Orientació Acadèmica

Accés a la universitat mitjançant acreditació d'experiència laboral o professional

 • Descripció de l'accés a la universitat per a majors de 40 anys

  Si tens experiència laboral i professional en relació amb un ensenyament, no tens cap titulació acadèmica habilitant per accedir a la universitat per altres vies i compleixes o has complert 40 anys pots accedir a la universitat a través d'aquesta via.

  L'accés es realitza respecte a uns ensenyaments concretes, ofertats per la universitat,  has de dirigir la corresponent sol·licitud a la universitat on vulguis estudiar.

  El procés d'admissió s'estructura en dues fases:

  • Fase de valoració de l'experiència acreditada.
  • Entrevista personal.
  Coneix tota l'oferta d'estudis universitaris que pots cursar.
Cerca graus per nota de tall