Orientació Acadèmica

Què estudiar a l'estranger?

Què estudiar a l'estranger?

Les possibilitats d'estudiar una part o uns estudis complerts en un altre país són cada vegada més variades, ja que respon a una exigència del món globalitzat en què ens trobem. Pots decidir anar a fer uns estudis a l'estranger pel teu compte a títol individual, o participar en el marc d'un programa d'estudis o d'intercanvi que organitzen diferents institucions públiques i privades. Depenent de la teva edat i formació tindràs unes opcions d'estudi o unes altres. També seran diferents els requisits i les responsabilitats en funció de si vols estudiar en un estat membre de la Unió Europea o prefereixes anar a un altre continent.

Què estudiar a l'estranger

A continuació et presentem les opcions que tens per als diferents nivells educatius: educació infantil, primària i secundària, batxillerat, formació professional, estudis universitarisestudis post universitaris.

Estudiar educació infantil, primària i secundària a l'estranger

Elements que has de tenir en compte:
 
 • L'edat d'inici de l'escolaritat així com l'any escolar pot variar d'un país a un altre. Al Perú, per exemple, l'any escolar comença al març. Si es preveu un canvi de sistema, és important acordar el moment de l'any escolar amb els centres d'origen i de destinació per minimitzar l'impacte del canvi en l'aprenentatge de l'estudiantat.
   
 • El contingut de les etapes educatives és també diferent en cada sistema educatiu. Pot haver-hi, per exemple, disparitat en l'edat a la qual els nens aprenen a llegir en un sistema estranger i en el català. Això és especialment important si es preveu un canvi de sistema durant les primeres etapes de l'aprenentatge. En aquest cas, és recomanable preparar la transició amb els centres educatius d'origen i de destí per garantir que l'estudiantat s'incorporarà amb les competències necessàries per assimilar nous coneixements.
   
 • Tant si l'escolaritat es realitza total com parcialment a l'estranger, és important informar-se sobre els tràmits de convalidació a Espanya de cada etapa educativa.
   
 • Estudiar en un centre de titularitat espanyola o mixta a l'estranger pot facilitar notablement la convalidació. En general, per inscriure's en els de titularitat espanyola, que tenen caràcter públic, fa falta que la família estigui inscrita en el registre consular del país d'acolliment i que almenys un dels progenitors pugui acreditar que està treballant al país d'acolliment.
   
 • Les escoles europees són centres educatius creats conjuntament pels governs dels estats membres de la UE. Ofereixen una educació multicultural i multilingüe dels 4 als 18 anys, d'infantil a secundària. Si es completen totes les etapes, l'estudiant obté el títol de Batxillerat Europeu, títol oficial de la Unió Europea.
 • Si el centre d'estudis a Espanya participa en una associació escolar del programa Erasmus+, l'alumnat pot participar en el programa de mobilitat individual i cursar fins a un màxim d'un curs escolar a l'estranger. Formar part d'un programa de mobilitat sempre facilita la gestió del trasllat i del reconeixement dels estudis a l'estranger.
 

Estudiar batxillerat a l'estranger

 • Estudiar batxillerat sencer o algun dels seus cursos a l'estranger és una bona opció educativa que requereix ser particularment diligent en la convalidació si es volen realitzar estudis superiors a Espanya. Si, per contra, es desitja continuar estudiant a l'estranger, evitaries les dificultats de convalidació i familiaritzar-te, a més, amb el sistema de destinació escollit.
   
 •  Els termes de la convalidació són particularment rellevants ja que poden afectar-te a la nota de tall i determinar, per tant, el teu accés a la universitat.
   
 • El Batxillerat Internacional (IB) ofereix una excel·lent opció a aquell alumnat que vulgui cursar un batxillerat estranger amb facilitats de reconeixement, ja que està reconegut acadèmicament com l'equivalent al títol de batxillerat espanyol. El Batxillerat Internacional té una durada de 2 anys i s'imparteix en diferents idiomes. Es basa en el Programa del Diploma, que és un currículum d'educació internacional que conté 6 grups d'assignatures i un tronc comú compost per 3 components independents obligatoris per a tot l'alumnat.
 • Algunes entitats privades tenen una convocatòria de beques dirigides a alumnes de 4º d'ESO o 1º de Batxillerat per cursar el Batxillerat Internacional en un dels centres integrats a la Fundació de Col·legis del Món Unit.

