Orientació Acadèmica

Beques del Ministeri d'Educació i Formació Professional

 • El Ministeri d'Educació i Formació Professional convoca de forma periòdica diferents beques, ajudes i premis dirigides tant a estudiants, com també al professorat, els centres docents, organitzacions, fundacions i empreses.

  Les beques per a estudiants són per a tots els nivells educatius, des de l'educació infantil fins als estudis posuniversitaris.

  beca

  Als següents apartats podràs trobar tota la informació respecte a les:

  Beques i ajudes per a estudiants
  Explicació de les beques convocades pel Ministeri d'Educació i Formació Professional per a l'etapa d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional, ensenyaments artístics, ensenyaments esportius, ensenyaments d'idiomes, ensenyaments universitaris, sumat de pràctiques professionals.

  Beques i ajudes per a professorat, investigadors i titulats universitaris
  Fa referència a aquelles beques i ajudes que poden ser d'interès per a professionals de l'educació en etapes no universitàries, investigadors i amb titulació universitària.

  Beques i ajudes de cultura
  Beques i ajudes que permetin el desenvolupament cultural, beques per a estudiants de postgrau.

  Beques i ajudes d'esport
  Beques del Consell Superior de l'Esport, per poder impulsar estudis en l'àmbit esportiu.

  Premis per a estudiants
  Valorant positivament el recorregut i trajectòria acadèmica dels estudiants, el Ministeri d'Educació i Formació Professional convoca premis, concursos, olimpíades i certamens que faciliten ajudes econòmiques per prosseguir els estudis en els diferents nivells formatius.