Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Beques del Ministeri d'Educació i Formació Professional

El Ministeri d'Educació i Formació Professional i el Ministeri de Cultura i Esport convoquen de forma periòdica diferents beques, ajudes, subvencions i premis dirigides a estudiants, al professorat, investigadors, titulats universitaris, centres docents, organitzacions, fundacions i empreses.

Les beques per a estudiants són per a tots els nivells educatius, des de l'Educació Infantil fins als estudis postuniversitaris.

T'expliquem a continuació de què tracten aquestes beques i ajudes.

Beques del Ministeri d'Educació

Beques i ajudes del Ministeri d'Educació i Formació Professional

Beques i ajudes per a estudiants
Beques per a estudiants d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional, Ensenyaments Artístics, Ensenyaments Esportius, Ensenyaments d'Idiomes i Ensenyaments Universitaris. Aquestes beques permeten cobrir el cost total o parcial de la matrícula i d'altres despeses derivades de l'estudi; realitzar activitats extraescolars, pràctiques formatives remunerades en empreses i organismes, o costejar programes de mobilitat nacional o internacional.

Premis per a estudiants
Premis, concursos, olimpíades i certàmens dirigits a estudiants universitaris i no universitaris amb una trajectòria acadèmica excel·lent. Aquestes ajudes, entre les quals es troben els Premis Extraordinaris de Formació professional, els Premis Extraordinaris de Fi de Carrera Universitària o alguns certàmens de recerca científica, permeten prosseguir amb els estudis en els següents nivells educatius i promoure la recerca en diferents àrees de coneixement.

Beques i ajudes per a professorat, investigadors i titulats universitaris
Beques i ajudes que poden ser d'interès per a professionals de l'educació en etapes postuniversitàries i investigadors i titulats universitaris. Inclouen, entre altres, beques i ajudes per a estades professionals a l'estranger, per a la formació permanent a través de jornades i cursos o per a participar en projectes de recerca.

Beques i ajudes per als centres docents
Beques, ajudes, subvencions i premis perquè alumnat i professorat de centres docents no universitaris o universitats pugui participar en programes sobre educació ambiental, ciència, art o literatura organitzats en centres especialitzats en aquestes temàtiques a nivell nacional. També ofereixen al professorat la possibilitat de realitzar estades professionals en centre docents a l'estranger, o als centres educatius nacionals d'acollir a docents estrangers per a aquest mateix fi.

Beques i ajudes per a organitzacions, fundacions i empreses
Beques, ajudes i subvencions per a l'atenció a persones amb necessitats específiques de suport educatiu, la creació o manteniment d'aules mentor o per a la formació per a l'ocupació, entre altres.

Beques i ajudes del Ministeri de Cultura i Esport

Beques i ajudes de cultura
Beques i ajudes dirigides a titulats universitaris en àrees de gestió cultural per a participar en programes de formació pràctica en institucions culturals dependents del Ministeri de Cultura i Esport a nivell nacional, de l'exterior, o per a l'ampliació d'estudis superiors de l'àmbit artístic als Estats Units.

Beques i ajudes d'esport
Beques i ajudes ofertes pel Consell Superior d'Esports per a impulsar estudis en l'àmbit esportiu, per exemple, per a cobrir les despeses de la preparació olímpica o paralímpica d'esportistes i els seus entrenadors, o per a participar en competicions internacionals.


Continua navegant pels nostres continguts i informa't de totes les opcions de beques i ajudes que tens al teu abast.