Orientació Acadèmica

Beques del Ministeri d'Educació i Formació Professional

 • El Ministeri d'Educació i Formació Professional convoca de forma periòdica diferents beques, ajudes, subvencions i premis dirigides tant a estudiants, com també al professorat, investigadors, titulats universitaris, els centres docents, organitzacions, fundacions i empreses.

  Les beques per a estudiants són per a tots els nivells educatius, des de l'educació infantil fins als estudis postuniversitaris.

  beca

  Als següents apartats podràs trobar tota la informació relacionada amb les:

  Beques i ajudes per a estudiants
  Explicació de les beques convocades pel Ministeri d'Educació i Formació Professional per a l'etapa d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional, Ensenyaments Artístics, Ensenyaments Esportius, Ensenyaments d'Idiomes, Ensenyaments Universitaris i pràctiques professionals.

  Beques i ajudes per a professorat, investigadors i titulats universitaris
  Fa referència a aquelles beques i ajudes que poden ser d'interès per a professionals de l'educació en etapes no universitàries, investigadors i amb titulació universitària.

  Beques i ajudes de cultura
  Beques i ajudes que permetin el desenvolupament cultural, beques per a estudiants de postgrau.

  Beques i ajudes d'esport
  Beques del Consell Superior de l'Esport, per poder impulsar estudis en l'àmbit esportiu.

  Premis per a estudiants
  Valorant positivament el recorregut i trajectòria acadèmica dels estudiants, el Ministeri d'Educació i Formació Professional convoca premis, concursos, olimpíades i certàmens que faciliten ajudes econòmiques per prosseguir els estudis en els diferents nivells formatius.

  Beques per als centres docents
  Es tracta de beques, ajudes, subvencions i premis adreçats a centres docents no universitaris o universitats. El Ministeri d'Educació i Formació Professional ofereix programes sobre educació ambiental, ciènciam art i literatira o la possibilitat d'acollir docents estrangers en estances professionals, entre d'altres.

  Beques per a organitzacions, fundacions i empreses
  El Ministeri d'Educació i Formació Professional ofereix beques, ajudes i subvencions per a associacions, federacions o confederacions per a l'atenció de persones amb necessitats educatives especials o per al manteniment d'aules mentor, entre d'altres.