sobre l'èxit aconseguit i el que encara cal aprendre. A partir d'aquestes dades podrà fer una planificació que li permeti dirigir la seva conducta cap a la meta que s'ha marcat.