Orientació Acadèmica

Beques de la Generalitat de Catalunya

 • La Generalitat de Catalunya, ofereix diferents beques, ajudes a l'estudi i premis a través del Departament d'Educació i del Departament d'Empresa i Coneixement, concretament de la Secretaria d'Universitats i Recerca. Aquestes beques i ajudes et permetran poder realitzar els teus estudis sense que el seu cost en sigui un impediment.

  beca
  És important que coneguis bé les característiques de cada beca, és a dir, els requisits que has de complir per sol·licitar-la, el terminis en els que ho has de fer, la documentació que et cal aportar i també, el compromís que adquireixes com a estudiant. Per això, et recomanem que llegeixis els 10 consells per sol·licitar una beca.

  A continuació podràs trobar un resum de les beques, les ajudes, els premis i els préstecs que ofereix cada departament, com també, una orientació sobre el període de sol·licitud. Tingues en compte que les dates de sol·licitud varien a cada convocatòria, aquí hi trobaràs les dates de la darrera convocatòria, però és molt important que consultis a la pàgina web de cada departament les dates per a la convocatòria que t'interessa, com també, les seves característiques específiques.

  Departament d'Educació

  Premis Extraordinaris de Batxillerat


  Els Premis Extraordinaris de batxillerat són un reconeixement oficial dels mèrits de l'alumnat que ha cursat aquests estudis amb excel·lència. Per a optar als premis, a banda de complir amb els requisits, cal superar unes proves específiques.

  Els requisits per optar als premis és haver cursat i superat el batxillerat a Catalunya en el curs que es convoquen les proves i tenir una qualificació mitjana igual o superior a 8,75.

  Els estudiants que són guardonats obtenen: un reconeixement en el seu expedient acadèmic, l'exempció de les taxes universitàries per al primer curs, un curs ordinari gratuït a una escola oficial d'idiomes de Catalunya, l'estada en un centre de recerca o institució relacionada amb el camp d'interès de l'alumne i l'opció de participar als Premis Nacionals de Batxillerat.

  La sol·licitud per participar en les proves dels Premis Extraordinaris de Batxillerat es realitza entre el maig i el juny, i les proves es convoquen el mes de juny. Aquestes dates poden variar a cada convocatòria.


  Ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu

  Es tracta d'ajuts econòmics individualitzats que s'atorguen a persones amb necessitats específiques de suport educatius que poden estar derivades d'una discapacitat o trastorn greu de conducta o associades a les altes capacitats. 

  En el cas de l'alumnat que presenta necessitats educatives especials derivades de discapacitat o trastorn greu de conducta caldrà que acreditin, mitjançant la documentació que s'especifica a la convocatòria, la necessitat concreta de l'alumnat així com ser membre de família nombrosa. A més, caldrà que tingui, mínim, 2 anys d'edat, tot i que en alguns casos es podran concedir ajudes a infants menors de 2 anys de forma excepcional. A més, cal que estiguin escolaritzats en centres específics o en una unitat d'educació especial d'un centre ordinari entre els nivells educatius d'Educació Infantil fins a Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior o Ensenyaments Artístics Professionals.

  En el cas de l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu associat a altes capacitats, cal que acreditin la necessitat corresponent i que tinguin, com a mínim, 6 anys d'edat. A més, cal estar cursant un nivell educatiu d'entre Educació Primària fins a Cicles Formatius de Grau Mitjà o Superior o Ensenyaments Artístics Professionals. 

  Es valorarà la renda familiar com a criteri per a otorgar l'ajut. El termini per a sol·licitar l'ajut és entre els mesis de juliol i setembre, tot i que pot variar en cada convocatòria.


  Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris

  Ajuts econòmics per a la realització d'ensenyaments postobligatoris no universitaris. Caldrà complir amb tres tipologies de requisits: requisits generals, requisits acadèmics en funció dels ensenyaments matriculats i requisits econòmics, pels que es valorarà els llindars o límits de renda de la unitat familiar. No oblidis revisar els requisits a la web del Departament d'Educació.

