Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

PAP per a Educació Infantil i Educació Primària

Alguns estudis de grau exigeixen la realització d'una prova addicional d'accés, anomenada Prova d'Aptitud Personal (PAP), que avalua competències clau específiques d'aquells estudis per a poder cursar-los satisfactòriament.

La PAP per a Educació Infantil i Educació Primària és una prova específica d'accés que cal superar per a poder accedir als estudis de magisteri a les següents universitats de Catalunya:


En aquesta pàgina trobaràs la següent informació sobre la PAP per a aquests graus:

PAP Educació infantil i Primària

Actualment, a més de les universitats catalanes, només la Universitat de les Illes Balears exigeix aquest requisit als futurs mestres. Altres comunitats de l'Estat estan valorant la implantació d'aquesta prova per als cursos vinents. L'objectiu de la prova és assegurar que els i les alumnes disposen de les capacitats inicials adequades que permetran el desenvolupament de les habilitats docents necessàries per a garantir la qualitat en l'exercici professional.

Qui ha de fer la PAP

Han de realitzar la prova els estudiants que vulguin començar el proper curs el grau d'Educació Infantil o d'Educació Primària i que es troben en alguna de les situacions següents:

 • Amb el Batxillerat finalitzat o que estan cursant 2n.
 • Amb un títol de Tècnic Superior o que finalitzen un CFGS aquest any.
 • Que procedeixen de sistemes educatius estrangers.
 • Que accedeixen a la universitat amb les proves per a majors de 25 i 45 anys o mitjançant l'accés per a majors de 40 anys.
 • Que no han superat la prova anteriorment.

Calendari de la PAP

És important que coneguis les dates clau de la prova per a poder realitzar els tràmits en els terminis establerts i pagar les taxes corresponents.

Convocatòria ordinària:

 • Matriculació: 17 de febrer a l'1 de març de 2023
 • Prova: 15 d'abril de 2023

Convocatòria extraordinària:

 • Matriculació: 12 a 20 de juny de 2023
 • Prova: 19 de juliol de 2023


La matrícula s'ha de formalitzar telemàticament mitjançant el Portal d'Accés a la Universitat.

Independentment de la universitat on estudiïs el grau, en el moment de matricular-te a la PAP, podràs triar entre seus pertanyents a diferents universitats de Catalunya per a realitzar la prova.

Estructura de la prova

La prova consta de dues parts, i a cada examen s'avaluen competències diferents:


Competència comunicativa i raonament crític (CCRC)

Es valora la comprensió de documents escrits, la capacitat de sintetitzar la informació, l'expressió escrita i la capacitat de l'estudiant per aplicar el pensament cientificotècnic i els coneixements de l'àmbit social per prendre decisions amb iniciativa.


Competencia logicomatemàtica (CLOM)

S'avalua la capacitat d'aplicar coneixements matemàtics per a resoldre exercicis i problemes, i la capacitat d'analitzar els resultats.

Qualificació

El resultat d'aquesta prova és apte o no apte.

 • Apte: s'obté la qualificació d'apte amb un resultat de cinc punts sobre deu de mitjana, sense cap nota inferior a quatre en les parts de la prova. Has de tenir en compte que superar aquesta prova no garanteix l'obtenció d'una plaça, sinó que permet accedir a l'adjudicació de places per nota de tall a la selectivitat i altres vies d'accés a la universitat.

A Catalunya, la qualificació d'apte de la PAP té validesa indefinida.

 • No apte: en cas de no superar la prova, el dia de publicació dels resultats s'obre el període per sol·licitar la revisió d'aquesta. Si després de la revisió es manté la qualificació de no apte, tindràs una segona oportunitat per superar la prova a la convocatòria extraordinària.

Si no obtens la qualificació d'apte en la segona convocatòria, t'hauràs de presentar a les proves del proper curs.

Exàmens de la PAP d'anys anteriors

Convocatòria Examen  Criteris de correcció
Ordinària 2023 CCRC Català CCRC_c Català
CCRC Castellà CCRC_c Castellà
CLOM CLOM_c
Ordinària 2022 CCRC Català CCRC_c Català
CCRC Castellà CCRC_c Castellà
CLOM CLOM_c
Extraordinària 2022 CCRC Català CCRC_c Català
CCRC Castellà CCRC_c Castellà
CLOM CLOM_c
Ordinària 2021 CCRC Català CCRC_c Català
CCRC Castellà CCRC_c Castellà
CLOM CLOM_c
Extraordinària 2021 CCRC Català CCRC_c Català
CCRC Castellà CCRC_c Castellà
CLOM CLOM_c
Ordinària 2020 CCRC Català CCRC_c Català
CCRC Castellà CCRC_c Castellà
CLOM CLOM_c
Extraordinària 2020 CCRC Català CCRC_c Català
CCRC Castellà CCRC_c Castellà
CLOM CLOM_c
Ordinària 2019 CCRC Català CCRC_c Català
CCRC Castellà CCRC_c Castellà
CLOM CLOM_c
Extraordinària 2019 CCRC Català CCRC_c Català
CCRC Castellà CCRC_c Castellà
CLOM CLOM_c

A tenir en compte el dia de la prova

 • No oblidis el teu DNI, NIE o passaport.
 • Arriba amb temps a la seu que hagis triat.
 • Desconnecta el teu telèfon mòbil abans d'entrar a l'aula on se celebrarà la prova.
 • Descansa adequadament els dies previs i tracta de mantenir la calma i concentració durant la prova.
 • Segueix al peu de la lletra les instruccions per completar els fulls de resposta.
 • Guarda silenci i respecta els companys.


Si t'interessa, pots explorar l'oferta de cursos de preparació per a la PAP dels graus en Educació Infantil i Educació Primària.

I si ho desitges, també pots consultar l'oferta formativa de graus en Educació Infantil i Primària.

Tingues en compte que, a més dels graus en Educació Infantil i Primària hi ha altres estudis universitaris que requereixen superar una prova específica d'accés. Pots consultar-los tots al web Canal Universitats de la Generalitat de Catalunya.