Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Què fer després dels Cicles Formatius de Grau Superior?

Després d'acabar un cicle formatiu de grau superior de Formació Professional hauràs obtingut el títol de Tècnic Superior en l'especialitat professional corresponent. Aquests ensenyaments et permeten incorporar-te a món laboral i accedir a altres estudis. Descobreix a continuació les diferents alternatives formatives entre les quals pots triar. 

Opcions formatives després d'un CFGS d'FP

Graus universitaris

En acabar un cicle formatiu de grau superior pots accedir directament a la universitat sense necessitat de realitzar una prova d'accés. No obstant això, si els estudis que vols cursar tenen molta demanda i no t'arriba la nota, és possible que hagis de superar la fase específica de la selectivitat.

Aquests estudis tenen una durada de 3 a 6 anys i pots cursar-los de manera presencial, semipresencial o en línia. Hi ha una àmplia oferta de titulacions de grau per branques de coneixement entre les quals podràs triar en funció de la teva nota d'admissió. Tingues en compte que depenent de la carrera que triïs, podràs sol·licitar la convalidació d'algunes assignatures. 
 

Altres cicles formatius de grau superior d'FP

Si et va agradar l'experiència de cursar una formació professional, pots optar per realitzar un altre cicle formatiu de grau superior de la mateixa disciplina per a adquirir noves competències o d'una altra família professional per a explorar nous àmbits professionals
 

Cursos d'especialització de Formació Professional 

Pots ampliar o perfeccionar les competències professionals que vas adquirir prèviament durant el cicle formatiu, cursant un curs d'especialització professional.

Estan classificats en famílies professionals i permeten aprofundir sobre un camp de coneixement concret com la ciberseguretat o el manteniment de vehicles elèctrics. La seva durada varia entre 300 i 700 hores i són vàlids en tot el territori nacional. 
 

Formació Professional per a l'Ocupació

Dins de la Formació Professional per a l'Ocupació, podem trobar els Certificats de Professionalitat. Aquests títols oficials permeten acreditar una sèrie de qualificacions per a desenvolupar un lloc de treball. Les competències professionals adquirides mitjançant aquests certificats són reconegudes i valorades en el mercat laboral. 
 

Cicles Formatius de grau superior d'Arts Plàstiques i Disseny

Si estàs interessat a realitzar ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny, pots fer-ho superant una prova específica d'accés. En el cas d'haver cursat un CFGS d'FP d'una família professional equivalent a una d'arts plàstiques i disseny, podràs accedir directament sense fer la prova d'accés. 

Aquests ensenyaments et preparen per a fer treballs artístic-tècnics, així com tasques de gestió de recursos tècnics i humans en diferents camps de les arts aplicades i els oficis artístics.
 

Ensenyaments Esportius de Grau Mitjà

Els cicles de grau mitjà d'ensenyaments esportius comprenen dos nivells i et permeten exercir professionalment en l'especialitat esportiva cursada, com per exemple, Hípica, Atletisme, Esgrima, Vela o Piragüisme.

Una vegada finalitzis aquests ensenyaments, podràs accedir a ensenyaments esportius de grau superior de la mateixa modalitat cursada. 
 

Estudis no reglats

A més, pots realitzar un o diversos cursos específics en l'àmbit que t'interessi. Tingues en compte que la majoria de ensenyaments no reglats no estan regulades pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per tant no tenen validesa acadèmica oficial.