Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Rànquings d'universitats

Una vegada has decidit quina carrera o quin màster t'interessa cursar, arriba el moment de triar la universitat en la qual estudiar. A més de valorar aspectes com la ubicació del centre, la titularitat, el pla d'estudis, la nota de tall o la possibilitat de realitzar pràctiques, pot ser útil consultar els rànquings d'universitats.

Conèixer les principals classificacions universitàries existents i les variables que mesura cadascuna pot facilitar la presa de decisions acadèmica.

Què són els rànquings d'universitats i per a què serveixen

Els rànquings universitaris són classificacions en les quals s'avaluen les universitats a partir d'uns criteris establerts per l'organització que els elabora.

L'objectiu és mesurar la qualitat i prestigi de les institucions universitàries i ordenar-les per poder establir comparacions entre elles.

ranquing universitats

Cada rànquing utilitza uns indicadors propis a partir dels quals es creen les classificacions. Si et planteges utilitzar les dades d'un rànquing com a criteri per triar el teu centre d'estudis, és important que tinguis en compte els indicadors que s'avaluen i verifiquis que es corresponen amb les teves preferències.

Tingues en compte que existeixen classificacions globals i altres per branca de coneixement, i que l'elecció i ponderació d'indicadors posa l'accent en aspectes diferents en cada cas. Per això, l'ordre d'una universitat en un rànquing mai pot ser l'únic criteri d'elecció, sinó un més a tenir en compte.

A continuació exposem quins són els rànquings universitaris més populars.


Rànquings internacionals d'universitats

Academic Ranking of World Universities (ARWU)

Ordena les 1.000 millors universitats del món a partir d'una avaluació i comparació de l'activitat investigadora de cada institució.

L'ARWU, també conegut com a Rànquing de Shanghai, es va publicar per primera vegada el 2003 i és elaborat cada any per la consultora xinesa ShanghaiRanking Consultancy.

Els indicadors utilitzats per mesurar la qualitat de les universitats i el pes que té cada indicador són els següents:

 • Quantitat d'alumnes guanyadors d'un Premi Nobel i/o Medalla Fields (10%)
 • Quantitat d'empleats guanyadors d'un Premi Nobel i/o Medalla Fields (20%)
 • Quantitat d'investigadors inclosos en la llista Highly Cited Researchers de l'empresa d'anàlisi de dades Clarivate (20%)
 • Quantitat d'articles publicats a les revistes Nature i Science (20%)
 • Quantitat d'articles indexats a Science Citation Index Expanded (SCIE) i Social Science Index (SSCI) (20%)
 • Rendiment acadèmic per càpita de la institució, és a dir, la puntuació dels indicadors anteriors dividida entre la quantitat de docents a temps complet (10%)

Aquest rànquing també analitza les universitats per especialitats de recerca agrupades en cinc branques de coneixement: ciències naturals, ciències de la vida, ciències socials, ciències mèdiques i enginyeria.

A més, ofereix una classificació dels centres universitaris especialitzats en ciències de l'esport.

En cadascun dels rànquings es pot filtrar per país per consultar les universitats classificades de països concrets.


QS World University Ranking

El QS World University Ranking està elaborat per la consultora britànica especialitzada en educació superior Quacquarelli Symonds. Es publica des de l'any 2004 i ofereix una classificació de 1.500 universitats del món.

A més de tenir en compte dades quantitatives analitza els resultats d'enquestes d'opinió sobre la reputació institucional dels centres.

Aquest rànquing avalua els aspectes següents:

 • Reputació acadèmica de la universitat segons resultats d'enquesta realitzada a professors i investigadors de tot el món (30%)
 • Reputació d'ocupabilitat, segons enquesta realitzada a ocupadors (15%)
 • Ràtio professor/estudiants (10%)
 • Quantitat de cites rebudes pels professors i investigadors de la universitat (20%)
 • Proporció d'acadèmics internacionals (5%)
 • Proporció d'estudiants internacionals (5%)
 • Rellevància de la xarxa internacional d'investigadors, considerant la qualitat de publicacions amb coautoria internacional (5%)
 • Resultats d'ocupabilitat, analitzant la inserció dels graduats i el seu impacte com a professionals dels diferents sectors (5%)
 • Sostenibilitat, a partir de la valoració de l'impacte social i ambiental de la institució (5%)

A més de la classificació global, QS ofereix rànquings específics per regió (continent), per branca de coneixement i matèria, i els millors MBA del món.


Times Higher Education (THE)

El THE World University Ranking és la classificació d'universitats que realitza anualment la revista Times Higher Education (THE) des del 2004.

