Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Què fer després dels estudis universitaris?

Després de finalitzar els estudis universitaris de grau, tens diferents opcions per continuar formant-te

Abans de prendre una decisió, és recomanable que intentis definir el teu objectiu professional. Per a això, pregunta't on et veus en un futur, quines funcions t'agradaria realitzar, en quina mena d'organització t'agradaria treballar, quins són els teus punts forts i febles, etc.

Opcions formatives després de superar un grau universitari

Màster oficial

En acabar la carrera, pots realitzar un màster oficial. Aquest tipus d'estudis requereixen la verificació del Ministeri d'Universitats, solen durar entre 1 i 2 anys i tenen entre 60 i 120 crèdits ECTS.  El títol que s'obté està reconegut en l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) i et permet accedir a un programa de doctorat

Alguns màsters oficials són un requisit indispensable per exercir determinades professions regulades, per la qual cosa, depenent dels teus objectius laborals, aquests ensenyaments podrien constituir una etapa ineludible en el teu itinerari acadèmic i professional.
 

Màster propi

Aquests estudis de postgrau no oficials tenen un fort component pràctic. Estan avalats per la pròpia universitat o el centre formatiu, però no pel Ministeri d'Universitats. També tenen una durada d'entre 1 i 2 anys i els requisits d'accés són més flexibles que els dels màsters oficials. Tingues en compte que són títols que podrien no ser reconeguts per altres universitats de l'EEES i que no permeten accedir al doctorat.
 

Altres estudis de postgrau

Exercint la seva autonomia per crear títols propis, les universitats poden oferir altres ensenyaments de postgrau de menor durada que els màsters, dirigits a proporcionar competències específiques concretes. 

La nomenclatura, l'organització i els requisits d'accés a aquests estudis és diversa. Així, depenent dels centres, podem trobar diplomes o cursos d'especialització, cursos d'expert, diplomes de postgrau, certificats de formació permanent, cursos de perfeccionament, cursos d'extensió universitària, etc.
 

Altres graus universitaris

Pots optar per començar una carrera que complementi la titulació universitària que ja has cursat. Això et permetrà obrir nous camins professionals i augmentar les teves oportunitats d'ocupació. Tingues en compte que pots sol·licitar la convalidació de crèdits cursats en el primer grau.


Preparació a oposicions

Si desitges obtenir un lloc d'ocupació pública, hauràs de superar un procés selectiu que en moltes ocasions requereix una gran preparació, i, per tant, temps i esforç. Planifica el teu estudi per obtenir els millors resultats. 


Estudis no reglats

Els ensenyaments no reglats són una alternativa interessant per la seva àmplia oferta. Segons les teves necessitats, interessos i disponibilitat, pots triar entre cursos de diferents temàtiques, modalitats de formació, preus i durada.


Cursos d'idiomes

Aprendre o perfeccionar un idioma sempre és una bona opció per millorar les teves competències professionals. La internacionalització de les organitzacions ha generat que en moltes ofertes de treball se sol·liciti un nivell alt o un certificat específic en idiomes com l'anglès.