Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Beques per a professorat, investigadors i titulats universitaris

Existeixen diferents beques i ajudes destinades a docents, investigadors i titulats universitaris proporcionades pel Ministeri d'Educació i Formació Professional. Coneix-les a continuació.

beca

Beques i ajuts per al professorat d'ensenyaments no universitaris

 • Estades professionals per a docents: ajuts per a la realització d'estades professionals en centres educatius d'Alemanya, Àustria, Bèlgica, França, Itàlia, Portugal, Països Baixos, Regne Unit, República d'Irlanda i Suïssa, Noruega, Finlàndia, Suècia i Dinamarca per a docents que prestin els seus serveis en centres educatius públics espanyols. L'estada consisteix a realitzar visites d'estudi i observació durant dues setmanes. Estan destinades a funcionaris de carrera, que imparteixin docència directa a l'aula i que puguin acreditar un nivell B2 de l'idioma del país sol·licitat. Pots trobar tota la informació a la web del Ministeri d'Educació i Formació Professional.
 • Estades de formació en empreses per al professorat de Formació Professional: ajuts destinats a realitzar estades de formació en empreses. S'adrecen a professorat que imparteix docència en Cicles Formatius de Grau Mitjà i Grau Superior en centres sostinguts amb fons públics. Al web del Ministeri podràs trobar informació detallada de la convocatòria.
 • Cursos d'estiu per la formació permanent del professorat: ajuts per a la realització de cursos d'estiu, d'una setmana de durada i que s'imparteixen a les diferents seus que té la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en diverses ciutats de l'Estat Espanyol. A continuació pots conèixer els cursos programats.
   
 • Esdeveniments de formació eTwinnig: places per assistir als esdeveniments de formació dins del marc d'acció eTwinning als països participants en el programa, per a professorat de centres sostinguts amb fons públics i privats que imparteixin docència en ensenyaments oficials no universitaris.
 • Cursos de formació Aula del Futur: ajuts per a la realització de formacions centrades en estimular processos d'ensenyament-aprenentatge a partir de metodologies innovadores. S'adrecen a professorat de centres educatius sostinguts amb fons públics d'ensenyaments oficials prèvies a les universitàries. Consulta el període de presentació de sol·licituds al web de Ministeri d'Educació i Formació Professional.

Beques i ajuts per al professorat d'ensenyaments universitaris, investigadors i titulats universitaris

 • Ajuts per a la formació del professorat universitari (FPU): ajuts per a contractes predoctorals per a la realització de tesis doctorals, a universitats espanyoles. Destinades a la formació investigadora en programes de doctorat per a l'obtenció del títol de doctor/a, i l'adquisició de competències docents universitàries, que facilitin la futura incorporació d'aquestes persones al sistema espanyol d'educació superior i d'investigació científica.

 • Ajuts predoctorals programa "Salvador de Madariaga": ajuts per realitzar la tesi doctoral a l'IUE (Institut Universitari Europeu de Florència), en les àrees de ciències humanes i socials, història, dret, economia i ciències polítiques i socials. Coneix tota la informació sobre l'ajut del programa "Salvador de Madariaga".

 • Ajuts per a la realització d'estudis de màster en universitats dels Estats Units d'Amèrica: per a persones que estiguin en possessió d'un títol de grau, llicenciatura, arquitectura, enginyeria o equivalent i vulguin realitzar un màster als Estats Units (queden exclosos els MBA i els vinculats al Dret).
 • Ajudes complementàries de mobilitat destinades a beneficiaris del programa de Formació del Professorat Universitari (FPU): beques per a realitzar estades breus i trasllats temporals internacionals. Els beneficiaris de l'ajuda FPU s'incorporen a un centre o grup de recerca rellevant en l'àmbit internacional i relacionat amb el camp científic, tècnic o artístic corresponent al contingut de la tesi doctoral.

 • Convocatòria Beatriz Galindo d'ajuts per a l'atracció del talent investigador: ajuts per a la contractació per part d'universitats públiques espanyoles, durant un període mínim de 4 anys, de persones amb experiència docent i investigadora a l'estranger. Consta de dues modalitats, sènior i junior. Coneix en detall les bases d'aquest ajut.

 • Estades de professorat i investigadors sénior a centres estrangers: realització d'estades a l'estranger pel professorat universitari i investigadors/es amb experiència i trajectòria professional acreditada. Els centres per als que es sol·licita l'estada, han d'estar a l'estranger i ser universitats i centres d'investigació altament competitius en l'àrea científica del candidat o candidata.

 • Estades de mobilitat a l'estranger "José Castillejo" per a joves doctors: finançament d'estades que afavoreixin i incentivin la mobilitat de joves doctors, que s'hagin incorporat recentment a la carrera docent i investigadora i mantinguin una vinculació contractual com a professors/es i investigadors/es amb els seus centres d'adscripció. Els centres per als quals se sol·licita la mobilitat han d'estar a l'estranger i ser universitats i centres d'investigació altament competitius.

 • Formació especialitzada en àrees i matèries educatives desenvolupades pel Ministeri d'Educació i Formació Professional: ajudes dirigides a titulats en diferents disciplines amb l'objectiu de rebre una formació especialitzada en diverses seus del Ministeri.


Recorda que tota beca i ajut té un termini per sol·licitar-la i has d'aportar tota la documentació que requereix la convocatòria per poder optar a aconseguir-la. Una bona organització i planificació són claus perquè no t'oblidis de cap document i realitzis correctament totes les fases del procés. Coneix els 10 consells per sol·licitar una beca i informa't de totes les beques que tens al teu abast.