Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Rànquings d'universitats

Rànquings d'universitats

Una vegada hagis triat els estudis universitaris que vols realitzar, és hora d'escollir la universitat on cursar-los. Per a això, un dels aspectes que has de tenir en compte és el prestigi del centre en els rànquings mundials d'universitats. 

Els rànquings internacionals són classificacions, de tradició anglosaxona, que tenen com a objectiu analitzar les universitats a nivell global o per especialitats a partir d'uns criteris establerts per l'organització que els elabora.

rànquing màster

Cada rànquing fa servir uns indicadors propis, i a partir d'aquests es creen les classificacions. Si et planteges utilitzar les dades d'un rànquing com a criteri de la teva tria d'estudis, és important que tinguis en compte els indicadors que s'avaluen i verifiquis que es corresponen amb les teves preferències.

A banda dels rànquings, també existeixen eines que et permeten elaborar el teu propi rànquing, amb el que podràs crear un rànquing afí als teus interessos.

A continuació, trobaràs els principals rànquings internacionals i algunes eines que et permetran configurar el teu propi rànquing.
 

Academic Ranking of World Universities (ARWU)

L'ARWU, també conegut com a rànquing de Shanghái, és un dels rànquings més prestigiosos elaborat per Shanghái Ranking Consultancy. Aquest compara la qualitat acadèmica i investigadora de les universitats de tot el món mitjançant els següents indicadors:
 • Antics alumnes guanyadorses d'un Premi Nobel i/o Medalla Fields (10%).
 • Personal de la institució guanyador d'un Premi Novel i/o Medalles Fields (20%).
 • Investigadors altament citats en 21 àmplies categories (20%).
 • Articles publicats en revistes de Nature i Science (20%).
 • Articles indexats en Science Citation Index, Expanded (SCIE) i Social Science Citation Index (SSCI) (20%).
 • Rendiment acadèmic per càpita de la institució (10%).
Anualment es publiquen les 500 millors universitats segons aquests indicadors. En l'últim any, les universitats espanyoles que van formar part d'aquest rànquing van ser, per ordre d'aparició, les següents: Aquest rànquing també analitza les universitats per especialitats de recerca agrupades en cinc branques de coneixement: ciències naturals, ciències de la vida, ciències socials, ciències mèdiques i enginyeria.
 

QS World University Rànquing

El QS World Universit Rànquing està elaborat per la consultora britànica Quacquarelli Symonds i compara les universitats seguint criteris més subjectius com a enquestes d'opinió sobre la reputació institucional dels centres. Aquest rànquing ofereix resultats globals, però també per tema, regió, fins i tot, realitza un rànquing especial per a MBA.

Aquest rànquing avalua els següents aspectes:
 • Reputació segons els acadèmics (40%).
 • Reputació segons els ocupadors (10%).
 • Ratio professors-estudiants (20%).
 • Cites produïdes pels investigadors de la universitat (20%).
 • Proporció d'acadèmics internacionals (5%).
 • Proporció d'estudiants internacionals (5%).
En l'última publicació, les universitats del territori espanyol que han aparegut en les primeres 500 posicions han estat, per ordre d'aparició, les següents:


Times Higher Education (THE)

El THE World University Ranking és el rànquing que realitza anualment la revista Times Higher Education (THE) amb les millors universitats a nivell mundial, on s'avaluen aspectes com l'ensenyament, la recerca o la reputació de la institució.

Així mateix, aquesta revista també publica altres rànquings com, per exemple, el World Reputation Rànquing, el Young University Rànquing, el University Impact Rànquing, el Japan University Rànquing, el US College Rànquing i el World University Rànquing by Subject que inclou diferents branques de coneixement.

Els indicadors que avalua aquest rànquing són els següents:
 • Docència: reputació i ambient d'aprenentatge (30%).
 • Recerca: volum, ingressos i reputació (30%).
 • Cites dels estudis realitzats: influència de la recerca (30%).
 • Perspectiva internacional: personal, estudiants i recerca (7,5%).
 • Ingressos de la indústria/empresa: transferència de coneixement (2,5%).
En l'últim rànquing mundial, les universitats espanyoles que estan en les primeres 500 posicions són:


NTU Rànquing 

El rànquing NTU Performance Rànquing of Scientific Papers for World Universities és una classificació mundial publicada per la Universitat Nacional de Taiwan (NTU) que avalua les publicacions científiques de les universitats en sis camps de coneixement: agricultura, ciències de la vida, ciències naturals, ciències socials, enginyeria i medicina.

Els indicadors en els quals es basi aquest rànquing són:
 • Producció investigadora (25%).
 • Impacte investigador (35%).
 • Excel·lència investigadora (40%).

