Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

PAP per a Educació Infantil i Educació Primària

Alguns graus universitaris exigeixen la realització d'una prova addicional d'accés, anomenada Prova d'Aptitud Personal (PAP), que avalua competències clau específiques d'aquells estudis per a poder cursar-los satisfactòriament.

A continuació trobaràs tota la informació relativa a la PAP per a accedir als graus d'Educació Infantil i d'Educació Primària.

 

Què és la PAP per a Infantil i Primària

La PAP per a Educació Infantil i Educació Primària és una prova específica d'accés que cal superar per a poder accedir als estudis de magisteri a les següents universitats de Catalunya:

Cada any es realitzen dues convocatòries de la prova. No hi ha un límit d'oportunitats per intentar aprovar, cada estudiant pot presentar-se totes les vegades que ho necessiti.

PAP Educació infantil i Primària

Actualment, a més de les universitats públiques catalanes, la Universitat de Vic i la UOC, només la Universitat de les Illes Balears exigeix aquest requisit als futurs mestres.

Altres comunitats de l'Estat estan valorant la implantació d'aquesta prova. L'objectiu és assegurar que els i les alumnes disposen de les capacitats inicials adequades que permetran el desenvolupament de les habilitats docents necessàries per a garantir la qualitat en l'exercici professional.
 

Qui ha de fer la PAP

Han de realitzar la prova els estudiants que vulguin començar el proper curs el Grau d'Educació Infantil o el Grau d'Educació Primària i que es troben en alguna de les situacions següents:

 • Amb el Batxillerat finalitzat o que estan cursant 2n.
 • Amb un títol de Tècnic Superior o que finalitzen un cicle de grau superior aquest any.
 • Que procedeixen de sistemes educatius estrangers.
 • Que accedeixen a la universitat amb les proves per a majors de 25 i 45 anys o mitjançant l'accés per a majors de 40 anys.
 • Que no han superat la prova anteriorment.

Calendari de la PAP

És important que coneguis les dates clau de la prova per a poder realitzar els tràmits en els terminis establerts i pagar les taxes corresponents.

Convocatòria ordinària

 • Matriculació: del 16 al 29 de febrer de 2024
 • Realització de la prova: 13 d'abril de 2024
 • Publicació de resultats: 8 de maig de 2024

Convocatòria extraordinària

 • Matriculació: 12 a 20 de juny de 2024
 • Realització de la prova: 18 de juliol de 2024
 • Publicació de resultats: 26 de juliol de 2024


La matrícula s'ha de formalitzar telemàticament mitjançant el Portal d'Accés a la Universitat.

Independentment de la universitat on estudiïs el grau, en el moment de matricular-te a la PAP podràs triar entre seus pertanyents a diferents universitats de Catalunya per a realitzar la prova.

En el cas que tinguis necessitats específiques de suport educatiu és convenient que t'informis de com sol·licitar adaptacions per realitzar les proves. 

Estructura i idioma de la prova

La prova consta de dues parts, i a cada examen s'avaluen competències diferents:


Competència comunicativa i raonament crític (CCRC)

Es valora la comprensió de documents escrits, la capacitat de sintetitzar la informació, l'expressió escrita i la capacitat de l'estudiant per aplicar el pensament cientificotècnic i els coneixements de l'àmbit social per prendre decisions amb iniciativa.


Competència logicomatemàtica (CLOM)

S'avalua la capacitat d'aplicar coneixements matemàtics per a resoldre exercicis i problemes, i la capacitat d'analitzar els resultats.


Pel que fa a la llengua de la prova, poden realitzar els  exàmens en castellà els estudiants que compleixin algun dels requisits establerts per fer-ho i ho sol·licitin quan formalitzin la matrícula. La resta d'alumnat haurà de realitzar la prova en català.

Qualificació

El resultat d'aquesta prova és apte o no apte.

 • Apte: s'obté la qualificació d'apte amb un resultat mínim de 5 punts sobre 10 de mitjana, sense cap nota inferior a 4 en les parts de la prova. Has de tenir en compte que superar aquesta prova no garanteix l'obtenció d'una plaça, sinó que permet accedir a l'adjudicació de places per nota de tall a la selectivitat i altres vies d'accés a la universitat.

A Catalunya, la qualificació d'apte de la PAP té validesa indefinida.

 • No apte: en cas de no superar la prova, el dia de publicació dels resultats s'obre el període per sol·licitar la revisió d'aquesta. Si després de la revisió es manté la qualificació de no apte, tindràs una segona oportunitat aquest any per superar la prova a la convocatòria extraordinària.

Si superes la PAP en convocatòria extraordinària podràs acreditar-la a partir de la convocatòria de setembre de la preinscripció universitària, no podràs entrar a les assignacions de la convocatòria de juny.

Si no obtens la qualificació d'apte en la segona convocatòria, et podràs presentar a les proves del proper curs.

Exàmens de la PAP d'anys anteriors

És convenient practicar amb models d'exàmens per arribar ben preparat a la PAP. A la següent taula trobaràs les proves de les convocatòries dels últims anys, amb els criteris de correcció corresponents.
 

Convocatòria

Examen

 Criteris de correcció

Ordinària 2023

CCRC Català

CCRC_c Català

CCRC Castellà

CCRC_c Castellà

CLOM

CLOM_c

Extraordinària 2023

CCRC Català

CCRC_c Català

CCRC Castellà

CCRC_c Castellà

CLOM

CLOM_c

Ordinària 2022

CCRC Català

CCRC_c Català

CCRC Castellà

CCRC_c Castellà

CLOM

CLOM_c

Extraordinària 2022

CCRC Català

CCRC_c Català

CCRC Castellà

CCRC_c Castellà

CLOM

CLOM_c

Ordinària 2021

CCRC Català

CCRC_c Català

CCRC Castellà

CCRC_c Castellà

CLOM

CLOM_c

Extraordinària 2021

CCRC Català

CCRC_c Català

CCRC Castellà

CCRC_c Castellà

CLOM

CLOM_c

Ordinària 2020

CCRC Català

CCRC_c Català

CCRC Castellà

CCRC_c Castellà

CLOM

CLOM_c

Extraordinària 2020

CCRC Català

CCRC_c Català

CCRC Castellà

CCRC_c Castellà

CLOM

CLOM_c

 

A tenir en compte el dia de la prova

 • No oblidis el teu DNI, NIE o passaport.

 • Arriba amb temps a la seu que hagis triat.

 • Desconnecta el teu telèfon mòbil abans d'entrar a l'aula on se celebrarà la prova.

 • Descansa adequadament els dies previs i tracta de mantenir la calma i concentració durant la prova.

 • Segueix al peu de la lletra les instruccions per completar els fulls de resposta.

 • Guarda silenci i respecta els companys.
 • Repassa les teves respostes.


Si t'interessa, pots explorar l'oferta de cursos de preparació per a la PAP dels graus en Educació Infantil i Educació Primària.

I si ho desitges, també pots consultar l'oferta formativa de graus en Educació Infantil i Primària.


Amb el cercador de notes de tall d'Educaweb podràs conèixer les notes de tall de tots els graus i dobles graus impartits a Catalunya.