Orientaci�� Acadèmica

El Sistema Educatiu

  • Amb l'aprovació el 28 de novembre de 2013 de la Llei Orgànica 8/2013 per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE), va quedar modificada la LOE (Llei Orgànica d'Educació). Tot i que la proposta ha estat aprovada pel govern, queda pendent la seva completa aplicació a l'actual sistema educatiu.

    Aquesta modificació del sistema educatiu, té per objectiu principal la reducció de la taxa d'abandó en l'educació i la formació, i introdueix canvis tant en l'educació obligatòria com en els ensenyaments postobligatoris.

    El sistema educatiu

    Esquema del sistema educatiu LOE