Orientació Acadèmica

Educació infantil

 • Descripció, objectius i estructura de l'educació infantil

  L'Educació Infantil comprèn sis cursos, des dels 0 als 6 anys, i té caràcter voluntari. S'organitza en dos cicles educatius de tres cursos cadascun, de 0 a 3 anys i de 3 a 6 anys. Tot i que és una etapa voluntària, el segon cicle (de 3 a 6 anys) està molt generalitzat i pràcticament el 100% de l'alumnat d'aquesta edat està escolaritzat.

  educació infantil

  L'Administració Central coordina l'oferta de llocs escolars d'educació infantil de les diferents administracions públiques. Es reconeix el caràcter educatiu d'aquest període, la finalitat és contribuir al desenvolupament físic i personal i es regulen les condicions que han de complir els centres que implantin l'etapa Infantil.

  Amb l'Educació Infantil es pretén que l'escola ajudi a les famílies en l'educació dels seus fills i de les seves filles. Així doncs, els hi faciliten aquelles activitats que fan créixer les seves capacitats i la seva relació amb els altres.
   

  Objectius:

  La finalitat d'aquesta etapa educativa és afavorir el desenvolupament físic i personal dels infants i compensar les desigualtats que per diverses raons existeixin.

  Durant aquesta etapa es realitzen diferents activitats educatives que permeten que els infants desenvolupin capacitats que els hi permetin:
   
  • Conèixer el seu propi cos i el dels altres, aprenent i respectant les diferències.
  • Observar i explorar el seu entorn familiar, natural i social.
  • Adquirir autonomia en les seves activitats habituals.
  • Desenvolupar les seves capacitats afectives.
  • Relacionar-se amb els altres i adquirir pautes de convivència, relació social i aprendre a resoldre conflictes.
  • Desenvolupar habilitats comunicatives.
  • Iniciar-se en les habilitats logicomatemàtiques, lecto-escriptura, moviment, gest i ritme.
   

  Continguts:

  A través d'activitats pràctiques i jocs, es treballen els diferents continguts d'aquesta etapa que permetran als infants aconseguir els objectius fixats.

  En el segon cicle d'Educació Infantil es treballen les següents tres àrees de coneixement:
   
  • Coneixement d'un mateix i autonomia personal
  • Descoberta de l'entorn
  • Llenguatges: comunicació i representació
  Les administracions educatives i les escoles són les responsables de desenvolupar i completar els continguts educatius que es treballen a cada un dels dos cicles d'Educació Infantil.
   

  Sortides i connexió amb altres estudis

  En finalitzar el segon cicle d'Educació Infantil, l'alumnat accedeix directament a l'Educació Primària.

  On estudiar?

  Aquests estudis s'imparteixen a les llars d'infants, escoles bressol i escoles d'Educació Infantil. Aquests centres poden ser públics, concertats o privats. La majoria dels centres que realitzen el segon cicle d'Educació Infantil, imparteixen també l'Educació Primària, i alguns d'ells l'Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat.

  Per poder escollir bé el centre per la teva filla o el teu fill, és important que segueixis els següents passos:
   
  • Defineixis el tipus de centre: públic, privat, el projecte pedagògic, la ubicació, les instal·lacions, etc.
  • Facis una llista de tots els centres que t'interessen.
  • Recullis informació de cada un dels centres. Una bona forma de recollir informació és anant a les jornades de portes obertes.
  • Escullis el centre que millor respon a les teves necessitats.
Cursos relacionats