Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Educació Infantil

L'Educació Infantil és una etapa educativa de caràcter voluntari que comprèn des dels 0 fins als 6 anys

S'organitza en dos cicles, el primer dels 0 als 3 anys i el segon dels 3 als 6. Al final d'aquest segon cicle l'alumnat accedeix directament a l'Educació Primària.
 

educacio infantil

En què consisteix l'Educació Infantil?

La finalitat de l'Educació Infantil és que els nens i les nenes d'aquestes edats puguin aconseguir un desenvolupament integral i harmònic en les seves dimensions afectiva, emocional, sexual, artística, cognitiva i física, construeixin una imatge positiva de si mateixos, enforteixin la seva autonomia personal i adquireixin una formació en valors cívics per a la convivència.
Entre els principis pedagògics que guien la pràctica docent a l'aula es troben el joc, l'experimentació, el descobriment de l'entorn i dels éssers vius que el conformen, l'educació per al consum responsable i sostenible o la promoció i l'educació per a la salut.

També es produeix en aquesta etapa un acostament a experiències d'iniciació primerenca relacionades amb la lectura i l'escriptura, amb el foment d'habilitats numèriques elementals, d'expressió musical i visual, o de llengua estrangera especialment l'últim any del segon cicle.

Com a objectius, l'Educació Infantil pretén, entre altres, que els nens i les nenes siguin capaços de conèixer, respectar i acceptar el propi cos i el dels altres, de desenvolupar i gestionar les seves emocions, de relacionar-se des d'una visió igualitària entre homes i dones, de posar en pràctica l'empatia i resoldre conflictes de manera pacífica.

Com s'organitzen els aprenentatges en Educació Infantil?

L'Educació Infantil és una etapa única i amb identitat pròpia que persegueix una mateixa intencionalitat educativa per als nens i les nenes de 0 a 6 anys. 

Els elements bàsics del currículum de l'Educació Infantil per als dos cicles que conformen l'etapa són: les competències específiques, els criteris d'avaluació i els sabers bàsics i  serveixen de referent per a identificar el ritme i progrés que es va produint, i sobretot, per a facilitar la tasca de prevenció, detecció i intervenció primerenca. 

Aquests elements bàsics s'organitzen i despleguen al voltant de quatre eixos de desenvolupament i aprenentatge:
 

1) Autonomia
2) Comunicació
3) Descoberta de l'entorn
4) Convivència en un món divers

Per últim, un altre element fonamental del currículum de l'etapa d'Educació Infantil són les competències clau, que configuren i són la fi última de l'aprenentatge competencial, i que en els nenes i nenes d'aquestes edats ha d'enfocar-se a mobilitzar allò après per a la solució de problemes reals connectats amb l'entorn en el qual viuen, en interacció amb els seus iguals i de manera cooperativa.

Aquestes competències comencen a desenvolupar-se en l'Educació Infantil, però segueixen treballant-se a l'Educació Primaria, ESO i Batxillerat segons les directrius de l'Unió Europea.

Les competències clau són: 
 • Competència en comunicació lingüística
 • Competència plurilingüe
 • Competència matemàtica i en ciència, tecnologia i enginyeria
 • Competència digital
 • Competència personal, social i d'aprendre a aprendre
 • Competència ciutadana
 • Competència en pensament creatiu
 • Competència en consciència i expressió culturals

Accés i procés d'admissió en l'Educació Infantil

El primer cicle s'imparteix a llars d'infants o escoles bressol, mentre que el segon es realitza en centres d'Educació Infantil i Primària. Aquests centres poden ser públics, concertats o privats. La majoria dels centres que ofereixen el segon cicle d'Educació Infantil, imparteixen també l'Educació Primària, i alguns d'ells l'Educació Secundària Obligatòria (ESO) i el Batxillerat.

Pots consultar els centres que ofereixen aquests ensenyaments al portal d'educació de la Generalitat de Catalunya

Per a triar el centre per a la teva filla o fill, et recomanem que segueixis els consells que t'enumerem a continuació:

 • Defineix el tipus de centre que s'ajusti als teus interessos i necessitats: titularitat (públic, concertat o privat), projecte pedagògic, ubicació, instal·lacions, etc.
 • Fes una llista de tots els centres que t'interessen.
 • Recull informació de cada un dels centres. Una bona forma de recollir informació és anant a les jornades de portes obertes.
 • Escull el centre que millor respon a les teves necessitats.

Assistir a les jornades de portes obertes, normalment durant els mesos de febrer i març, és una bona opció per a conèixer de prop els centres i obtenir informació valuosa per a fer la tria. Una vegada triat el centre, hauràs d'estar al corrent de les dates clau del calendari per a realitzar tot el procés de preinscripció i posterior matriculació.


Preinscripció a l'Educació Infantil

Les dates clau per realitzar aquest procés de preinscripció en Educació Infantil pel curs 2023-2024 a Catalunya, són:

Primer cicle (0 a 3 anys):
 • Presentació de sol·licituds: del 8 al 19 de maig de 2023.
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional per part dels centres: 1 de juny.
 • Presentació de reclamacions per part de les famílies si no s'està d'acord amb la puntuació assignada: del 2 al 8 de juny de 2023.
 • Sorteig per desempatar les sol·licituds de preinscripció empatades en punts: del 9 al 13 de juny de 2023.
 • Publicació de la llista ordenada de sol·licituds definitiva, i si escau, llista d'espera: 15 de juny de 2023.
 • Matriculació: del 16 al 22 de juny de 2023. 

Segon cicle (3-6 anys):

 • Presentació de sol·licituds: del 6 al 20 de març de 2023.
 • Presentació de documentació que no s'hagi aportat en el moment de la sol·licitud: fins al 22 de març.
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 21 d'abril de 2023.
 • Presentació de reclamacions: del 21 al 27 d'abril.
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb les puntuacions un cop resoltes les reclamacions: 3 de maig de 2023.
 • Sorteig per desempatar les sol·licituds empatades en punts: 9 de maig.
 • Publicació de la llista ordenada de sol·licituds definitiva: 11 de maig.
 • Ampliació de peticions de preinscripció per a alumnes que no hagin obtingut plaça a cap del centres demanats: del 29 de maig a l'1 de juny de 2023.
 • Publicació de la oferta definitiva de places escolars per curs i centre: 9 de juny.
 • Publicació de la llista d'alumnes admesos i de la llista d'espera: 12 de juny.
 • Matriculació: del 20 al 28 de juny de 2023.
Tens disponible tota aquesta informació relacionada amb la preinscripció i matriculació al Departament d'Educació: tant per al primer cicle (0 a 3 anys), como per al segon cicle (3 a 6 anys).

Calendaris

Posem a la teva disposició les següents infografies amb les dates clau del procés d'admissió als dos cicles de l'Educació Infantil per al curs 2023-2024.


Primer cicle:

Calendari d'inscripció i matrícula al primer cicle d'Educació Infantil

Segon cicle:

Calendari d'inscripció i matrícula al segon cicle d'Educació Infantil