Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Premis en l'àmbit universitari

Els premis que trobaràs a continuació són alguns exemples de reconeixements que les institucions públiques i privades atorguen a estudiants de grau, màster i doctorat als mèrits acadèmics aconseguits o als projectes realitzats en funció de l'àrea de coneixement.

Premis en estudis de grau i màster

Premi Extraordinari de Fi d'Estudis

El Premi Extraordinari de Final de Grau o Màster són els guardons atorgats anualment per moltes universitats als estudiants que han finalitzat la titulació amb millor trajectòria i expedient acadèmic. Per cadascuna de les carreres i màsters impartits en la universitat es concedeix un premi.

La nota mitjana de l'expedient acadèmic per a poder optar a aquest reconeixement depèn de cada universitat, així com la resta dels requisits. Per aquest motiu és important que consultis la normativa de la concessió d'aquests guardons.

L'obtenció del premi extraordinari donarà dret a una sèrie de gratuïtats com, per exemple, l'exempció de les taxes de l'expedició del títol oficial. Com ocorre amb els requisits, les recompenses també variaran en funció de la universitat.
 

Bonificacions per matrícules d'honor en les universitats

La menció honorífica o matrícula d'honor es concedeix a aquells alumnes que han obtingut una nota igual o superior a 9 en finalitzar una assignatura d'un grau universitari oficial.

El nombre de matrícules d'honor no podrà superar al 5% dels alumnes matriculats en la matèria. Per exemple, si hi ha 40 alumnes matriculats en una assignatura es podran atorgar 2 matrícules. En el cas que el nombre d'alumnes sigui inferior a 20, només es podrà concedir una matrícula d'honor.

En les universitats públiques, les persones que han obtingut una matrícula d'honor en el curs o semestre anterior tindran dret a una bonificació en la matriculació del curs acadèmic immediatament posterior corresponent a l'import del nombre de crèdits equivalent al que hagin obtingut amb aquest esment acadèmic.

Depenent de la universitat, els alumnes també podran beneficiar-se d'aquestes deduccions en les titulacions de màster oficial. Les bonificacions dependran de cada universitat. No obstant això, és important recordar que, per a poder fer-ho, la matrícula haurà de realitzar-se en el curs acadèmic immediatament posterior.
 

Premis de Treball de Fi de Grau i Treball de Fi de Màster 

Les pròpies universitats o en col·laboració amb alguna entitat pública o privada poden convocar una sèrie de premis per distingir els millors Treballs de Fi de Grau (TFG) i Treballs de Fi de Màster (TFM). Per a saber si pots optar a aquesta mena de reconeixements en la teva universitat, informa't en la pàgina web de la teva facultat.

Aquests premis promouen el reconeixement de la recerca en qualsevol disciplina acadèmica. Depenent de cada centre, els premis s'atorguen a totes o algunes categories d'estudi. Un exemple d'això, són els Premis Nebrija-Santander als millors TFG, el Premi UJI Compromís Social-Banc Santander, el Premi UNIZAR i Govern d'Aragó al consum responsable i el Premi de l'Observatori per a la Igualtat i la UAB al millor TFG amb perspectiva de gènere.
 

Premis Universitat, Coneixement i Agenda 2030

L'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID), la Conferència de Rectors d'Universitats d'Espanya (Crue Universitats Espanyoles) i la Fundació Carolina convoquen els Premis Universitat, Coneixement i Agenda 2030 per a distingir els millors Treballs de Fi de Grau (TFG) o Treballs de Fi de Màster (TFM).

Els guardons són atorgats a projectes de recerca qualsevol àrea de coneixement que tractin una o diverses temàtiques incloses en els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030.

Poden optar a aquests premis els estudiants de qualsevol país pertanyent a la Unió Europea o a la Comunitat Iberoamericana que hagin finalitzat els seus estudis de grau o màster.

Els treballs premiats rebran un diploma acreditatiu i seran publicats en paper i en suport electrònic en les pàgines web de la Fundació Carolina, la AECID i Crue Universitats Espanyoles.
 