   

  Departament d'Empresa i Coneixement, Secretaria d'Universitats i Recerca

  Beques i ajudes per a estudis universitaris i postuniversitaris
   

  • Acreditació del tram de renda familiar i beca Equitat per reduir el preu dels crèdits universitaris. Aquesta ajuda té dos procediments, per una banda s'acredita el tram de renda, de caràcter informatiu, i per l'altre, la beca Equitat, que implica la minoració del preu públic dels crèdits matriculats per primera vegada.
   Període de tramitació: de juliol a octubre.
  • Ajudes a la mobilitat internacional MOBINT. Ajudes per a la realització d'estades acadèmiques, amb reconeixement acadèmic, en el marc del programa Erasmus, programes de mobilitat internacional, o en les relacions bilaterals en l'àmbit de l'Euroregió Pirineus Mediterrània. És imprescindible acreditar un nivell B2 de terceres llengües per tal de poder optar a l'ajuda.
   Període de tramitació: juliol-setembre.
    
  • Ajudes a la mobilitat internacional MOBINT-MIF. Ajudes per a estades a l'estranger per a estudiants de magisteri de graus que participin en el programa de millora i innovació en la formació de mestres. L'ajuda permet finançar la realització dels estudis en els països seleccionats, així com, impulsar la innovació i millora de les tasques dels futurs docents.
   Període de tramitació: novembre-desembre.
    
  • Ajuts per a fer cursos de terceres llengües (Ajunts Parla3). Ajuts per a les despeses de matrícula de cursos de terceres llengües, del sistema educatiu català, per a estudiants que hagin començat per primera vegada els estudis universitaris de grau.
   Període de tramitació: abril-setembre.
    
  • Ajuts per a estudiants universitaris de centres adscrits (ACA). És una ajuda per compensar parcialment els costos de la matrícula per aquells estudiants universitaris que cursen la seva formació a centres adscrits. En cada convocatòria s'enumeren els centres adscrits pels que es pot sol·licitar l'ajuda.
   Període de tramitació: maig-juny.
    
  • Ajuts per la matrícula universitària d'estudiants de doble grau d'educació infantil i primària (BEIP). Ajuts per reduir el preu de la matrícula dels estudiants que cursen el doble grau d'educació infantil i primària a les universitats públiques. Es concedeixen un total de 110 ajudes. El criteri de selecció és la nota mitjana d'accés.
   Període de tramitació: setembre-octubre.
    
  • Ajuts per al finançament de l'estada a la Universitat Catalana d'Estiu. És una ajuda per al finançament de l'import de matrícula i les despeses d'estada d'estudiants d'entre 18 i 30 anys que es matriculin a la Universitat Catalana d'Estiu.
   Període de tramitació: juny-juliol.
    
  • Ajuts per a tesis doctorals en català (TDCAT). Ajuts per a acabar la tesi doctoral, centrats a costejar les despeses i tràmits administratius. El requisit és que la tesi estigui escrita en català.
   Període de tramitació: març-maig.
    
  • Beques Balsells-Generalitat de Catalunya a la University of California, Irvine. Modalitat B. Beques destinades a realitzar estudis de postgrau a la Henry Samueli School of Engineering (HSSoE) o a la Donald Bren School of Information and Computer Sciences (DBSICS), als estudiants que hagin gaudit d'una beca Balsells-Generalitat de Catalunya en aquesta universitat en els darrers tres anys.
   Període de tramitació: març-abril.
    
  • Beques Balsells-Generalitat de Catalunya a la Univesrity of California, Irvine. Modalitat C. Beques destinades a realitzar estudis de recerca postdoctoral en l'àmbit d'enginyeria a la Henry School of Engineering (HSSoE).
   Període de tramitació: març-abril.
    
