Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Accés a la universitat per a majors de 45 anys

Reincorporar-se a la formació acadèmica després d'haver estat anys sense estudiar pot generar inseguretat i dubtes. Si estàs valorant estudiar una carrera universitària, has de saber que pots fer-ho, independentment de la formació i l'edat que tinguis.

A continuació podràs conèixer el procediment d'accés a la universitat adreçat a persones que tenen com a mínim 45 anys i no tenen una titulació que els permeti accedir de manera directa.

Què són les proves d'accés per a majors de 45 anys

La prova d'accés a la universitat per a majors de 45 anys és una de les diferents vies existents per accedir a una carrera.

Aquesta opció està dirigida a persones majors de 45 anys d'edat que no posseeixen cap titulació acadèmica per accedir a la universitat ni experiència laboral relacionada amb el grau que es vol estudiar.

imatge acces universitat +45

La prova té com a objectiu apreciar la maduresa i idoneïtat per seguir amb èxit els estudis universitaris, així com la capacitat de raonament i d'expressió escrita.

Igual que succeeix amb les altres vies d'accés a la universitat, existeix un percentatge de places reservades per a aquelles persones que superin aquest procés. Tingues en compte que el nombre de places reservades per a aquesta via en cada grau sol ser un 1%.

Es convoca una vegada a l'any i es realitza en diferents universitats de Catalunya.

Requisits per presentar-te a la prova

Per realitzar la prova cal complir dos requisits:

1. Tenir com a mínim 45 anys o complir-los durant l'any en què es realitza la prova.

2. No disposar de cap titulació acadèmica que permeti accedir a un grau universitari oficial a través d'una altra via. Per tant, no et pots presentar a la prova si et trobes en alguna de les següents situacions:

  • Has superat la selectivitat.
  • Tens un títol de Tècnic Superior de Formació Professional, d'Arts Plàstiques i Disseny o d'Esports.
  • Disposes d'una titulació universitària.

Si compleixes aquests requisits però, a més, tens experiència laboral acreditable relacionada amb la carrera universitària que vols estudiar, t'interessa consultar el procediment d'accés a la universitat per a majors de 40 anys.

Estructura de la prova d'accés per a majors de 45 anys

La prova consta de dues fases:

1. Prova escrita

a) Comentari de text

b) Llengua castellana

c) Llengua catalana

Aquesta prova es pot realitzar a qualsevol universitat catalana que ofereixi les proves independentment d'on es vulguin cursar els estudis.

2. Entrevista personal

La podràs sol·licitar únicament si tens superada la prova escrita. Només es pot sol·licitar per a un únic grau i a la universitat on vulguis cursar els estudis.

L'objectiu de l'entrevista és valorar si comptes amb les competències necessàries per estudiar la carrera a la qual vols accedir. Per a això, et poden demanar aclariments sobre el teu currículum i plantejar-te preguntes orientades a conèixer les teves habilitats.

Avaluació

Tots els exàmens de la primera fase s'avaluen amb una puntuació d'entre 0 a 10 punts.

La qualificació final s'obté amb la mitjana aritmètica dels exàmens realitzats a la prova escrita, que  se supera amb una nota igual o superior a 5. No es farà mitjana amb una qualificació inferior a 4 en algun dels exàmens.

La nota final de la primera fase de les proves d'accés a la universitat per a majors de 45 anys té una validesa indefinida.

A més, per poder accedir a la carrera triada caldrà superar l'entrevista, que es qualificarà com a apte o no apte. Aquesta qualificació només serà vàlida en l'any de la prova i els següents dos anys i a la universitat en la qual es fa l'entrevista.

Convocatòria

Les universitats catalanes realitzen anualment una convocatòria de prova d'accés per a majors de 45 anys.

Les dates importants a tenir en compte si vols presentar-te aquest any són les següents:

  Data Hora
Matriculació 5 al 15 de febrer de 2024  
Prova escrita 20 d'abril de 2024 8:30 a 13:00
Publicació de resultats de la prova escrita 14 de maig de 2024  
Sol·licitud de revisions d'examen 14 al 16 de maig de 2024  

La data i l'hora de l'entrevista te la indicarà la universitat a on hagis sol·licitat realitzar-la.

Si tens necessitats específiques de suport educatiu (NESE) és convenient que t'informis sobre com sol·licitar adaptacions per la realització dels exàmens.

Independentment de la universitat on després vulguis estudiar la carrera, pots realitzar la prova escrita en diferents llocs:

  • Barcelona (tribunal únic de la UB, UPC, UPF, URL, UOC, UVic-UCC, UIC i UAO-CEU)

  • Universitat Autònoma de Barcelona

  • Universitat de Girona

  • Universitat de Lleida

  • Universitat Rovira i Virgili

La matriculació a la prova i la sol·licitud d'entrevista s'ha de realitzar a través del Portal d'accés a la universitat.

Si vols ampliar informació et pots dirigir al Canal Universitats de la Generalitat de Catalunya.

Consells per preparar la prova d' accés a la universitat per a majors de 45 anys

Si vols afrontar els exàmens amb confiança i garanties d'èxit, és convenient que segueixis els següents passos:

infografia acces universitat+45

1. Informa't en detall del procediment de la prova: com formalitzar la matrícula, calendari i lloc on es realitzaran els exàmens, els requisits per presentar-te i l'estructura.

2. Informa't bé sobre el temari que entra en els exàmens escrits i els temes que es tractaran a l'entrevista. Organitza bé el contingut que correspon a cada matèria.

3. Abans d'estudiar prepara el teu pla d'estudi, tenint en compte els teus objectius, horari i les circumstàncies personals.

4. Crea un ambient d'estudi favorable. Per a això, tingues en compte tots els factors, tant l'espai físic on estudiaràs com el teu estat emocional.

5. Treu el màxim profit al temps que dediquis a estudiar. Explora quines tècniques d'estudi són les més adequades per a tu i practica amb models d'exàmens d'anys anteriors. També pots practicar l'entrevista amb algun familiar o amic.

6. Tingues molt present la data, hora i lloc on es realitzaran les proves i planifica quin mitjà de transport utilitzaràs per arribar amb temps. També prepara amb antelació la documentació que hauràs de presentar al tribunal (DNI, NIE o Passaport) i el material que puguis necessitar: bolígrafs de diferents colors, llapis, ampolla d'aigua...

7. Durant l'examen llegeix amb calma les preguntes i els enunciats. Un cop hagis contestat, repassa les respostes tenint en compte el contingut i la redacció.

8. En l'entrevista, pren-te el teu temps per a respondre les preguntes i sigues honest amb les teves respostes. Utilitza tècniques de respiració per a afrontar la conversa amb tranquil·litat i sigues amable amb l'entrevistador.

 

Si vols preparar les proves d'accés amb ajuda de professionals, tant les universitats com centres privats ofereixen cursos on podran ajudar-te.

També pot ser útil conèixer totes les tècniques i estratègies per millorar en el teu estudi.

Pots consultar les notes de tall de tots els graus i dobles graus impartits a Catalunya i filtrar per la via d'accés per a majors de 45 anys.