Orientació Acadèmica

Premis per a estudiants

 • A banda de les beques i les ajudes per estudiar, des del Ministeri es convoquen diferents premis dirigits a estudiants amb la finalitat de concedir-los una ajuda econòmica com a reconeixement de la seva bona trajectòria acadèmica. També es concedeixen altres ajudes econòmiques a través de concursos o certàmens.

  beca
  En aquest apartat podràs trobar tots els premis, els concursos i els certàmens que es convoquen.

  Has de tenir en compte que cada any els requisits i dates de les convocatòries poden variar, per això és important que consultis la pàgina web del Ministeri d'Educació i Formació Professional per conèixer els premis i concursos que es convoquen, els seus requisits i calendari.

  Premis per a estudiants

  Premis al rendiment acadèmic de l'alumnat d'Educació Secundària Obligatòria

  Aquests premis es dirigeixen a l'alumnat que, havent cursat 4º de l'ESO hagi obtingut prèviament un Premi Extraordinari d'ESO en l'àmbit de l'Administració educativa en què hagi finalitzat aquests ensenyaments, és a dir, un reconeixement acadèmic com a alumne. Per poder optar a aquests premis, has de, entre altres requisits, haver obtingut una nota mitjana igual o superior a 8,75 com a mitjana dels quatre cursos de l'ESO.

  El premi consisteix en una dotació econòmica a l'estudiant (de 1.000 euros en la darrera convocatòria).

  El termini de sol·licitud és entre juny i juliol, tot i que pot haver-hi canvis de dates segons la convocatòria.

  Premis al rendiment acadèmic de l'alumnat de Batxillerat

  Aquests premis es dirigeixen a l'alumnat que havent cursat segon de Batxillerat hagi obtingut un Premi Extraordinari de Batxillerat en l'àmbit de l'Administració educativa en què hagi finalitzat aquests ensenyaments. Per optar a aquests premis, la nota mitjana dels dos cursos de Batxillerat ha de ser igual o superior a 8,75.

  El premi consisteix en una dotació econòmica a l'estudiant (de 1.000 euros en la darrera convocatòria).

  El termini de sol·licitud és entre octubre i novembre, encara que pot haver-hi canvis de dates segons la convocatòria.

  Premis al rendiment acadèmic de l'alumnat d'Ensenyaments Artístics Professionals, en els àmbits de Música, Dansa i Arts Plàstiques i Disseny

  Aquests premis estan dirigits a l'alumnat que havent finalitzat els ensenyaments artístics professionals hagin obtingut Premi Extraordinari d'Ensenyaments Artístics Professionals en l'àmbit de la seva Administració Educativa.

  Entre els requisits per optar a aquests premis, la nota mitjana dels estudis ha de ser igual o superior a 8,75 en els dos últims cursos dels ensenyaments professionals de música i dansa. Per a l'àmbit d'arts plàstiques i disseny, la nota mitjana final del cicle formatiu cursat ha de ser igual o superior a 8,75.

  El premi consisteix en una dotació econòmica a l'estudiant (de 1.000 euros en la darrera convocatòria).

  El termini de sol·licitud és entre novembre i desembre, encara que pot haver-hi canvis de dates segons la convocatòria.

  Premis extraordinaris de formació professional de grau superior

  Aquests premis estan destinats a l'alumnat que hagi obtingut un Premi Extraordinari de Formació Professional de Grau Superior convocat per la seva Comunitat Autònoma o pel Ministeri d'Educació i Formació Professional.

  Entre els requisits per optar a aquest premi, l'alumne deu haver obtingut una qualificació final igual o superior a 8,50.

  El premi consisteix en una dotació econòmica a l'estudiant (de 600 euros en la darrera convocatòria).

  La sol·licitud es realitza entre els mesos de maig i juny, tot i que hi poden haver canvis de dates segons la convocatòria.

  Premis Nacionals de finalització de Carrera d'Educació Universitària

  Aquests premis estan dirigits a aquells estudiants que hagin conclosos els seus estudis universitaris oficials amb una nota mitjana mínima de l'expedient.

  El premi consisteix en una dotació econòmica per a l'estudiant (entre 3.300 euros i 2.200 euros).

  La convocatòria d'aquests premis es realitza un temps després d'haver finalitzat els estudis, entre gener i febrer, és important consultar de forma periòdica la informació de la convocatòria per conèixer els requisits específics i l'any en el qual s'han d'haver finalitzat els estudis per poder optar al premi.

  Concursos, olimpíades i certàmens

   

  Certamen Joves Investigadors

  Aquest certamen promou la recerca entre els joves mitjançant la concessió de premis a treballs realitzats sobre recerques bàsiques o aplicades, o prototips relacionats amb qualsevol de les àrees del currículum de l'ESO, el Batxillerat i la Formació Professional.

  Els destinataris són joves majors de 15 anys i menors de 21 anys, que estiguin matriculats en un centre docent cursant ESO, Batxillerat o FP.

  Existeixen diferents premis patrocinats per diferents associacions i entitats, els premis consisteixen en una dotació econòmica o l'estada en un dels centres d'investigació patrocinadors.

  La sol·licitud es realitza durant el mes d'abril, tot i que hi poden haver canvis segons la convocatòria.

  Certamen Universitari Arquimedes

  Aquest certamen té com a objectiu fomentar l'esperit investigador dels joves estudiants universitaris mitjançant la concessió de premis a treballs de recerca.

  Els treballs han d'estar relacionats amb les següents àrees de coneixement: Ciències Biològiques i Biomèdiques, Ciències Experimentals, Exactes i Ambientals, Ciències Socials i Humanitats i Enginyeria i Arquitectura.

  Els premis consisteixen en una dotació econòmica per a l'estudiant, o una estada en un dels centres d'investigació patrocinadors.

  La sol·licitud es realitza entre maig i juny, encara que pot haver-hi canvis de dates segons la convocatòria.


  Finalment, és important que estiguis en constant actualització sobre els diferents premis que es convoquen ja que poden variar els requisits o les dates en cada convocatòria. Coneix totes les beques i ajudes que t'ajudaran a finançar els teus estudis i els 10 consells per sol·licitar una beca.
Cursos relacionats