Orientació Acadèmica

Premis per a estudiants

 • A banda de les beques i les ajudes per estudiar, des del Departament d'Educació es convoquen diferents premis dirigits a estudiants amb la finalitat de concedir-los una ajuda econòmica com a reconeixement de la seva bona trajectòria acadèmica. També es concedeixen altres ajudes econòmiques a través de concursos o certàmens des del Ministeri d'Educació i Formació Professional. 

  beca
  En aquest apartat podràs trobar tots els premis, els concursos i els certàmens que es convoquen.

  Has de tenir en compte que cada any els requisits i dates de les convocatòries poden variar, per això és important que consultis la pàgina web del Departament d'Educació i del Ministeri d'Educació i Formació Professional per conèixer els premis i concursos que es convoquen, els seus requisits i calendari.

  Premis per a estudiants

  Premis Extraordinaris de Batxillerat

  Aquests premis es dirigeixen a l'alumnat que ha superat els dos cursos de Batxillerat amb un qualificació mitjana igual o superior a 8,75. Es tracta d'un reconeixement oficial dels mèrits de l'alumnat que ha cursat aquests estudis amb excel·lència.  

  El guardó otorga un reconeixement en el seu expedient acadèmic, l'exempció de les taxes universitàries del primer curs de la titulació, un curs ordinari gratuït en una Escola Oficial d'Idiomes de Catalunya, una estada en un centre de recerc relacionat amb el camp d'interès de l'alumne i la possibilitat de participar en els Premis Nacionals de Batxillerat

  Per optar a aquests premis cal superar una prova amb un mínim de 34 punts sobre un total de 40 punts. Aquesta prova s'estructura en tres exercicis:

  • Realitzar un comentari crític sobre un tema d'interès general de la realitat social, històrica o cultural.
  • Exposar el propi punt de vista en la primera llengua estrangera cursada. 
  • Respondre a qüestions relacionades amb una de matèria de modalitat cursada:
   • Modalitat d'Arts: Anàlisi Musical, Dibuix Artístic, Dibuix Tècnic, Fonaments de les Arts.
   • Modalitat de Ciències i Tecnologia: Biologia, Ciències de la Terra, Dibuix Tècnic, Física, Matemàtiques, Química i Tecnologia Industrial.
   • Modalitat d'Humanitats i Ciències Socials: Grec, Llatí, Economia d'Empresa i Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials.
  La sol·licitud per participar en les proves dels Premis Extraordinaris de Batxillerat es realitza entre el maig i el juny, tot i que aquestes dates poden variar depenent de la convocatòria.


  Premis Extraordinaris dels Ensenyaments Artístics Professionals de Catalunya

  Aquests premis tenen com a objectiu reconèixer els alumnes que han obtingut uns resultats acadèmics excel·lents en finalitzar ensenyaments artístics professionals en els àmbits de la les arts plàstiques i el disseny, la música i la dansa

  Per poder optar a aquests premis és necessari tenir una nota mitjana dels dos darrers cursos igual o superior a 8,75

  En funció de l'àmbit, els candidats hauran de superar una prova diferent. Les persones que provenen del camp de la música seràn avaluats mitjançant la presentació enregistrada de tres peces (obres o fragments d'una obra) de diferents estils; quant a la dansa, tres peces coreogràfiques (de creació pròpia o d'altri, o variacions de repertori) i respecte a les arts plàstiques i el disseny, els candidats hauran de presentar el projecte final de grau superior. 

  També es tindran en compte els mèrits i el currículum vitae que l'estudiant desitgi presentar. 

  Els guanyadors gaudiran de l'exempció de taxes de la matrícula dels cicles de grau superior impartits en centres dependents del Departament d'Educació i podran presentar-se als Premis Nacionals dels Ensenyaments Artístics.

  El termini de sol·licitud és entre novembre i gener, encara que pot haver-hi canvis de dates segons la convocatòria. És important consultar de forma periòdica la informació de la convocatòria per conèixer els requisits específics i l'any en el qual s'han d'haver finalitzat els estudis per poder optar al premi.


