Orientació Acadèmica

Tornar a casa després d'una estada a l'estranger

Les estades a l'estranger ofereixen l'oportunitat de desenvolupar una sèrie de competències molt ben valorades a l'entorn de treball: flexibilitat, adaptabilitat i resolució de problemes, entre unes altres. També les competències acadèmiques o lingüístiques reforcen el teu perfil. És important que tot el que hagis fet a l'estranger quedi reflectit en el CV i que, en la mesura del possible, puguis aportar títols oficials que acreditin les teves competències i realitzis l'homologació de la titulació o el reconeixement professional si vols treballar a aquí.

Tornar a casa després d'estudiar a l'estranger

Consideracions preliminars sobre la tornada

Tornar o no és el dilema al que s'enfronten les persones que han decidit marxar a estudiar a l'estranger. És una decisió difícil que implica valorar totes les opcions. En aquesta decisió  influeixen factors personals i professionals, per això, prendre aquest tipus de decisions requereix un alt nivell d'autoconeixement: només coneixent les teves prioritats podràs prendre la decisió adequada per a tu. A continuació trobaràs algunes raons que pots sospesar, encara que el pes que li atribueixis a cada punt dependrà de la importància que cadascuna d'elles tingui per a tu en el moment en el qual hagis de prendre la decisió:
 
  • Projecta el teu futur: valora les oportunitats tant d'aprenentatge com de feina que pots tenir si et quedes a l'estranger com si tornes a casa. D'aquesta manera podràs decidir quina és l'opció que més et convé pel teu creixement personal i desenvolupament professional.
 
  • Qualitat de vida: has de fer una comparativa dels elements que afecten la qualitat del dia a dia, com poden ser: el clima, els horaris de feina, el nivell de vida, el salari, el transport per desplaçar-te, la xarxa de contactes... amb l'objectiu d'analitzar en quin país prefereixes viure.
 
  • Necessitats específiques: has de tenir en compte si el programa d'intercanvi o el programa de beca exigeix tornar a Espanya per un temps determinat o si pots permetre't continuar a l'estranger si és el teu desig. També, hi ha qui té la necessitat de tornar al seu lloc d'origen un cop finalitzats els estudis a l'estranger per estar més a prop dels seus familiars i amistats o bé per un sentit de responsabilitat social: invertir el talent en el mercat laboral nacional (aportar els coneixements assolits a l'estranger per ajudar a avançar com a societat).

Coneix tots els estudis que pots cursar a l'estranger i les oportunitats fer finançar-los.