Orientació Acadèmica

Estudiar a l'estranger - Què estudiar a l'estranger?

 • Les possibilitats d'estudiar una part o uns estudis complets en un altre país són cada vegada més variades, doncs respon a una exigència del món globalitzat en que ens trobem. Pots decidir anar a fer uns estudis a l'estranger pel teu compte a títol individual, o participar en el marc d'un programa d'estudis o d'intercanvi que organitzen diferents institucions públiques i privades. Depenent de la teva edat i formació tindràs unes opcions d'estudi o unes altres. També seran diferents els requisits i les responsabilitats en funció de si vols estudiar en un estat membre de la Unió Europea o prefereixes anar a un altre continent.

  A continuació et presentem les opcions que tens per als diferents nivells educatius: educació infantil, primària i secundària, batxillerat, formació professional, estudis universitaris, estudis post-universitaris.

  Estudiar educació infantil, primària i secundària a l'estranger

  Elements que has de tenir en compte:
   
  • L'edat d'inici de l'escolaritat així com l'any escolar pot variar d'un país a un altre. A Perú, per exemple, l'any escolar comença al març. Si es preveu un canvi de sistema, és important acordar el moment de l'any escolar amb els centres d'origen i de destinació per minimitzar l'impacte del canvi en l'aprenentatge de l'estudiant.
    
  • El contingut de les etapes educatives és també diferent en cada sistema educatiu. Pot haver-hi, per exemple, disparitat en l'edat a la qual els nens aprenen a llegir en un sistema estranger i en el català. Això és especialment important si es preveu un canvi de sistema durant les primeres etapes de l'aprenentatge. En aquest cas, és recomanable preparar la transició amb els centres educatius d'origen i de destinació per garantir que l'estudiant s'incorporarà amb les competències necessàries per assimilar nous coneixements.
    
  • Tant si l'escolaritat es realitza total com parcialment a l'estranger, és important informar-se sobre els tràmits de convalidació a Espanya de cada etapa educativa.
    
  • Estudiar en un centre de titularitat espanyola o mixta a l'estranger pot facilitar notablement la convalidació. En general, per inscriure's en els de titularitat espanyola, que tenen caràcter públic, fa falta que la família estigui inscrita en el registre consular del país d'acolliment i que almenys un dels progenitors pugui acreditar que està treballant al país d'acolliment.
    
  • Les escoles internacionals o europees són centres educatius creats conjuntament pels governs dels estats membres de la UE. Ofereixen una educació multicultural i multilingüe i permeten inscriure's en la secció lingüística d'elecció. Al final l'estudiant obté el títol de Batxillerat Europeu, que té el mateix estatut que els títols i proves nacionals oficials dels estats membres de la UE.
  • Si el centre d'estudis a Espanya participa en una associació escolar del programa Erasmus+, l'alumne pot participar al programa de mobilitat individual i cursar fins a un màxim d'un curs escolar a l'estranger. Formar part d'un programa de mobilitat sempre facilita la gestió del trasllat i del reconeixement dels estudis a l'estranger.
   

  Estudiar batxillerat a l'estranger

  • Estudiar el batxillerat sencer o algun dels seus cursos a l'estranger és una bona opció educativa que requereix ser particularment diligent en la convalidació si es volen realitzar estudis superiors a Espanya. Si, per contra, es desitja continuar estudiant a l'estranger, pot ser una opció excel·lent per evitar els problemes de convalidació i familiaritzar-se, a més, amb el sistema de destinació escollit.
    
  •  Els termes de la convalidació són particularment rellevants ja que poden afectar-te a la nota de tall i determinar, per tant, el teu accés a la universitat.
    
  • El Batxillerat Internacional (IB) ofereix una excel·lent opció a aquells alumnes que vulguin cursar un batxillerat estranger amb facilitats de reconeixement ja que està reconegut acadèmicament com l'equivalent al títol de batxillerat espanyol. A Espanya hi ha més de 70 col·legis els que ho ofereixen. El Batxillerat Internacional té una durada de 2 anys i s'imparteix en diferents idiomes. Es basa al Programa del Diploma, que és un currículum d'educació internacional que conté 6 grups d'assignatures i un tronc comú compost per 3 components independents obligatoris per a tots els alumnes.
  • Algunes entitats privades tenen una convocatòria de beques dirigides a alumnes de 4º d'ESO o 1º de Batxillerat per cursar el Batxillerat Internacional en un dels centres integrats a la Fundació de Col·legis del Món Unit.

