Orientació Acadèmica

Beques, ajuts, subvencions i premis - Beques del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport - Premis per a estudiants

 • A banda de les beques i les ajudes per estudiar, des del Ministeri es convoquen diferents premis dirigits a estudiants amb la finalitat de concedir-los una ajuda econòmica com a reconeixement de la seva bona trajectòria acadèmica. També es concedeixen altres ajudes econòmiques a través de concursos o certàmens.

  En aquest apartat podràs trobar tots els premis, els concursos, les olimpíades i els certàmens que es convoquen.

  Has de tenir en compte que cada any els requisits i dates de les convocatòries poden variar, per això és important que consultis la pàgina web del Ministeri per conèixer els premis i concursos que es convoquen, els seus requisits i calendari.

  Premis per a estudiants

  Premis al rendiment acadèmic de l'alumnat d'Educació Secundària Obligatòria

  Aquests premis es dirigeixen a l'alumnat que, havent cursat 4º de l'ESO hagi obtingut prèviament un Premi Extraordinari d'ESO en l'àmbit de l'Administració educativa en què hagi finalitzat aquests ensenyaments, és a dir, un reconeixement acadèmic com a alumne. Per poder optar a aquests premis, has de, entre altres requisits, haver obtingut una nota mitjana igual o superior a 8,75 com a mitjana dels quatre cursos de l'ESO.

  El premi consisteix en una dotació econòmica a l'estudiant (de 1.000 euros en la darrera convocatòria).

  El termini de sol·licitud és entre octubre i novembre, tot i que pot haver-hi canvis de dates segons la convocatòria.

  Premis al rendiment acadèmic de l'alumnat de Batxillerat

  Aquests premis es dirigeixen a l'alumnat que havent cursat segon de Batxillerat hagi obtingut un Premi Extraordinari de Batxillerat en l'àmbit de l'Administració educativa en què hagi finalitzat aquests ensenyaments. Per optar a aquests premis, la nota mitjana dels dos cursos de Batxillerat ha de ser igual o superior a 8,75.

  El premi consisteix en una dotació econòmica a l'estudiant (de 1.000 euros en la darrera convocatòria).

  El termini de sol·licitud és entre octubre i novembre, encara que pot haver-hi canvis de dates segons la convocatòria.

  Premis al rendiment acadèmic de l'alumnat d'Ensenyaments Artístics Professionals, en els àmbits de Música, Dansa i Arts Plàstiques i Disseny

  Aquests premis estan dirigits a l'alumnat que havent finalitzat els ensenyaments artístics professionals hagin obtingut Premi Extraordinari d'Ensenyaments Artístics Professionals en l'àmbit de la seva Administració Educativa.

  Entre els requisits per optar a aquests premis, la nota mitjana dels estudis ha de ser igual o superior a 8,75 en els dos últims cursos dels ensenyaments professionals de música i dansa. Per a l'àmbit d'arts plàstiques i disseny, la nota mitjana final del cicle formatiu cursat ha de ser igual o superior a 8,75.

  El premi consisteix en una dotació econòmica a l'estudiant (de 1.000 euros en la darrera convocatòria).

  El termini de sol·licitud és entre novembre i desembre, encara que pot haver-hi canvis de dates segons la convocatòria.

  Premis extraordinaris de formació professional de grau superior

  Aquests premis consisteixen en un reconeixement oficial dels mèrits de l'alumnat de Formació Professional de Grau Superior amb excel·lent rendiment.

  Entre els requisits per optar a aquest premi, l'alumne deu haver obtingut una qualificació final igual o superior a 8,50.

  El premi consisteix en una dotació econòmica a l'estudiant (de 600 euros en la darrera convocatòria).

  La sol·licitud es realitza entre maig i juny, encara que pot haver-hi canvis de dates segons la convocatòria.

  Premis Nacionals de finalització de Carrera d'Educació Universitària

  Aquests premis estan dirigits a aquells estudiants que hagin conclosos els seus estudis universitaris oficials amb una nota mitjana mínima de l'expedient.

  El premi consisteix en una dotació econòmica per a l'estudiant (entre 3.300 euros i 2.200 euros en la darrera convocatòria).

  La convocatòria d'aquests premis es realitza un temps després d'haver finalitzat els estudis, entre maig i juny, és important consultar de forma periòdica la informació de la convocatòria per conèixer els requisits específics i l'any en el qual s'han d'haver finalitzat els estudis per poder optar al premi.

  Concursos, olimpíades i certàmens

  Olimpíades de Física, Química i Matemàtiques

  Aquestes olimpíades estan dirigides a l'alumnat que estigui cursant l'ESO.

  Per poder participar a les Olimpíades Nacionals de Física, Química i Matemàtiques, l'alumnat ha d'haver guanyat les corresponents fases que se celebren en cada Comunitat Autònoma.

  El premi consisteix en una dotació en metàl·lic (per a les fases nacionals) o d'ajudes en espècie (als alumnes millor qualificats en les fases nacionals per a la participació en les olimpíades internacionals i iberoamericanes).

  El termini de presentació de la sol·licitud es realitza durant el mes d'abril, encara que pot haver-hi canvi de dates segons la convocatòria.

  Concurso Hispanoamericà d'Ortografia

  Aquest concurs té com a objectiu fomentar l'ús correcte de la Llengua Espanyola, i està destinat a l'alumnat de 2º de Batxillerat.

  Existeixen tres fases del concurs, una primera al centre educatiu, una segona en l'àmbit de la comunitat autònoma i una tercera fase d'àmbit nacional.

  El premi consisteix en una dotació econòmica pels dos primers premis.

  La sol·licitud es realitza entre novembre i desembre, encara que pot haver-hi canvis de dates segons la convocatòria.

  Certamen Joves Investigadors

  Aquest certamen promou la recerca entre els joves mitjançant la concessió de premis a treballs realitzats sobre recerques bàsiques o aplicades, o prototips relacionats amb qualsevol de les àrees del currículum de l'ESO, el Batxillerat i la Formació Professional.

  Els destinataris són joves majors de 15 anys i menors de 20 anys, que estiguin matriculats en un centre docent cursant ESO, Batxillerat o FP.

  Existeixen diferents premis patrocinats per diferents associacions i entitats, els premis consisteixen en una dotació econòmica o l'estada en un dels centres patrocinadors.

  La sol·licitud es realitza durant el mes de maig, encara que poden haver-hi canvis segons la convocatòria.

  Certamen Universitari Arquimedes

  Aquest certamen té com a objectiu fomentar l'esperit investigador dels joves estudiants universitaris mitjançant la concessió de premis a treballs de recerca.

  Els premis consisteixen en una dotació econòmica per a l'estudiant, o una estada en un dels centres patrocinadors.

  La sol·licitud es realitza entre maig i juny, encara que pot haver-hi canvis de dates segons la convocatòria.


  Coneix totes les beques i ajudes que t'ajudaran a finançar els teus estudis i els 10 consells per sol·licitar una beca.
Cursos relacionats