Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

FPI i FPII. Què puc fer amb aquests estudis?

Les titulacions de FPI i FPII estaven regulades per la Llei General d'Educació de 1970, actualment derogada.
 
Si vas cursar alguna d'aquestes dues formacions i ara vols ampliar els teus estudis, pots fer-ho, ja que tots dos títols tenen la seva equivalència amb les titulacions del sistema educatiu actual.

Què és l'FPI i quina és la seva equivalència

La Formació Professional de primer grau estava dirigida a capacitar a l'alumne o alumna per a l'exercici d'una professió. Conduïa a l'obtenció del títol de Tècnic Auxiliar en la corresponent especialitat.
 
Aquests estudis equivalen a efectes acadèmics al títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) i a efectes professionals al títol de Tècnic, que s'obté en cursar un cicle formatiu de grau mitjà (CFGM).

Què és l'FPII i quina és la seva equivalència

La Formació Professional de segon grau preparava a l'alumne per al domini de la professió. En finalitzar aquests estudis, s'obtenia el títol de Tècnic Especialista en l'especialitat corresponent.
 
L'FPII és equivalent, a efectes acadèmics i professionals, al títol de Tècnic Superior que s'obté en cursar un cicle formatiu de grau superior (CFGS).
 
En el portal TodoFP del Ministeri d'Educació i Formació Professional podràs trobar una eina especialment dissenyada per a trobar l'equivalència de les titulacions antigues amb les actuals.

Què estudiar després de l'FPI

Si desitges continuar estudiant, amb el títol d'FPI tens multitud d'opcions formatives possibles. Descobreix-les a continuació.

  • Formació Professional per a l'Ocupació. Aquest tipus de formació recull els Certificats de Professionalitat, uns estudis enfocats a l'acreditació d'unes competències tècniques per a exercir una professió.

  • Cicles formatius de grau mitjà d'FP. Si desitges obtenir un altre títol equivalent a efectes professionals al qual ja tens, pots explorar l'oferta formativa d'aquests ensenyaments pensats perquè puguis adquirir noves competències professionals i millorar la teva posició en el mercat laboral.

  • Cicles formatius de grau superior d'FP. També pots cursar un cicle formatiu de grau superior per a continuar perfeccionant o ampliant les teves competències professionals. Per a això, hauràs de superar primer la prova d'accés a CFGS.

  • Batxillerat. Aquests ensenyaments comprenen dos cursos acadèmics i es dirigeixen a persones que desitgen accedir a l'educació superior.

  • Cicles formatius de grau mitjà d'Arts Plàstiques i Disseny. Si t'interessen els ensenyaments artístics, pots optar per un cicle de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny superant una prova d'accés específica.

  • Ensenyaments esportius de grau mitjà. També pots cursar ensenyaments esportius de la modalitat que t'interessi superant una prova d'accés específica o acreditant mèrits esportius.

  • Estudis no reglats. Els cursos de formació no reglada també et permetran millorar les teves habilitats i adquirir nous coneixements que poden ser útils per a aconseguir els teus objectius.

Què estudiar després de l'FPII

En el cas que obtinguessis el títol d'FPII, pots accedir a les següents alternatives formatives: