Orientació Acadèmica

Beques per a professorat, investigadors i titulats universitaris

 • Existeixen diferents beques i ajudes destinades al professorat, investigadors o titulats universitaris. A continuació et descrivim les beques i ajudes per a professorat d'ensenyaments no universitaris i les destinades al professorat d'ensenyaments universitaris, investigadors i amb titulació universitària.

  beca

  Beques i ajudes per al professorat d'ensenyaments no universitaris

  • Estades professionals per a docents: ajudes per a la realització d'estades professionals en centres educatius d'Alemanya, Àustria, Bèlgica, França, Itàlia, Països Baixos, Regne Unit, República d'Irlanda i Suïssa per a docents que prestin els seus serveis en centres educatius públics espanyols. L'estada consisteix en realitzar visites d'estudi i observació durant dues setmanes. Els destinataris són funcionaris de carrera, que imparteixin docència directa de o en una llengua estrangera i que puguin acreditar un nivell B2 de l'idioma del país sol·licitat (excepte per a Austria i Alemanya que es requereix un nivell B1).
    
  • Cursos d'estiu per la formació permanent del professorat: ajudes per a la realització de cursos d'estiu, d'una setmana de durada, i que s'imparteixen a les diferents seus de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).
    
  • Esdeveniments de formació eTwinnig: places per assistir als esdeveniments de formació dins del marc d'acció eTwinning als països participants en el programa, per a professorat de centres sostinguts amb fons públics i privats que imparteixin docència en ensenyaments oficials no universitaris.
    

  Beques i ajudes per al professorat d'ensenyaments universitaris, investigadors i titulats universitaris

  • Ajudes per a la formació del professorat universitari (FPU): ajudes per a contractes predoctorals per a la realització de tesis doctorals, a universitats espanyoles. Destinades a la formació investigadora en programes de doctorat per a la obtenció del títol de doctor/a, i l'adquisició de competències docents universitàries, que facilitin la futura incorporació d'aquestes persones al sistemes espanyol d'educació superior, i d'investigació científica.
    
  • Ajudes predoctorals programa "Salvador de Madariaga": ajudes per realitzar la tesi doctoral a l'IUE (Institut Universitari de Florencia), en les àrees de ciències humanes i socials, història, dret, economia i ciències polítiques i socials.
    
  • Ajudes per a la realització d'estudis de màster en universitats d'Estats Units d'Amèrica: per a persones que estiguin en possessió d'un títol de grau, llicenciatura, arquitectura, enginyeria o equivalent.
    
  • Ajudes per al preu públic de les matrícules en programes de doctorat per a persones beneficiaries d'una ajuda FPU: ajudes complementàries per a persones amb contractes predoctorals. Aquestes ajudes cobreixen la matrícula als programes de doctorat en els que estan matriculades les persones que tenen una ajuda per a la formació del professorat universitari (FPU).
    
  • Convocatòria Beatriz Galindo d'ajudes per a l'atracció del talent investigador: ajudes per a la contractació per part d'universitats públiques espanyoles, durant un període mínim de 4 anys, de persones amb experiència docent i investigadora a l'estranger.
    
  • Estades de professors i investigadors sénior a centres estrangers, inclòs el programa "Salvador de Madariaga": realització d'estades a l'estranger pel professorat universitari i investigadors amb experiència i trajectòria professional acreditada. Els centres per als que es sol·licita l'estada, han d'estar a l'estranger i ser universitats i centres d'investigació altament competitius en l'àrea científica del candidat.
    
  • Estades de mobilitat a l'estranger "José Castillejo" per a joves doctors. finançament d'estades que afavoreixin i incentivin la mobilitat de joves doctors, que s'hagin incorporat recentment a la carrera docent i investigadora i mantinguin una vinculació contractual com a professors i investigadors amb els seus centres d'adscripció. Els centres per als que es sol·licita la mobilitat han d'estar a l'estranger i ser universitats i centres d'investigació altament competitius.
    
  • Programa Faro: ajudes per al foment de la mobilitat d'estudiants d'universitats espanyoles a través de pràctiques formatives a empreses d'Europa, Estats Units, Canadà, Àsia i Oceania. 
  Recorda que tota beca i ajuda té un termini per sol·licitar-la, i has d'aportar tota la documentació que requereix la convocatòria per poder optar a aconseguir-la. Una bona organització i planificació són claus perquè no t'oblidis de cap document i realitzis correctament totes les fases del procés. Coneix els 10 consells per sol·licitar una beca i informa't de totes les beques que tens al teu abast.