Premis WONNOW

Els Premis WONNOW, convocats per CaixaBank i Microsoft Ibèrica, estan dirigits a premiar l'excel·lència acadèmica de les dones estudiants de graus STEM (Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques) amb l'objectiu de fomentar la igualtat de gènere en aquest camp.

Les alumnes que desitgin participar han d'haver superat 180 crèdits ECTS d'un grau universitari oficial de la branca STEM, tenir les notes adjudicades en el seu expedient acadèmic i demostrar la intenció de continuar amb aquests estudis. 

Els guardons consisteixen bé en una dotació econòmica o bé en deu beques remunerades per a treballar en CaixaBank segons l'àmbit de la formació premiada. Tots dos premis inclouran la participació en un programa de mentoring de Microsoft.
 

Premis Habitácola

Aquests premis, impulsats per l'associació de disseny ARQUIN-FAD, tracten de difondre la importància de la creativitat, el compromís social i el rigor professional, secundant i promovent noves iniciatives innovadores de disseny i arquitectura.

Es dirigeixen a estudiants dels graus en Disseny o en Arquitectura i també a estudiants de postgrau que no siguin titulats en Disseny o Arquitectura. Tots dos han d'estar inscrits en una escola o centre universitari de la Península Ibèrica. 

La temàtica varia cada any i ajuda als joves a donar-se a conèixer en el món professional mitjançant el reconeixement i la posada en pràctica del projecte guanyador.
 

Premi Càtedra AgroBank al millor TFM

La Càtedra AgroBank, impulsada per CaixaBank i la Universitat de Lleida, convoca el Premi al millor Treball Final de Màster (TFM) en alguna temàtica relacionada amb la qualitat o la innovació en el sector agrari o alimentari.

Aquest premi tracta de reconèixer el talent i impulsar les carreres professionals de les dones STEM i, per això, es dirigeix a alumnes que hagin obtingut una qualificació mínima de 9 sobre 10 en el TFM del seu títol de màster oficial cursat en una universitat espanyola. A la guanyadora se li atorgarà un premi de caràcter econòmic

Premis en estudis de doctorat 

Premis Extraordinaris de Doctorat

Moltes universitats atorguen anualment el reconeixement a les millors tesis doctorals defensades en cada programa de doctorat. Normalment, per a poder sol·licitar o obtenir aquest reconeixement, la tesi haurà d'haver estat qualificada amb la menció cum laude i haver-se presentat en el curs acadèmic anterior a la convocatòria.

Els criteris de valoració de les tesis doctorals, així com els premis a rebre depenen de cada centre universitari.


Premis Enrique Fuentes Quintana de Tesis Doctorals

Els Premis Enrique Fuentes Quintana de la Fundació Funcas premien les tesis doctorals més destacables en diferents àrees de coneixement: Ciències Socials, Ciències de la Salut, Enginyeria, Arquitectura, Matemàtiques i Física.

Podran optar a aquests premis els doctors espanyols o estrangers que hagin obtingut la qualificació cum laude en les seves tesis doctorals. El guardó consisteix en el lliurament d'una dotació econòmica.
 

Premis Alberto Rábano de Tesis Doctorals de Neurociències

La Fundació Romanillos convoca cada any aquest premi dirigit a les millors tesis doctorals sobre neurociències bàsiques i clíniques, neurologia, neurocirurgia, neuropatología, neurofisiologia o psiquiatria.

Per a optar a aquest premi els doctors han d'haver defensat la seva tesi en una universitat espanyola l'any anterior a la convocatòria i haver obtingut la menció honorífica cum laude. El guanyador serà premiat amb una dotació econòmica.


Premi Lorenzo Gomis

La Societat Espanyola de Periodística (SEP) convoca el Premi Lorenzo Gomis per a reconèixer la recerca duta a terme en l'àmbit de la comunicació periodística.

Aquest premi es dirigeix a joves doctors que hagin defensat la seva tesi doctoral recentment en una universitat espanyola. Els candidats han de ser membres de la SEP i haver obtingut el títol de Doctor amb la qualificació cum laude.

El guardonat serà premiat amb una dotació econòmica, la publicació d'un article derivat de la tesi en la revista Textual & Visual Mitjana i el corresponent diploma acreditatiu.