Orientació Acadèmica

Com trobar pràctiques remunerades a l'estranger?

Els programes de pràctiques a l'estranger són molt interessants per posar en pràctica l'après en la teva carrera o estudis, aprendre a manejar-te en un entorn internacional i, a més, rebre per això una remuneració.Aquests programes són molt més que un treball temporal, ja que suposen una gran oportunitat de guanyar experiència en un entorn laboral real i internacional mentre aprens o perfecciones un segon idioma.

Avui dia, existeix una gran oferta d'aquestes activitats que es converteixen en la combinació adequada per: adquirir experiència professional, afegir valor al currículum i ampliar les possibilitats de desenvolupament personal i laboral.
 

Com informar-te?

Existeixen diversos canals i institucions que proporcionen informació, assessorament i fins i tot que organitzen i faciliten aquestes pràctiques internacionals. Et proposem alguns d'ells:

Xarxa Eures

La Xarxa Eures (Serveis Europeus d'Ocupació) té com a objectiu fomentar l'ocupació i la lliure circulació entre la ciutadania de la Unió Europea, actuant de pont entre empresariat i contractadors/es i demandants/es d'ocupació.

Per aconseguir els seus objectius, la Xarxa Eures, que aglutina tant a serveis públics d'ocupació com a sindicats i també organitzacions patronals, fonamenta els seus esforços en les següents línies d'actuació:
 
  • Informar a les persones interessades a treballar o realitzar pràctiques en un país diferent de l'Espai Econòmic Europeu sobre: oportunitats de treball, condicions laborals i aspectes legals (règims laborals, serveis sanitaris, subvencions, subsidis, etc.).
  • Oferir assessorament als contractadors/es que vulguin acollir a treballadors/es d'altres països, sigui en règim de contractació laboral o en pràctiques.
  • Estrènyer llaços entre zones frontereres amb la finalitat de millorar la mobilitat de les persones entre els països de la Unió Europea.

IASTE

IAESTE és una associació d'estudiants/es originària de Londres fundada en 1948. El seu objectiu és promoure i facilitar pràctiques remunerades entre estudiants/es de diferents països, facilitant així l'enteniment i les relacions entre l'alumnat i les empreses.

L'associació  s'encarrega de tots els tràmits i de posar en contacte a empreses i organitzacions amb l'alumnat interessat a viure l'experiència d'iniciar una activitat que els permeti adquirir coneixements pràctics i laborals, mentre s'aprèn un altre idioma i es coneix des de dins altres cànons culturals diferents.
 

Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social

A la web del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social existeix un apartat dedicat als programes per a joves on, entre altres activitats, també s'ofereix l'oportunitat de realitzar pràctiques remunerades en països com Austràlia o Canadà.

En aquesta mateixa web també s'ofereix assessorament sobre aspectes relacionats amb la formació professional i d'idiomes i fins i tot programes específics per facilitar la tornada a Espanya de la ciutadania que està treballant a l'estranger.
 

Empreses de recursos humans

Segons fonts de l'empresa de col·locació Adecco, països com Alemanya, Regne Unit o França es mostren molt receptius a l'hora d'acollir en pràctiques a estudiants/es espanyols/es de tot tipus de sectors i àrees professionals: enginyeries, sector serveis, informàtica, etc., ja que són considerats/ades molt polivalents i ben preparats/ades des de les seves respectives universitats o centres d'estudis.

A més de la fonts citades anteriorment (web del Ministeri, Xarxa Eures, IASTE), les persones interessades també poden trobar informació sobre aquest tipus d'ofertes laborals en: les empreses de col·locació, les webs especialitzades en ocupació i les pàgines de les pròpies empreses contractants.