  Estudiar Formació Professional a l'estranger

  • El programa Erasmus+ inclou programes de mobilitat per a estudiants de Formació Professional així com els centres i organitzacions que la imparteixen. Està finançat per la Comissió Europea, subvenciona estades en empreses o centres de formació per a estudiants d'FP i oportunitats formatives per a professorat i personal no docent. També ofereix oportunitats de cooperació entre institucions.
  • Programa de beques de la Fundació Montemadrid: ofereix un programa de pràctiques laborals per a estudiants i titulats de cicles formatius de grau mitjà i superior.

  Estudiar uns estudis universitaris a l'estranger

  Estudiar la totalitat d'uns estudis de grau a l'estranger requereix molta preparació durant els anys de batxillerat per, a més d'obtenir el títol a Espanya, complir amb els requisits del país de destinació. El fet de preparar-te pel teu compte l'admissió en una universitat estrangera et dota de qualitats com la responsabilitat, la gestió del temps i la capacitat per complir amb un procediment burocràtic que et prepararan per a la teva vida professional. Si desitges cursar la totalitat dels estudis de grau a l'estranger, has d'informar-te amb temps sobre les opcions d'estudi en les destinacions triades, els tràmits per ser admès i vies de finançament. Encara que Internet i el contacte telefònic són els mitjans més adequats per a una fase exploratòria, una vegada seleccionats alguns centres, és recomanable visitar-los per conèixer en persona els diferents ambients d'estudi i extracurriculars i prendre així la decisió amb la major informació possible.
   
  Estudiar una part del grau a l'estranger requereix també certa preparació. Per a això, és recomanable que t'informis sobre els múltiples programes de mobilitat internacional que existeixen per als estudiants universitaris. A més del programa Erasmus+ de la Unió Europea, cada facultat sol tenir els seus propis convenis bilaterals amb altres universitats.
   

  Estudiar uns estudis de postgrau a l'estranger

  Els estudis de postgrau a l'estranger permeten a les persones amb un grau i, en alguns casos, amb experiència laboral o capacitat investigadora dur a terme estudis especialitzats que els permetin desenvolupar noves habilitats i aprofundir en els coneixements del seu interès. En alguns mercats de treball -com el nord-americà-, els estudis de postgrau incrementen el valor de mercat d'un treballador i, per tant, el seu sou. Els estudis de postgrau inclouen els programes de màster (com, per exemple, els màsters de ciències, els LL.M. o els MBA) i els programes de doctorat.
   
  • L'MBA és un programa que selecciona a estudiants de diverses trajectòries professionals amb un interès al món empresarial i els proporciona coneixements bàsics de finances, gestió i lideratge. Donat el caràcter interdisciplinari dels MBA i les diverses sortides laborals, és un màster que està cada vegada més sol·licitat. Sol durar entre 12 i 24 mesos.
    
  • El LL.M. és un programa de postgrau d'entre 9 i 12 mesos de durada cursat per llicenciats en Dret i, en la majoria dels casos, amb certa experiència laboral. El màster en si mateix no habilita als estudiants a exercir en jurisdiccions estrangeres. Si es vol exercir a l'estranger, és recomanable comprovar els requisits de col·legiació en el Col·legi d'Advocats de la destinació triada.
    
  • Els màsters de ciències solen durar entre 12 i 24 mesos i serveixen als estudiants per especialitzar-se abans d'incorporar-se al mercat laboral o per posar a prova el seu interès per la recerca. En el cas dels primers, el màster fomenta les possibilitats d'incorporació al mercat laboral i en el cas dels segons els ajuda a complir amb la primera etapa de postgrau de la carrera de recerca.  
    
  • Els programes de doctorat requereixen estudis de grau i de màster i, en molts casos, experiència investigadora i publicacions. En moltes universitats els estudiants de doctorat reben algun tipus de compensació econòmica, ja sigui per la seva recerca en si o per les seves col·laboracions amb professors del departament. El doctorat té una durada mitjana de 4 anys i requereix realitzar classes, el desenvolupament d'activitats de recerca i la publicació de treballs originals i nous (ben publicats com a tesis o com a articles) en l'àmbit del coneixement en el qual es realitzi el doctorat.   

  Informa't sobre com finançar els teus estudis a l'estranger i tots els tràmits que has de realitzar si vols anar a l'estranger.
Cursos relacionats