Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Què fer després dels Cicles Formatius de Grau Mitjà?

En finalitzar un cicle formatiu de grau mitjà de Formació Professional, s'obté el títol de Tècnic de la professió corresponent al cicle cursat que et permet accedir directament al món laboral. No obstant això, si desitges continuar estudiant i ampliant les teves competències professionals, et presentem les següents opcions formatives.

Opcions formatives després d'un CFGM d'FP

Cicles formatius de grau superior de Formació Professional

Després d'acabar un cicle formatiu de grau mitjà d'FP, pots continuar formant-te realitzant un cicle formatiu de grau superior d'FP. Pots cursar un cicle superior de la mateixa o diferent família professional que el cicle mitjà per especialitzar-te i augmentar les teves oportunitats d'inserció laboral.

Aquests estudis superiors tenen una durada de dos cursos acadèmics, et permeten adquirir qualificacions professionals específiques per al món laboral i et preparen per assumir responsabilitats de planificació i coordinació en l'àmbit competent.
 

Cursos d'especialització de Formació Professional

Els cursos d'especialització professional et permeten ampliar els coneixements i habilitats adquirides durant el cicle formatiu d'FP. Tenen validesa en tot el territori nacional i la seva durada varia entre 300 i 700 hores.

Actualment, existeixen pocs cursos als quals es pot accedir mitjançant un títol de Tècnic d'FP. Alguns d'ells són: Implementació de Xarxes 5G, Fleca i Brioixeria Artesanals, i Manteniment de Vehicles Híbrids i Elèctrics. No obstant això, es preveu que l'oferta s'incrementi.


Batxillerat

Després de cursar un cicle de grau mitjà d'FP pots optar per estudiar Batxillerat. Els estudis de Batxillerat formen part de l'Educació Secundària Postobligatòria, comprèn dos cursos acadèmics i s'estructura en diferents modalitats. Aquests ensenyaments es dirigeixen principalment a la preparació de les proves d'accés a la universitat.
 

Altres cicles formatius de grau mitjà de Formació Professional

També pots realitzar un altre cicle formatiu de grau mitjà d'FP de la mateixa família professional per complementar els teus estudis o d'un àmbit diferent per explorar nous camps professionals.
 

Cicles formatius de grau superior d'Arts Plàstiques i Disseny

Si t'interessen els ensenyaments professionals de l'àmbit artístic, pots accedir a un cicle formatiu de grau superior d'Arts Plàstiques i Disseny superant una prova d'accés específica.

Aquests ensenyaments et preparar per fer treballs artístic-tècnics, assumint també tasques de gestió i responsabilitat. Pots triar entre diferents especialitats, com per exemple, art floral, disseny industrial, tèxtils artístics o comunicació gràfica i audiovisual.
 

Cicles formatius de grau mitjà d'ensenyaments esportius

Per poder cursar ensenyaments esportius de grau mitjà, és necessari superar una prova d'accés específica o acreditar mèrits esportius.

S'estructuren en dos nivells: un cicle inicial (primer nivell), amb el qual pots obtenir el certificat de primer nivell en l'especialitat i un cicle final (segon nivell), que et permet obtenir el títol de Tècnic Esportiu en l'especialitat corresponent.

L'objectiu d'aquests estudis és preparar-te la per a la incorporació en el món laboral i esportiu especialitzant-te en una modalitat esportiva concreta.


Estudis no reglats

Els ensenyaments no reglats no estan regulades pel Ministeri d'Educació i Formació Professional. Permeten obtenir certificats i acreditar hores de formació.

La característica principal d'aquesta mena de formació és la seva flexibilitat. Pots trobar cursos de temàtiques, durades i modalitats molt variades.
 

Formació Professional per a l'Ocupació

La Formació Professional per a l'Ocupació (FPO) et proporciona eines per millorar les teves competències professionals. Dins d'aquesta mena de formació es troben els Certificats de Professionalitat, titulacions oficials que permeten acreditar unes competències tècniques en una professió concreta.

Hi ha un ampli ventall de Certificats de Professionalitat classificats per famílies professionals i nivells de qualificació. En funció del nivell, els requisits d'accés variaran. Si posseeixes el títol de Tècnic d'FP, podràs accedir als cursos de nivell 1 i nivell 2.