Algunes de les universitats espanyoles que es troben en aquest rànquing són:


Webometrics

El rànquing web d'universitats Webometrics mesura la presència en la web i la visibilitat de les diferents institucions universitàries. Està elaborat pel Laboratori de Cibermetría, grup de recerca que pertany al Consell Superior de Recerques Científiques (CSIC). Així mateix, aquest rànquing es realitza de manera global i per subàrees de coneixement.

La seva metodologia es basa en l'anàlisi de:
 • Impacte de la institució. Número de xarxes externes que tenen backlinks a les pàgines webs de les institucions (50%)
 • Presència. Nombre de pàgines de domini web principal de la institució (5%).
 • Obertura i transparència. Nombre de cites dels principals autors a Google Schoolar citations (10%).
 • Excel·lència. Nombre d'articles acadèmics publicats a revistes internacionals d'alt impacte (35%).
En les 200 primeres posicions d'aquest rànquing s'inclouen les següents universitats de l'Estat:


Best Global Universities

El Best Global Universities Rànquing es publica en la revista O.S. News & World Report i la seva comparativa es basa principalment en els resultats de les recerca acadèmica i la reputació a nivell global i regional de les institucions.

Per a avaluar les universitats es regeixen pels següents indicadors:

 • Reputació a partir d'enquestes (25%).
 • Impacte de la recerca (65%).
 • Excel·lència científica (10%).

També elabora una rànquings específics segons els diferents camps de coneixements (arts i humanitats, biologia i bioquímica, ciències socials i salut pública, ciències de la computació, física, química, matemàtiques, etc.).

Les universitats espanyoles incloses entre les 300 primeres posicions l'últim rànquing han estat:


U-Multirank

U-Multirank és un projecte finançat per la Comissió Europea que permet als estudiants crear les seves pròpies classificacions, tenint en compte les seves preferències.

Aquest rànquing compara les institucions d'educació superior segons els següents criteris:
 • Ensenyament i aprenentatge.
 • Recerca.
 • Transferència del coneixement.
 • Orientació internacional.
 • Compromís regional.
Aquesta eina permet realitzar comparacions en el nivell de la universitat en el seu conjunt o en camps específics, a més, compara institucions amb perfils institucionals similars
 

U-Ranking

U-Ranking és un rànquing de les universitats espanyoles elaborat per la Fundació BBVA i l'Institut Valencià de Recerques Econòmiques (IVIE). Està format per diversos indicadors com la recerca, la docència, el desenvolupament tecnològic i les activitats d'innovació. En cada edició es realitzen diferents classificacions segons els aspectes esmentats. I, a més, els estudiants poden seleccionar els indicadors més interessants per a ells i elles i crear el seu propi rànquing.

En aquest rànquing apareixen altres aspectes importants per a l'alumnat com la nota de tall de l'últim curs o el preu per crèdit.
 

Ranking CYD

El Ranking CYD és un instrument creat per la Fundació Coneixement i Desenvolupament que permet crear rànquings a mesura per a l'alumnat, els responsables universitaris, les empreses o altres agents socials, per a comparar la qualitat de les universitats espanyoles de manera multidimensional.

Els usuaris poden triar l'àmbit, les universitats i els criteris que volen comparar i es genera un rànquing a partir dels seus interessos o preferències.

Els indicadors s'agrupen en les següents dimensions:
 • Ensenyament i aprenentatge
 • Recerca
 • Transferència de coneixement
 • Orientació internacional
 • Contribució al desenvolupament regional

Els resultats no es presenten en forma de classificació, sinó que es mostren mitjançant tres grups de rendiment (alt, intermedi i reduït) per a cadascun dels indicadors.

En l'última edició del rànquing, les universitats que destaquen per tenir un nombre més elevat d'indicadors pertanyents al grup d'alt rendiment són: 

Rànquings especialitzats

Existeixen també alguns rànquings especialitzats en un tipus d'estudis, com els rànquings especials de MBA. Alguns exemples d'aquests rànquings són el Financial Times Business Education, el Bloomberg Business Schools & MBA Ranking, el The Economist MBA Ranking o el Best Masters Ranking de Eduniversal.

 
La classificació d'una universitat en un rànquing mai pot ser l'únic criteri de tria, sinó un més a tenir en compte. És important que valoris altres aspectes importants com, per exemple, el pla d'estudis, el professorat, la realització o no de pràctiques, etc. per a poder escollir bé el teu grau, màster o postgrau.

Coneix els criteris que t'ajudaran a triar la teva universitat segons els teus objectius i interessos.