Orientació Acadèmica

Cursos d'especialització de Formació Professional

Què són els cursos d'especialització d'FP?

Els cursos d'especialització de Formació Professional són estudis que permeten ampliar coneixements i perfeccionar les competències prèviament adquirides en un cicle formatiu d'FP.

Igual que els cicles d'FP, els cursos d'especialització són ensenyaments oficials amb validesa en tot el territori nacional.

Actualment existeixen 15 cursos d'especialització aprovats pel Ministeri d'Educació i Formació Professional, pertanyents a 8 famílies professionals. La seva durada varia entre 300 i 720 hores i poden incloure un mòdul de formació en centres de treball.

Quins cursos d'especialització s'imparteixen a Catalunya?

En la següent taula t'indiquem quins cursos d'especialització s'imparteixen a Catalunya, a quina família professional pertanyen i quina és la seva durada.

Família professional Cursos d'especialització

Electricitat i Electrònica
  • Ciberseguretat en Entorns de les Tecnologies d'Operació. 720 hores
Hoteleria i Turisme
  • Forneria i Brioixeria Artesanal. 600 hores
Imatge i So
  • Audiodescripció i Subtitulació. 500 hores

Informática i Comunicacions
  • Ciberseguretat en Entorns de les Tecnologies de la Informació. 720 hores

Instal·lació i Manteniment
  • Digitalització del Manteniment Industrial. 600 hores
  • Fabricació Intel·ligent. 600 hores
Química
  • Cultius Cel·lulars. 600 hores

Requisits d'accés

A continuació t'expliquem quins títols de Formació Professional permeten accedir a cadascun dels cursos d'especialització impartits a Catalunya.

Com podràs observar, hi ha un curs d'especialització al qual es pot accedir amb títols d'FP de grau mitjà: el de Forneria i Brioixeria Artesanal.

Família professional Electricitat i Electrònica

Curs d'Especialització en Ciberseguretat en Entorns de les Tecnologies d'Operació:

Família professional Hoteleria i Turisme

Curs d'Especialització en Forneria i Brioxeria Artesanal:

Família professional Imatge i So

Curs d'Especialització en Audiodescripció i Subtitulació:

Família professional Informàtica i Comunicacions

Curs d'Especialització en Ciberseguretat en Entorns de les Tecnologies de la Informació:

Família professional Instal·lació i Manteniment

Curs d'Especialització en Digitalització del Manteniment Industrial: Curs d'Especialització en Fabricació Intel·ligent:

Família professional Química

Curs d'Especialització en Cultius Cel·lulars:
Pots consultar els centres on s'imparteix cada curs al portal Tria educativa de la Generalitat de Catalunya.

I si ho desitges, pots ampliar la informació relativa al sistema integrat de formació professional, a les famílies professionals, els cicles formatius de grau mitjà i de grau superior, i també a les proves lliures per a l'obtenció d'un títol d'FP.