Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Accés a la universitat per a majors de 40 anys amb experiència laboral

Reincorporar-se a la formació acadèmica després d'haver estat anys sense estudiar pot generar inseguretat i dubtes.

Si estàs valorant estudiar una carrera universitària, tens més de 40 anys i tens experiència laboral relacionada amb aquell grau, segueix llegint i coneixeràs els passos que has de seguir per assolir el teu objectiu.

En què consisteix l'accés a la universitat mitjançant acreditació d'experiència laboral

L'accés a la universitat mitjançant acreditació d'experiència laboral per a majors de 40 anys és una de les diferents vies existents per accedir a una carrera.

Aquesta opció està dirigida a persones majors de 40 anys que no posseeixen cap titulació acadèmica per accedir a la universitat però que tenen experiència laboral relacionada amb el grau o doble grau que es vol estudiar.

Aquesta via d'accés està vinculada a uns estudis determinats: els candidats han de realitzar la sol·licitud per a una carrera concreta impartida en una universitat concreta.

Acces universitat per a majors de 40 anys

Les universitats convoquen el procediment d'accés mitjançant acreditació de l'experiència laboral un cop l'any.  

Igual que succeeix amb les altres vies d'accés a la universitat, existeix un percentatge de places reservades per a aquelles persones que superin aquest procés. Tingues en compte que el nombre de places reservades per a aquesta via en cada grau sol ser un 1%.

Requisits per realitzar la sol·licitud

Per accedir al procediment has de complir 3 requisits:
  • Tenir com a mínim 40 anys o complir-los durant l'any en què es realitza la sol·licitud.

  • No disposar de cap titulació acadèmica habilitant per accedir a la universitat per altres vies, com per exemple, títol de Tècnic Superior, haver superat la selectivitat o la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys o 45 anys.

  • Acreditar experiència laboral o professional relacionada amb el grau que vulguis cursar. En algunes universitats de l'Estat s'exigeixen uns anys d'experiència laboral mínima per presentar-se, consulta la universitat on vols estudiar.  

 

Recorda que en l'accés mitjançat l'acreditació d'experiència laboral has de realitzar la sol·licitud per a un grau determinat impartit en una universitat concreta.

 

Fases del procediment d'accés per a majors de 40

Cada universitat estableix les seves pròpies fases en l'accés a la universitat mitjançant acreditació d'experiència laboral per a majors de 40 anys.

En tots els casos serà obligatori superar una entrevista personal. L'objectiu de l'entrevista és valorar l'adequació del teu perfil i aptituds a la carrera que vols estudiar.

A més, el procediment sol incloure la valoració de la documentació presentada per acreditar l'experiència professional.

Algunes universitats estableixen fases addicionals que poden incloure la superació de proves de competències, la valoració de formació i la valoració d'altres mèrits.

Avaluació

És essencial que consultis els criteris de valoració de la universitat a la qual vulguis accedir, ja que cada centre estableix criteris i barems propis per valorar la idoneïtat dels candidats i ordenar les sol·licituds.

El temps de validesa del resultat pot variar segons la comunitat autònoma i universitat en la qual s'hagi realitzat el procediment.

Tingues en compte que els resultats seran vàlids únicament per al grau i universitat en els quals hagis sol·licitat l'accés.

En el cas de no superar el procediment d'accés, podràs repetir-lo en convocatòries posteriors.

Convocatòria

Les universitats realitzen anualment una convocatòria d'accés a la universitat mitjançant acreditació de l'experiència laboral per a persones majors de 40 anys.

Les dates del procediment varien entre comunitats i fins i tot entre universitats d'una mateixa comunitat autònoma.

Per això és imprescindible que et dirigeixis a la universitat on vulguis estudiar per consultar les dates de la convocatòria en aquest centre.

Explora l'oferta de graus i dobles graus universitaris impartits a Catalunya agrupats per branques de coneixement i descobreix la carrera que s'adapti millor als teus interessos.