Orientació Acadèmica

Accés a la universitat mitjançant acreditació d'experiència laboral o professional

 • Descripció de l'accés a la universitat per a majors de 40 anys

  Si tens experiència laboral i professional en relació amb un ensenyament, no tens cap titulació acadèmica habilitant per accedir a la universitat per altres vies i compleixes o has complert 40 anys pots accedir a la universitat a través d'aquesta via.

  L'accés es realitza respecte a uns ensenyaments concretes, oferts per la universitat,  has de dirigir la corresponent sol·licitud a la universitat on vulguis estudiar.

  El procés d'admissió s'estructura en dues fases:
   
  • Fase de valoració de l'experiència acreditada.
  • Entrevista personal. La universitat t'informarà de la data i l'hora de l'entrevista personal. Et recomanem que consultis els criteris de valoració de la universitat ja que poden tenir criteris propis per a cada fase. 
   Els resultats de les fases i les qualificacions finals ho faran públic les universitats.
  Coneix tota l'oferta d'estudis universitaris que pots cursar.
Cerca graus per nota de tall