Orientació Acadèmica

Beques de la Generalitat de Catalunya

 • La Generalitat de Catalunya, ofereix diferents beques, ajudes a l'estudi i premis a través del Departament d'Ensenyament i del Departament d'Empresa i Coneixement. Aquestes beques i ajudes et permetran poder realitzar els teus estudis sense que el seu cost en sigui un impediment.

  beca
  És important que coneguis bé les característiques de cada beca, és a dir, els requisits que has de complir per sol·licitar-la, el terminis en els que ho has de fer, la documentació que et cal aportar, i també, el compromís que adquireixes com a estudiant. Per això, et recomanem que llegeixis els 10 consells per sol·licitar una beca.

  A continuació podràs trobar un resum de les beques, les ajudes, els premis i els préstecs que ofereix cada departament, com també, una orientació sobre el període de sol·licitud. Tingues en compte que les dates de sol·licitud varien a cada convocatòria, aquí hi trobaràs les dates de la darrera convocatòria, però és molt important que consultis a la pàgina web de cada departament les dates per a la convocatòria que t'interessa, com també, les seves característiques específiques.

  Departament d'Ensenyament

  Premis Extraordinaris de Batxillerat


  Els Premis Extraordinaris de batxillerat són un reconeixement oficial dels mèrits de l'alumnat que ha cursat aquests estudis amb excel·lència. Per a optar als premis, a banda de complir amb els requisits, cal superar unes proves específiques.

  Els requisits per optar als premis és haver cursat i superat el batxillerat a Catalunya en el curs que es convoquen les proves i tenir una qualificació mitjana igual o superior a 8,75.

  Els estudiants que són guardonats obtenen: un reconeixement en el seu expedient acadèmic, l'exempció de les taxes universitàries per al primer curs, un curs ordinari gratuït a una escola oficial d'idiomes de Catalunya, l'estada en un centre de recerca o institució relacionada amb el camp d'interès de l'alumne i l'opció de participar als Premis Nacionals de Batxillerat.

  La sol·licitud per participar en les proves dels Premis Extraordinaris de Batxillerat es realitza entre el maig i el juny, i les proves es convoquen el mes de juny. Aquestes dates poden variar a cada convocatòria.

  Departament d'Empresa i Coneixement, Secretaria d'Universitats i Recerca

  Beques i ajudes per a estudis universitaris i postuniversitaris
   

  • Acreditació del tram de renda familiar i beca Equitat per reduir el preu dels crèdits universitaris. Aquesta ajuda té dos procediments, per una banda s'acredita el tram de renda, de caràcter informatiu, i per l'altre, la beca Equitat, que implica la minoració del preu públic dels crèdits matriculats per primera vegada.
   Període de tramitació: de setembre a octubre.
    
  • Ajudes a la mobilitat internacional MOBINT. Ajudes per a la realització d'estades acadèmiques, amb reconeixement acadèmic, en el marc del programa Erasmus, programes de mobilitat internacional, o en les relacions bilaterals en l'àmbit de l'Euroregió Pirineus Mediterrània. És imprescindible acreditar un nivell B2 de terceres llengües per tal de poder optar a l'ajuda.
   Període de tramitació: juliol-setembre.
    
  • Ajudes a la mobilitat internacional MOBINT-MIF. Ajudes per a estades a l'estranger per a estudiants de magisteri de graus que participin en el programa de millora i innovació en la formació de mestres. L'ajuda permet finançar la realització dels estudis en els països seleccionats, així com, impulsar la innovació i millora de les tasques dels futurs docents.
   Període de tramitació: novembre-desembre.
    
  • Ajuts per a fer cursos de terceres llengües. Ajuts per a les despeses de matrícula de cursos de terceres llengües, del sistema educatiu català, per a estudiants que hagin començat per primera vegada els estudis universitaris de grau.
   Període de tramitació: abril-setembre.
    
  • Ajuts per a estudiants universitaris de centres adscrits (ACA). És una ajuda per compensar parcialment els costos de la matrícula per aquells estudiants universitaris que cursen la seva formació a centres adscrits. En cada convocatòria s'enumeren els centres adscrits pels que es pot sol·licitar l'ajuda.
   Període de tramitació: maig-juny.
    
  • Ajuts per la matrícula universitària d'estudiants de doble grau d'educació infantil i primària (BEIP). Ajuts per reduir el preu de la matrícula dels estudiants que cursen el doble grau d'educació infantil i primària a les universitats públiques. Es concedeixen un total de 110 ajudes. El criteri de selecció és la nota mitjana d'accés.
   Període de tramitació: setembre-octubre.
    
