Orientació Acadèmica

Estudiar a l'estranger - Ajudes, beques i programes per estudiar a l'estranger

 • Existeixen diferents tipus d'ajudes, beques i programes, tant d'institucions públiques com privades, que et poden facilitar els teus estudis a l'estranger, tant a nivell  d'organització i gestió de tràmits, com a nivell econòmic.

  A continuació pots trobar els programes promoguts per la Unió Europea, beques i ajudes de diferents organismes i entitats, programes de doble titulació i beques per estudiar idiomes.

  Programes promoguts per la Unió Europea

  La Unió Europea ha posat en marxa una sèrie de programes comunitaris destinats a potenciar la mobilitat dels estudiants entre els diferents països de la Unió.

  El programa Erasmus+ oferix oportunitats d'estudi, formació, experiència laboral o voluntariat a l'estranger, com també, oportunitats de col·laboració entre institucions d'educació, formació, joventut i esport.

  En el programa Erasmus+ es desenvolupen els següents programes:

  Educació escolar: ofereix als professionals dels ensenyaments de preescolar, primària i secundària oportunitats de mobilitat per a l'aprenentatge, amb l'objectiu d'ampliar i millorar el seu desenvolupament professional. Aquestes oportunitats estan dirigides tant al professorat com al personal no docent, per realitzar activitats de desenvolupament a l'estranger, d'ampliació de coneixements i aptituds.

  També s'ofereixen accions de cooperació entre centres escolars o altres organitzacions amb la finalitat de millorar el  nivell i la qualitat de l'ensenyament. Entres aquestes accions de cooperació està la cooperació online entre centres escolars eTwinning.

  Formació professional: oferix oportunitats de mobilitat per a l'aprenentatge per realitzar estudis i pràctiques a l'estranger a alumnes, professors i personal que imparteix ensenyaments de Formació Professional Bàsica i Cicles Formatius de Grau Mitjà. A més, ajuda a les institucions d'FP a crear Associacions Estratègiques amb altres organitzacions i empreses per poder establir relacions sòlides en el món laboral.

  Les oportunitats per a l'alumnat d'FP són poder realitzar pràctiques a l'estranger per augmentar l'ocupabilitat i millorar les seves expectatives laborals.

  Les oportunitat per al professorat i el personal no docent són realitzar activitats de desenvolupament professional de cara a millorar les seves competències, augmentar la capacitat de modernitzar les seves institucions i ampliar els seus coneixements de pràctiques, polítiques i sistemes.

  Educació superior: aquest programa ofereix oportunitats d'intercanvi a estudiants de Cicles Formatius de Grau Superior, estudiants universitaris, estudiants de doctorat, professorat i institucions de tot el món. Les accions d'aquest programa són:
   
  • Oportunitats de mobilitat per a l'aprenentatge en estudis de: cicles formatius de grau superior, graus i màsters.
  • Oportunitats pel professorat i personal no docent de realitzar activitats de desenvolupament professional.
  • Cooperació entre institucions: associacions estratègiques, programes de màster conjunt.
  • Cooperació entre empreses: aliances pel coneixement.
  • Cooperació fora de l'UE: realització de projectes conjunts, projectes estructurals o oportunitats de mobilitat internacional.
  • Activitats Jean Monnet: aquestes activitats promouen l'ensenyament i la investigació, les xarxes de projectes de cooperació, les conferències i les publicacions en matèria d'estudis europeus.

  Educació de persones adultes: oportunitats de mobilitat per a l'aprenentatge al personal d'Educació de Persones Adultes, amb l'objectiu d'ampliar i millorar el seu desenvolupament professional, a més de possibilitar la col·laboració amb els seus homòlegs d'altres països. A través d'Associacions Estratègiques es recolza l'intercanvi de bones pràctiques i criteris d'innovació.

