Orientació Acadèmica

Any sabàtic: mites i realitats

Un any sabàtic és, en el seu sentit més pur, un any d'excedència amb sou que una universitat concedeix al seu professorat (en general cada set anys) per a que descansin, viatgin o duguin a terme un projecte d'investigació. Procedeix de l'idea del sàbat jueu: el dia de la setmana dedicat a Yahvé en el que s'ha d'interrompre el treball.

any sabàtic
L'origen és important, ja que transmet una idea essencial sobre el concepte d'any sabàtic: és un temps de descans després d'un temps d'esforç. Per això, és freqüent iniciar un any sabàtic després d'una etapa d'intens rendiment com el batxillerat o la carrera universitària. Tot i que l'any sabàtic pugui tenir un component d'oci, ha d'entendre's com un element dins de la trajectòria professional de la persona.

L'any sabàtic pot ser un any productiu (tot i que entra en contradicció amb el concepte religiós del sàbat, en el que tot esforç està prohibit). Des d'assistir a conferències i classes a una universitat estrangera fins a aprendre un nou mètode de relaxació, l'any sabàtic és un parèntesis adequat per obrir horitzons i adquirir noves habilitats. També pot ser l'ocasió d'adquirir coneixements importants no relacionats directament amb la pròpia carrera com l'aprenentatge d'un idioma. Tot això tindrà efectes positius en la trajectòria professional.

També és una forma única de conèixer-se a un/a mateix/a. Un any sabàtic requereix un alt grau d'autosuficiència: no hi ha regles escrites sobre què fer ni a on anar. Cadascú escull el seu camí. Saps realment què faries si disposessis de les 24 hores del dia per a tu mateix/a? És freqüent somiar amb "si tingués tot el temps del món, m'agradaria..." i l'any sabàtic et dona l'oportunitat de descobrir com acabaries aquesta frase. Realment llegiries tots aquests llibres, aniries a museus i a l'òpera? L'any sabàtic és essencial per aprendre a distingir el que t'agradaria fer del que "t'agradaria que t'agradés fer".

Com tota estada a l'estranger, l'any sabàtic és una etapa de creixement personal. En aquest sentit, comparteix amb qualsevol altre estudi a l'estranger molts elements: l'aprenentatge cultural, el viure una aventura, etc.

L'any sabàtic requereix, també, finançament. Pots obtenir aquest finançament de la universitat (si ets un professor/a en any sabàtic stricto sensu), de la família, dels estalvis o de petites feines que puguis fer durant el propi any sabàtic (si fessis, per exemple, de cambrer/a o de professor/a). A vegades, la falta de finançament pot ser un impediment per a realitzar aquesta experiència. Tot dependrà de la teva capacitat econòmica i de com vulguis organitzar el teu any sabàtic.

No es pot negar, que l'any sabàtic implica de certa manera sortir del camí establert i agafar-te un parèntesis en les teves ocupacions habituals. Les societats més aventureres o que aprecien els vincles amb l'estranger li reconeixen més valor que les societats més tradicionals, que poden arribar-lo a equiparar amb "un any perdut" o "fer el gandul". És cert que en termes estrictes d'ascendir en l'escala corporativa, és un any que no es reconeixerà com antiguitat. Però en termes de creixement personal i d'aprenentatge, l'any sabàtic és un any tant profitós o més que qualsevol altre.

Quan s'opta per l'any sabàtic, s'ha de tenir clar que s'està prioritzant el creixement personal sobre l'estabilitat.

L'any sabàtic s'està convertint en una pràctica comuna en alguns països anglosaxons, on és conegut com el gap year. Aquest temps és el que molts/es estudiants/es que han finalitzat l'educació secundària i estan a punt d'entrar a la universitat dediquen per descansar i descobrir, ja sigui realitzant accions de voluntariat, aprenent idiomes, realitzant algun curs, viatjant, etc. Són moltes les coses que es poden fer durant l'any sabàtic, i aquest, pot servir per acabar de definir els teus interessos i encaminar la teva carrera professional.

A Catalunya, aquesta pràctica no està molt estesa, i sovint, es pot veure com a negativa, com un any perdut, però universitats i estudis internacionals afirmen que aquest període de descans té efectes positius en l'alumnat.

Per poder planificar el teu any sabàtic ho pots fer pel teu compte, o a través d'empreses o organitzacions que es dediquin a proporcionar aquestes experiències.

Coneix què pots estudiar a l'estranger i com pots finançar els teus estudis.