Estudiar Formació Professional a l'estranger

 • El programa Erasmus+ inclou programes de mobilitat per a estudiants de Formació Professional així com els centres i organitzacions que la imparteixen. És finançat per la Comissió Europea, que subvenciona estades en empreses o centres de formació per a estudiants d'FP i oportunitats formatives per a professorat i personal no docent. També ofereix oportunitats de cooperació entre institucions.
 • Programa de beques: diferents entitats o organismes privats ofereixen un programa de pràctiques professionals per a estudiants/es i titulats/ades de cicles formatius de grau mitjà i superior a l'estranger.
   

Estudiar uns estudis universitaris a l'estranger

Estudiar la totalitat d'uns estudis de grau a l'estranger requereix molta preparació durant els anys de batxillerat per, a més d'obtenir el títol a Espanya, complir amb els requisits del país de destinació. El fet de preparar-te pel teu compte l'admissió en una universitat estrangera et dota de qualitats com la responsabilitat, la gestió del temps i la capacitat per complir amb un procediment burocràtic que et prepararan per a la teva vida professional. Si desitges cursar la totalitat dels estudis de grau a l'estranger, has d'informar-te amb temps sobre les opcions d'estudi en les destinacions triades, els tràmits per ser admès/a i vies de finançament. Encara que Internet i el contacte telefònic són els mitjans més adequats per a una fase exploratòria, una vegada seleccionats alguns centres, és recomanable visitar-los per conèixer en persona els diferents ambients d'estudi i extracurriculars i prendre així la decisió amb la major informació possible.
 
Els processos d'admissió a la universitat varien en funció de cada país, i també, de la titularitat de la universitat. Has de conèixer bé tots els tràmits que seran necessaris per a la teva admissió i conèixer al detall el calendari en què els has de realitzar.

Estudiar una part del grau a l'estranger requereix també certa preparació. Per a això, és recomanable que t'informis sobre els múltiples programes de mobilitat internacional que existeixen per als estudiants/es universitaris/es. A més del programa Erasmus+ de la Unió Europea, cada facultat sol tenir els seus propis convenis bilaterals amb altres universitats. Si participes en un programa gestionat per la teva universitat, tindràs un acompanyament per a realitzar tota la burocràcia, i la convalidació d'estudis és molt més fàcil.
 

Estudiar uns estudis de postgrau a l'estranger

Els estudis de postgrau a l'estranger permeten a les persones amb un grau i, en alguns casos, amb experiència laboral o capacitat investigadora dur a terme estudis especialitzats que els permetin desenvolupar noves habilitats i aprofundir en els coneixements del seu interès. En alguns mercats de treball -com el nord-americà-, els estudis de postgrau incrementen el valor de mercat d'un/a treballador/a i, per tant, el seu sou. Els estudis de postgrau inclouen els programes de màster i els programes de doctorat.
 
 • Els estudis de màster són estudis d'una durada molt variable, normalment de 12 a 24 mesos, tot i que n'hi pot haver de més curts. A més, hi ha una gran varietat d'especialitzacions, entre ells, els MBA, un màster dirigit a l'administració d'empreses i amb un fort reconeixement. A part d'aquesta formació, existeix una gran varietat d'estudis de màster que pots cursar a l'estranger. Els rànquings que es publiquen anualment, poden ajudar-te en donar-te pistes sobre les millors universitats dels diferents àmbits. Tot i que el que t'ajudarà en la teva decisió és fixar-te un objectiu i buscar el centre i el destí que millor s'adapti a les teves necessitats. No es tracta únicament d'anar a l'estranger a millorar l'idioma, és important també que escullis un centre referent del sector.
   
 • Els programes de doctorat requereixen estudis de grau i de màster i, en molts casos, experiència investigadora i publicacions. En moltes universitats l'estudiantat de doctorat rep algun tipus de compensació econòmica, ja sigui per la seva recerca en si o per les seves col·laboracions amb professorat del departament. El doctorat té una durada mitjana de 4 anys i requereix realitzar classes, el desenvolupament d'activitats de recerca i la publicació de treballs originals i nous (publicats com a tesis o bé com a articles) en l'àmbit del coneixement en el qual es realitzi el doctorat.   

Informa't sobre com finançar els teus estudis a l'estranger i tots els tràmits que has de realitzar si vols anar a l'estranger.