  Joventut: ofereix recolzament als joves en el camp de l'educació no formal i informal. Les accions de joventut són:

  • Mobilitat de les persones en l'àmbit de l'educació, la formació i la joventut: intercanvis juvenils, servei voluntari europeu, mobilitat dels treballadors en l'àmbit de joventut.
  • Cooperació per a la innovació i l'intercanvi de bones pràctiques: associacions estratègiques en l'àmbit de l'educació, la formació i la joventut.
  • Recolzament a les reformes polítiques: contactes entre els joves i els responsables de la presa de decisions en l'àmbit de la joventut.

  Beques per programes universitaris i post universitaris

  Existeixen diferents programes i convocatòries de beques per a estudiants universitaris i post universitaris. Aquestes poden estar organitzades pels ministeris o altres institucions públiques, així com entitats privades, i estan destinades als estudiants de qualsevol universitat. Alguns programes tenen un caire més genèric, però també existeixen programes i beques de mobilitat per determinats àmbits concrets: tecnològic, matemàtiques, ciències socials, salut, etc.

  A continuació pots trobar algunes d'aquestes beques i ajudes:
  • Beques Fulbright: beques destinades a titulats superiors, doctors, artistes i personal funcionari de determinats ministeris, per estudiar, investigar o ensenyar als Estats Units.
  • Beques La Caixa: l'Obra Social "la Caixa" convoca beques per estudiar postgraus a Espanya, Europa, Amèrica del Nord i Àsia-Pacífic. També tenen una convocatòria de beques de periodisme en les delegacions internacionals de l'Agència EFE a Europa, països iberoamericans, Amèrica del Nord, Àfrica i Àsia. També hi ha una convocatòria de beques dirigides a alumnes de 4º d'ESO o 1º de Batxillerat per cursar el Batxillerat Internacional en un dels centres integrats en la Fundació de Col·legis del Món Unit.
  •  Fundación Ramón Areces:  beques per a estudis a l'estranger relacionats amb les Ciències socials (postgrau) i les Ciències de la vida i la matèria (postdoctoral).
  • Beques Balsells (California-Catalonia Program): beques per realitzar estudis de postgrau i estades de recerca postdoctoral en l'àmbit de les enginyeries i les ciències en la University of Califòrnia, Irvine (UCI), i estudis de màster o de doctorat en la bioengenieria en la University of Colorit Boulder (UCB).
  • Beques Argo Global:beques per a persones que ja tinguin una titulació universitària i vulguin realitzar pràctiques en empreses d'Europa, Canadà, EUA i empreses espanyoles o multinacionals amb seu a Àsia o Oceania.
  • Beques Faro Global:beques per realitzar una experiència pràctica en empreses situades a Europa, Estats Units i Canadà i en empreses espanyoles o multinacionals d'Àsia i Oceania. Cal ser estudiant dels últims cursos de qualsevol titulació universitària espanyola.
  • Beques Santander: beques per a estudiants de grau, professorat i personal investigador , especialment en països d'Iberoamèrica.
  • Beques MAEC-AECID: són beques que promou el Ministeri d'Afers exteriors i Cooperació a través de l'Agència de Cooperació Internacional per al Desenvolupament. Les beques estan destinades a estudiants estrangers que vulguin estudiar a Espanya i a espanyols que vulguin estudiar o realitzar pràctiques en països receptors de l'ajuda oficial al desenvolupament. Està dirigit a persones llicenciades i amb una experiència acadèmica coherent amb cada convocatòria, i s'atorguen després d'un exigent procés de selecció.
  • Programa Vulcanus: programa d'un any de durada per realitzar pràctiques en empreses en el Japó per a estudiants universitaris nacionals de la Unió Europea i que estiguin estudiant com a mínim el tercer any, en l'àmbit de l'enginyeria i les ciències.
  • Beques del govern xinès: el Ministeri d'Educació de la República Popular de Xina convoca anualment beques per a universitaris o llicenciats per ampliar estudis de llicenciatura, màster, doctorat o recerca superior.
  • Programa CINDA:és un programa del Centre Interuniversitari de Desenvolupament, que reuneix 30 de les més prestigioses universitats d'Amèrica Llatina i d'Europa, per afavorir la mobilitat entre els seus estudiants. Per participar has de ser seleccionat i presentat per la teva universitat, si forma part d'aquest programa.
  • Beques UNESCO: L'agència de l'Organització de les Nacions Unides per l'Educació, la Ciència i l'Esport organitza estades de curta durada perquè els beneficiaris s'especialitzin en un postgrau.

