Preguntes freqüents

Consulta les respostes a les preguntes més habituals realitzades a l’equip d’orientadors i orientadores d’Educaweb

Etapes educatives a Catalunya

Com s'organitza el sistema educatiu?

El sistema educatiu abasta des de l'Educació Infantil fins als estudis superiors, i contempla diverses alternatives d' estudi un cop finalitzada l'educació obligatòria.

- La primera etapa és l'Educació Infantil, de caràcter voluntari, i es divideix en dos cicles: el primer, de 0 a 3 anys, i el segon de 3 a 6 anys.

- Amb l'Educació Primària s'inicia l'ensenyament obligatori; engloba sis cursos acadèmics i es desenvolupa generalment entre els 6 i els 12 anys d'edat.

L'Educació Secundària Obligatòria (ESO), comprèn quatre cursos acadèmics, i s'estudia generalment entre els 12 i els 16 anys. Al terme d' aquesta etapa s'obté el títol de Graduat en ESO.
L'alumnat que no aconsegueix superar l'ESO té alternatives per seguir en el sistema educatiu, com per exemple els cicles formatius de grau bàsic de Formació Professional, amb els quals es pot obtenir també el Graduat en ESO, o els Programes de Formació i Inserció (PFI).

- L'educació secundària postobligatòria ofereix diferents itineraris a triar: el Batxillerat, que prepara per a l'accés a l'educació superior; els cicles formatius de grau mitjà de Formació Professional; els cicles formatius de grau mitjà d'Arts Plàstiques i Disseny, i els Ensenyaments Esportius de grau mitjà. La durada de cada un d'aquests ensenyaments és de 2 anys.

- Finalment, l'educació superior també comprèn diferents opcions d’estudi: els cicles formatius de grau superior de Formació Professional, els cicles formatius de grau superior d'Arts Plàstiques i Disseny, els Ensenyaments Esportius de grau superior, i els ensenyaments universitaris de GrauMàster i Doctorat.

També tens la possibilitat de cursar Certificats Professionals, que són ensenyaments voluntaris de Formació Professional de durada inferior als cicles formatius i amb diferents nivells de complexitat i diferents requisits d’accés, molt connectats amb el món laboral.

Tingues en compte que el sistema educatiu està organitzat de tal manera que, en acabar l'ESO, els itineraris de l'educació postobligatòria no segueixen un camí que s'hagi de seguir de manera lineal, sinó que et permeten transitar entre els diversos ensenyaments, en funció de les necessitats i interessos que tinguis al llarg de la teva vida.