  • Beques de col·laboració universitària. Beques destinades a la promoció de la iniciació en tasques d'investigació, en regim de col·laboració en diferents departaments universitaris, per a estudiants de grau i màster. La beca ha de permetre que l'estudiant s'iniciï en tasques d'investigació vinculades amb els estudis que està cursant, amb la finalitat de facilitar la seva futura orientació professional i investigadora.
   Període de tramitació: juliol-setembre.
    
  • Beques per a les activitats acadèmiques dirigides de suport al professorat de les universitats públiques del sistema universitari català. Beques dirigides a estudiants de màster i predoctorals perquè contribueixin a la seva formació en els àmbits acadèmics i contribueixin també al procés de millora de l'aprenentatge dels estudiants universitaris, tant en temes d'atenció propera a l'estudiant com en l'elaboració de materials de suport a l'estudi, mitjançant activitats acadèmiques dirigides de suport al professorat.
   Període de tramitació: febrer.
  A banda de les beques i ajudes del Departament d'Economia i Coneixement, hi ha ajudes específiques de les diferents universitats.

  Préstecs

  • Préstec per al finançament de la matrícula (Programa FINAN). Aquest préstec cobreix el finançament del 100% de la matrícula dels estudis de grau, màster, postgrau o doctorat, amb un cost fix d'obertura i un tipus d'interès del 0%.
   Període de tramitació: fins a l'octubre per a matrícules anuals i de 1r semestre, i fins al març per a matrícules de 2n semestre.
    
  • Programa de préstecs universitaris de postgrau (PREPOST). Préstec per pagar la matrícula de doctorat, màster o postgrau universitari a una universitat catalana.
   Període de tramitació: al llarg de tot l'any.

  Premis

  Premis Recerca Jove per fomentar l'esperit científic del jovent

  Premis dirigits a estudiants a partir del segon cicle d'ESO, batxillerat o cicles formatius de grau mitjà i superior.

  Es premien els treballs de recerca que fomentin la creativitat científica i l'esperit de recerca.

  Dins d'aquests premis s'hi inclouen:
   
  • Premi Reginó: reconeixement al millor treball de recerca sobre les dones i les seves aportacions a la societat, i el centre educatiu que s'hagi distingit per impulsar l'interès en aquesta temàtica.
  • Premi INEFC: al millor treball de recerca en temes relacionats amb les ciències de l'activitat física i l'esport.
  • Premi ICIP Alfons Banda: reconeixement de treballs de recerca que promoguin l'anàlisi i l'obtenció de resultats en el camp teòric de la construcció d'una cultura de pau o l'aplicació pràctica de la gestió no violenta de conflictes.
  • Premi Ramon Muntaner: reconeixement del millor treball de ciències humanes, socials o naturals que plantegi una proposta d'aplicabilitat en l'àmbit de l'educació, de la promoció turística o del territori, o de la conservació i la gestió del patrimoni.
  • Premi EAPC Luciana Calvo: reconeixement als dos millors treballs de recerca que aportin reflexió, anàlisi i propostes relacionats amb els tres àmbits temàtics de la Revista de Llengua i Dreta de l'EAPC.
  • Premi TIC Salut Social: reconeixement al millor treball relacionat amb la Salut Digital en el camp de la sanitat i/o social, situant al pacient en el centre del sistema com a agent de transformació digital.
  • Premi Persones Sàvies Ramon Margalef: Reconeixement al treball que tracti temes vinculats al científic i/o relacionats amb la seva recerca: ecologia, oceanografia i limnologia.
  • Premi Persones Sàvies Narcís Monturiol: reconeixement al millor treball que tracti qüestions vinculades amb l'inventor i el seu perfil humanista i activista polític i/o amb la seva activitat d'enginyeria i nàutica.
  El premi consisteix en una dotació economica a l'estudiant (de 750 euros en la darrera convocatòria).
  Període de sol·licitud: de juny a setembre.

  Coneix totes les beques i ajudes a les que pots optar per al finançament dels teus estudis.