  Beques per a programes de doble titulació

  Les universitats també té els seus propis programa de mobilitat internacional, i convenis bilaterals amb diferents institucions. Són programes dirigits als seus propis estudiants, per la qual cosa és necessari que t'informis en el departament de relacions internacionals de la teva universitat. Per exemple:

  Programes de mobilitat i intercanvi de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
  Servei de Relacions Internacionals de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  Gràcies a la nova estructura de la formació europea, existeix la possibilitat de fer estudis de Doble Titulació. Aquests estudis permeten obtenir dues titulacions oficials en menys temps que si realitzessis els dos graus de manera independent, i et permet també obtenir la segona titulació en una universitat estrangera. El programa pot consistir a fer aproximadament 4 anys d'estudis a la universitat d'origen, i entre un any i mitjà i 2 anys a una altra universitat estrangera d'acolliment. Al final d'aquest procés obtindràs el títol oficial de les dues universitats, la qual cosa està molt valorada en un currículum.

  Beques per aprendre idiomes

  Anualment el Ministeri d'Educació convoca diverses convocatòries de beques i ajudes per aprendre idiomes a l'estranger o en territori espanyol:
   
  • Beques MEC per estudiar anglès, francès o alemany a l'estranger: estada d'un mínim de 3 setmanes a l'estranger per aprendre anglès, francès o alemany. Els requisits per accedir poden canviar una mica d'un any a l'altre, però en general aquestes beques van dirigides a estudiants majors de 16 anys que estiguin matriculats en alguna universitat, cicle formatiu de grau superior, arts plàstiques o disseny, ensenyaments artístics superiors o ensenyaments esportius. S'exigeix una nota mínima de l'expedient, i la quantia econòmica dependrà del país de destinació.
    
  • Ajudes per a cursos de llengua anglesa a l'estranger: destinats a titulats del Màster en Professorat d'ensenyament secundari obligatori i batxillerat, formació professional, ensenyament d'idiomes i mestres.
    
  • Ajudes per a cursos d'immersió en llengua anglesa de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo: destinats a titulats del Màster en Professorat d'ensenyament secundari obligatori i batxillerat, formació professional, ensenyament d'idiomes i mestres. Són ajudes per a una estada en règim d'internat a Granada, Santander, Cuenca o València.
    
  • Ajudes per al Programa d'Immersió Lingüística en colònies d'estiu en anglès: per a estudiants de cinquè o sisè de primària, o de primer curs de l'ESO, de màxim 13 anys, que vulguin participar en unes colònies d'estiu de màxim dues setmanes en territori espanyol.
    
  • Beques d'ajudes per a cursos de francès a França durant el mes de juliol: en règim de concurrència competitiva. Per a alumnes d'entre 17 i 20 anys, estudiants de batxillerat, ensenyaments professionals de música i dansa, grau mitjà de formació professional, grau mitjà d'ensenyaments esportius o ensenyament d'idiomes de nivell intermedi o avançat. Han de tenir la condició de becari de la convocatòria general de beques de caràcter general i mobilitat del MEC i una nota mínima de 7 en l'assignatura de francès.
    
  • Ajudes per a cursos de llengua anglesa durant l'estiu, destinades a joves entre 16 i 30 anys, en règim de concurrència competitiva.
    
  • Ajudes per participar en cursos d'immersió en llengua anglesa, organitzats per la Universitat Internacional Menéndez Pelayo, en territori espanyol.

  Informa't de tots els estudis que pots fer a l'estranger, com també, de tots els tràmits per preparar la teva marxa.
Cursos relacionats