  Premis Recerca Jove

  Els Premis de Recerca Jove per fomentar l'esperit científic del jovent estan dirigits a estudiants a partir del segon cicle d'ESO, Batxillerat o Cicles Formatius de Grau Mitjà o Superior.  Es premien els treballs de recerca que fomentin la creativitat científica i l'esperit de recerca.

  Dins d'aquests premis s'hi inclouen:
  • Premi Reginó: reconeixement al millor treball de recerca sobre les dones i les seves aportacions a la societat, i el centre educatiu que s'hagi distingit per impulsar l'interès en aquesta temàtica.
  • Premi INEFC: al millor treball de recerca en temes relacionats amb les ciències de l'activitat física i l'esport.
  • Premi ICIP Alfons Banda: reconeixement de treballs de recerca que promoguin l'anàlisi i l'obtenció de resultats en el camp teòric de la construcció d'una cultura de pau o l'aplicació pràctica de la gestió no violenta de conflictes.
  • Premi Ramon Muntaner: reconeixement del millor treball de ciències humanes, socials o naturals que plantegi una proposta d'aplicabilitat en l'àmbit de l'educació, de la promoció turística o del territori, o de la conservació i la gestió del patrimoni.
  • Premi EAPC Luciana Calvo: reconeixement als dos millors treballs de recerca que aportin reflexió, anàlisi i propostes relacionats amb els tres àmbits temàtics de la Revista de Llengua i Dreta de l'EAPC.
  • Premi Persones Sàvies Ramon Margalef: Reconeixement al treball que tracti temes vinculats al científic i/o relacionats amb la seva recerca: ecologia, oceanografia i limnologia.
  • Premi Persones Sàvies Narcís Monturiol: reconeixement al millor treball que tracti qüestions vinculades amb l'inventor i el seu perfil humanista i activista polític i/o amb la seva activitat d'enginyeria i nàutica.
  • Premi TIC Salut Social: reconeixement al millor treball relacionat amb la Salut Digital en el camp de la sanitat i/o social, situant al pacient en el centre del sistema com a agent de transformació digital.
  El premi consisteix en una dotació economica a l'estudiant i el període de sol·licitud acostuma a ser entre el juny i el setembre, tot i que pot variar segons la convocatòria. 
   

  Concursos, olimpíades i certàmens

  Certamen Joves Investigadors

  Aquest certamen promou la recerca entre els joves mitjançant la concessió de premis a treballs realitzats sobre recerques bàsiques o aplicades, o prototips relacionats amb qualsevol de les àrees del currículum de l'ESO, el Batxillerat i la Formació Professional.

  Els destinataris són joves majors de 15 anys i menors de 21 anys, que estiguin matriculats en un centre docent cursant ESO, Batxillerat o FP.

  Existeixen diferents premis patrocinats per diferents associacions i entitats, els premis consisteixen en una dotació econòmica o l'estada en un dels centres d'investigació patrocinadors.

  La sol·licitud es realitza durant el mes d'abril, tot i que hi poden haver canvis segons la convocatòria.

  Certamen Universitari Arquimedes

  Aquest certamen té com a objectiu fomentar l'esperit investigador dels joves estudiants universitaris mitjançant la concessió de premis a treballs de recerca d'alumnat de grau o màster.

  Els treballs han d'estar relacionats amb les següents àrees de coneixement: Ciències Biològiques i Biomèdiques, Ciències Experimentals, Exactes i Ambientals, Ciències Socials i Humanitats i Enginyeria i Arquitectura.

  Els premis consisteixen en una dotació econòmica per a l'estudiant, o una estada en un dels centres d'investigació patrocinadors.

  La sol·licitud es realitza entre maig i juny, encara que pot haver-hi canvis de dates segons la convocatòria.


  Finalment, és important que estiguis en constant actualització sobre els diferents premis que es convoquen ja que poden variar els requisits o les dates en cada convocatòria. Coneix totes les beques i ajudes que t'ajudaran a finançar els teus estudis i els 10 consells per sol·licitar una beca.
Cursos relacionats