Els indicadors que avalua per realitzar l'ordenació d'institucions universitàries s'agrupen en cinc àrees, que tenen un pes específic en l'avaluació:

 • Docència. Entre altres variables, es mesura la reputació de la universitat a partir d'enquestes a experts i el percentatge de doctorats (29.5%)
 • Recerca. S'analitza la quantitat de publicacions, els ingressos per investigacions i la reputació investigadora de la institució (29%)
 • Cites. Es mesura l'impacte de les investigacions en funció de la quantitat de vegades que se citen en altres fonts expertes (30%)
 • Perspectiva internacional. Alguns dels indicadors que s'avaluen són el percentatge d'alumnat internacional i el percentatge de docents i investigadors internacionals (7,5%)
 • Ingressos de la indústria/empresa. Per avaluar la transferència de coneixement es mesura el finançament destinat a recerca provinent de la indústria (4%)

A més de la classificació global, THE publica altres rànquings més específics com, per exemple, el de les universitats amb menys de 50 anys, una avaluació de compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'ONU o classificacions per branques de coneixement.

Rànquings espanyols d'universitats

U-Ranking

U-Ranking és una classificació d'universitats espanyoles elaborada per la Fundació BBVA i l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (Ivie) que es publica des de 2013.

Analitza diversos indicadors que fan referència a dues dimensions: la docència, i la recerca i innovació.

Els indicadors avaluats són:

 • Docència (56%)
  • Recursos. S'analitza la ràtio professor/alumnes, així com el percentatge de doctors i el pressupost per alumne (25,4%)
  • Producció. Fa referència als resultats acadèmics obtinguts pels estudiants (30,4%)
  • Qualitat. Analitza la quantitat d'alumnat que prossegueix la seva formació amb estudis de postgrau i les notes de tall (23,9%)
  • Internacionalització. Es mesura el percentatge d'estudiants estrangers i els que participen en programes de mobilitat internacional (20,3%)
 • Recerca i innovació (46%)
  • Recursos. Fa referència al volum de personal investigador (20%)
  • Producció. Analitza la quantitat de publicacions citades, tesis i patents concedides (30%)
  • Qualitat. Es mesura la quantitat de cites que generen les seves publicacions (30%)
  • Internacionalització. Avalua el percentatge d'investigacions internacionals, així com les coautories i finançament externs (20%)
Es poden consultar els resultats de la classificació global o per cadascuna de les dimensions. A més, s'ofereixen dades complementàries relatives a la quantitat d'estudiants de cada universitat per nivells, la quantitat de titulacions impartides i la inserció laboral de les diferents carreres.


Ranking CYD

El ranking CYD és un instrument creat per la Fundación Conocimiento y Desarrollo que permet crear rànquings a mida per a l'alumnat, els responsables universitaris, les empreses o altres agents socials, per tal de comparar la qualitat de la majoria d'universitats espanyoles de manera multidimensional.

Els usuaris poden triar l'àmbit de coneixement o les universitats que volen analitzar, així com les dimensions i indicadors concrets que volen comparar, i es genera una ordenació a partir dels seus interessos o preferències.

Els indicadors s'agrupen en les dimensions següents:

 • Ensenyament i aprenentatge. Permet analitzar taxes de graduats i de rendiment acadèmic.
 • Recerca. Entre altres indicadors informa sobre fons captats per a recerca o quantitat de publicacions per professor.
 • Transferència de coneixement. Permet comparar dades relatives als fons privats liquidats o els ingressos per llicències, entre d'altres.
 • Orientació internacional. S'analitza la mobilitat d'estudiants, les titulacions impartides en un idioma estranger i les publicacions internacionals, entre altres variables.
 • Contribució al desenvolupament regional. Mesura indicadors com les pràctiques en empreses de la regió o els fons de recerca regionals de cada universitat.

Els resultats no es presenten en forma de classificació, sinó que es mostren mitjançant tres grups de rendiment (alt, intermedi i reduït) per a cadascun dels indicadors.

Millors universitats catalanes

Les universitats catalanes que millor s'han posicionat en els últims anys en els rànquings internacionals i també en els espanyols són les següents (ordenades alfabèticament):

Recorda que, per dur a terme una presa de decisions fonamentada, és important complementar la informació oferida pels rànquings d'universitats amb altres dades.

Si vols consultar les últimes notes de tall de tots els estudis universitaris impartits a Catalunya, pots visitar el cercador de notes de tall d'Educaweb i filtrar per titulació, província o centre per accedir a la informació que més t'interessi.I si ho prefereixes, pots accedir al llistat de graus i dobles graus impartits a Catalunya agrupats per branca de coneixement.
 
En els nostres continguts d'actualitat tens a la teva disposició totes les notícies relacionades amb rànquings específics d'universitats i estudis concrets, per àmbits de coneixement, titularitat o perspectives d'inserció.