  • Ajuts per al finançament de l'estada a la Universitat Catalana d'Estiu. És una ajuda per al finançament de l'import de matrícula i les despeses d'estada d'estudiants d'entre 18 i 30 anys que es matriculin a la Universitat Catalana d'Estiu.
   Període de tramitació: juny-juliol.
    
  • Ajuts per a tesis doctorals en català (TDCAT). Ajuts per acabar la tesi doctoral, centrats a costejar les despeses i tràmits administratius. El requisit és que la tesi estigui escrita en català.
   Període de tramitació: abril-maig.
    
  • Beques Balsells-Generalitat de Catalunya a la University of California, Irvine. Modalitat B. Beques destinades a realitzar estudis de postgrau a la Henry Samueli School of Engineering (HSSoE) o a la Donald Bren School of Information and Computer Sciences (DBSICS), als estudiants que hagin gaudit d'una beca Balsells-Generalitat de Catalunya en aquesta universitat en els darrers tres anys.
   Període de tramitació: març-abril.
    
  • Beques Balsells-Generalitat de Catalunya a la Univesrity of California, Irvine. Modalitat C. Beques destinades a realitzar estudis de recerca postdoctoral en l'àmbit d'enginyeria a la Henry School of Engineering (HSSoE).
   Període de tramitació: març-abril.
    
  • Beques de col·laboració universitària. Beques destinades a la promoció de la iniciació en tasques d'investigació, en regim de col·laboració en diferents departaments universitaris, per a estudiants de grau i màster. La beca ha de permetre que l'estudiant s'iniciï en tasques d'investigació vinculades amb els estudis que està cursant, amb la finalitat de facilitar la seva futura orientació professional i investigadora.
   Període de tramitació: juliol-setembre.
    
  • Beques per a les activitats acadèmiques dirigides de suport al professorat de les universitats públiques del sistema universitari català. Beques dirigides a estudiants de màster i predoctorals perquè contribueixin a la seva formació en els àmbits acadèmics i contribueixin també al procés de millora de l'aprenentatge dels estudiants universitaris, tant en temes d'atenció propera a l'estudiant com en l'elaboració de materials de suport a l'estudi, mitjançant activitats acadèmiques dirigides de suport al professorat.
   Període de tramitació: febrer.
  A banda de les beques i ajudes del Departament d'Economia i Coneixement, hi ha ajudes específiques de les diferents universitats.

  Préstecs

  • Préstec per al finançament de la matrícula. Aquest préstec cobreix el finançament del 100% de la matrícula dels estudis de grau, màster, postgrau o doctorat, amb un cost fix d'obertura i un tipus d'interès del 0%.
   Període de tramitació: fins a l'octubre per a matrícules anuals i de 1r semestre, i fins al març per a matrícules de 2n semestre.
    
  • Programa de préstecs universitaris de postgrau (PREPOST). Préstec per pagar la matrícula de doctorat, màster o postgrau universitari a una universitat catalana.
   Període de tramitació: al llarg de tot l'any.

  Premis

  Premis Recerca Jove per fomentar l'esperit científic del jovent

  Premis dirigits a estudiants a partir del segon cicle d'ESO, batxillerat o cicles formatius de grau mitjà i superior.

  Es premien els treballs de recerca que fomentin la creativitat científica i l'esperit de recerca.

  Dins d'aquests premis s'hi inclouen:
   
  • Premi Regino: reconeixement al millor treball de recerca sobre les dones i les seves aportacions a la societat, i el centre educatiu que s'hagi distingit per impulsar l'interès en aquesta temàtica.
  • Premi INEFC: al millor treball de recerca en temes relacionats amb les ciències de l'activitat física i l'esport.
  • Premi ICIP Alfons Banda: reconeixement de treballs de recerca que promoguin l'anàlisi i l'obtenció de resultats en el camp teòric de la construcció d'una cultura de pau o l'aplicació pràctica de la gestió no violenta de conflictes.
  • Premi Ramon Muntaner: reconeixement del millor treball de ciències humanes, socials o naturals que plantegi una proposta d'aplicabilitat en l'àmbit de l'educació, de la promoció turística o del territori, o de la conservació i la gestió del patrimoni.
  El premi consisteix en una dotació economica a l'estudiant (de 750 euros en la darrera convocatòria).
  Període de sol·licitud: de maig a setembre.

  Coneix totes les beques i ajudes a les que pots optar per al finançament dels teus estudis.