Orientació Acadèmica

El Sistema Educatiu - Educació Infantil

 • Descripció, objectius i estructura de l'educació infantil

  L'Educació Infantil comprèn sis cursos, des dels 0 als 6 anys, i té caràcter voluntari. S'organitza en dos cicles educatius de tres cursos cadascun, de 0 a 3 anys i de 3 a 6 anys.

  L'Administració Central coordina l'oferta de llocs escolars d'educació infantil de les diferents administracions públiques. Es reconeix el caràcter educatiu d'aquest període, la finalitat és contribuir al desenvolupament físic i personal i es regulen les condicions que han de complir els centres que implantin l'etapa Infantil.

  La finalitat d'aquesta etapa educativa és afavorir el desenvolupament físic i personal dels infants i compensar les desigualtats que per diverses raons existeixin. Amb l'Educació Infantil es pretén que l'escola ajudi a les famílies en l'educació dels fills. Així doncs, els faciliten les activitats que fan créixer les seves capacitats i la seva relació amb els altres.
   

  Àrees de coneixement:


  A l'educació infantil, es treballen a les següents àrees de coneixement:
   
  • Descoberta d'un mateix i dels altres
  • Descoberta de l'entorn
  • Comunicació i llenguatges
  Les administracions educatives i les escoles són els responsables de desenvolupar i completar els continguts educatius que es treballen a cada un dels dos cicles.

  El professorat té la titulació de Mestre especialista en Educació Infantil per al cicle de 3 a 6 anys, i el mateix o el d'educador especialitzat (títol de Tècnic Superior d'Educació Infantil) per al primer cicle.

  Sortides i connexió amb altres estudis

  Educació primària

  Recursos

  Escoles d'Educació Infantil: Relació de centres docents públics, concertats i privats que imparteixen educació infantil.
Cursos relacionats