Orientació Acadèmica

Beques i ajudes culturals

El Ministeri d'Educació i Formació Professional convoca beques per a la realització d'estudis en l'àmbit cultural, i d'aquesta forma, promoure el sector cultural.

A més de les beques culturals, des del Ministeri es promouen també ajudes destinades a entitats no lucratives, professionals, indústries culturals per a la realització de diferents activitats i accions que ajudin a la conservació i promoció de la cultura.

beca
També es poden trobar premis a la literatura, a la promoció de l'art, a les arts escèniques, a la música o a les arts plàstiques. Aquests premis doten de reconeixement a aquelles accions relacionades amb l'àmbit cultural.

En aquesta secció podràs trobar un resum de les beques culturals per a la formació.

Beques culturals

Existeixen tres tipus de beques per a la formació en l'àmbit cultural:

Beques FormARTE

Beques de formació i especialització en matèries de la competència de les institucions culturals dependents del Ministeri de Cultura i Esport.

Aquestes beques són per a diferents àrees: conservació i restauració de béns culturals, museologia. arts plàstiques i fotografia, biblioteconomia i documentació, arxivística, i gestió cultural.

Els destinataris de la beca són titulats universitaris de la Unió Europea a l'àrea d'activitat per la que es sol·licita la beca, i que compleixin amb els requisits específics descrits a cada convocatòria.

El termini per a la sol·licitud de la beca durant el mes de maig o juny. Tot i això, és important verificar amb antelació el calendari per comprovar que no hi hagi canvis.

Beques "CULTUREX"

Beques de formació pràctica en gestió cultural per a joves espanyols a l'exterior.

Aquestes beques estan destinades a joves en formació pràctica en gestió cultural en institucions culturals a l'exterior. La finalitat és contribuir a la formació i especialització de joves professionals espanyols en gestió i programació cultural en diferents àmbits a través d'estades formatives a l'exterior. A més, busca formentar la internacionalització de la gestió cultural i l'intercanvi cultural amb diverses institucions reconegudes.

Per poder participar, has d'estar en possessió d'una titulació oficial de grau o equivalent, a més d'una titulació de postgrau vinculat a àrees afins a la gestió cultural. També, hauràs d'acreditar un nivell mínim d'idioma que varia en funció de la institució triada. A més, es tracta d'una beca per a joves menors de 35 anys d'edat que no s'hagin beneficiat d'altres beques culturals en anteriors convocatòries.

El termini per a la sol·licitud de la beca és durant el mes de maig, tot que és important verificar amb antelació el calendari per comprovar que no hi hagi canvis.

Beques Ministeri d'Educació i Formació Professional / Fulbright

Aquestes beques estan destinades a titulats superiors per a l'ampliació dels seus estudis artístics o de gestió cultural en universitats i centres als Estats Units d'Amèrica.

Els camps d'estudi per als que s'ofereixen ajudes són: arts visuals, arts escèniques, arts plàstiques i visuals, música i musicologia, museologia i conservació del patrimoni.

Per poder sol·licitar la beca, la persona ha d'estar en possessió d'una titulació superior i tenir una carta d'accés o invitació d'un centre nord-americà per a realitzar un programa d'acord amb la memòria dels estudis presentada amb caràcter previ a la concessió de la beca. 

La presentació de les sol·licituds pot variar, però generalment es realitza durant els mesos de maig, juny o juliol. Verifica amb temps les dates per assegurar que no s'hagi produït cap canvi. A més de les dates, és important que compleixis els requisits per poder optar a aquestes beques.

Consulta els requisits de les convocatòries anteriors per verificar que pots optar a aquestes beques. A més de complir amb el termini de presentació de la sol·licitud i els documents, complir amb els requisits és un aspecte imprescindible perquè et puguin concedir la beca.

Informa't sobre els consells per sol·licitar una beca i totes les beques que existeixen.