Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Accés d'estudiants estrangers

Si ets estudiant estranger i vols accedir a una universitat catalana el procés d'admissió als estudis universitaris i la documentació a aportar serà diferent en funció de les següents variables:

 • Lloc en el qual has cursat els teus estudis.
 • Títol acadèmic del qual disposes.
 • Si compleixes o no amb els requisits d'accés a estudis universitaris exigits al país del qual provens.
A continuació, trobaràs la informació sobre els diferents procediments d'accés a la universitat depenent de les variables citades.

Estudiants estrangers que poden sol·licitar la preinscripció amb la titulació de procedència

Podran accedir a través d'aquesta modalitat els estudiants que es trobin en una de les següents situacions:

 • Els que procedeixin d'un Estat membre de la Unió Europea o d'un país amb el qual Espanya mantingui acords en matèria d'accés a la universitat i, a més, compleixin els requisits exigits al seu país de procedència per accedir a estudis universitaris.
 • Estudiants amb títol de Batxillerat Europeu.
 • Estudiants amb Diploma de Batxillerat Internacional.

Si compleixes alguna d'aquestes condicions pots participar en el procés de preinscripció per a l'accés a la universitat. Per a això, és convenient que segueixis els passos següents:

Consulta el procediment d'admissió i la documentació requerida en la universitat a la qual vulguis accedir. No tots els centres estableixen els mateixos criteris d'admissió, per això és important que obtinguis aquesta informació amb la major antelació possible.

En la majoria dels casos la universitat t'exigeix l'Acreditació expedida pel servei UNEDassis (University Application Service for International Students in Spain) pel que hauràs d'accedir a la pàgina web de la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED) per tramitar la seva sol·licitud.

Amb aquesta acreditació podràs obtenir la teva qualificació per a l'admissió als estudis de grau triats. És la nota dels teus estudis o de la prova realitzada al teu país de procedència traslladada al sistema espanyol. Es tracta d'una qualificació entre 5 i 10 punts amb la qual pots accedir directament als estudis universitaris desitjats.

No obstant això, per accedir a alguns graus universitaris es requereix una nota superior a 10 punts. Has d'informar-te sobre la nota de tall que estableix cada centre. Tens dues alternatives que et permetran incrementar la teva qualificació d'admissió fins a 4 punts més:

 • Realitzar les Proves de Competències Específiques (PCE) que organitza la UNED. Podràs presentar-te a un màxim de sis assignatures, depenent del que t'exigeixi la universitat en la qual vulguis matricular-te i de la nota d'accés que necessitis aconseguir.

Depenent de les PCE a les quals et presentis podràs demanar que t'assignin una modalitat de Batxillerat que no hagis cursat al teu país de procedència. Tingues-ho en compte si necessites acreditar una determinada modalitat en la universitat a la qual vols accedir.

En qualsevol de les dues opcions has de tenir en compte les taules de ponderacions de la universitat catalana a la vulguis accedir, per triar les assignatures de la qual més et convé examinar-te.

Estudiants que hauran de sol·licitar l'homologació al títol de Batxiller espanyol

Hauran de seguir aquesta modalitat d'accés:

 • Estudiants que procedeixin d'Estats que no pertanyen a la UE i que no mantenen amb Espanya cap acord en matèria d'accés a la universitat.
 • Estudiants de la UE o de països amb els quals Espanya manté acords en matèria d'accés a la universitat però que no compleixen amb els requisits d'accés a estudis universitaris al seu país d'origen.

Si estàs en aquest grup d'estudiants i vols accedir a la universitat, has de realitzar els següents tràmits:

Algunes universitats permeten l'accés d'aquests estudiants havent realitzat únicament l'homologació del Batxillerat. En aquests casos podran accedir a la universitat en la convocatòria de setembre, als estudis en els quals hi hagi places lliures i després dels estudiants que hagin superat la selectivitat.

No obstant això, encara que no sigui imprescindible també pots presentar-te a la selectivitat o a les PCE per millorar la teva nota d'accés i augmentar les probabilitats d'ingressar en una universitat catalana.

Què són les Proves de Competències Específiques (PCE)?

Són exàmens de diferents assignatures que tenen per objectiu valorar les competències de l'estudiant. En la majoria de casos, aquestes proves voluntàries s'assemblarien a la selectivitat. Es tracten d'un requisit en moltes universitats o una oportunitat per millorar la nota d'admissió a la universitat.

Es poden realitzar un màxim de sis matèries (generals, de modalitat o d'opció). Per als estudiants procedents d'estats membres de la Unió Europea o amb acords internacionals, es recomana realitzar les proves d'almenys dues matèries, sempre que la nota d'admissió que s'exigeixi no sigui de 5 punts. Per als altres estudiants, es recomana realitzar almenys quatre matèries.

L'estudiant haurà de comprovar el número i el tipus de PCE que li exigeix la universitat de destí a través del cercador de criteris d'admissió de les universitats de UNEDasiss.

Cada any s'organitzen dues convocatòries de les proves. Aquest any 2022 les dates són les següents:

 

Primera convocatòria

 • Inscripció a les PCE: del 24 de febrer fins al 9 maig de 2022.
 • Realització de les proves: del 23 al 27 de maig de 2022 en territori espanyol i del 28 de maig a l'11 de juny a l'estranger.

Segona convocatòria

 • Inscripció a les PCE: del 29 de juny al 21 de juliol de 2022.
 • Realització de les proves: del 5 al 10 de setembre de 2022.

Pots ampliar la informació relativa a com calcular la qualificació d'admissió i a la resta de passos del procés d'admissió a universitats catalanes per a estudiants estrangers en el Reglament UNED per a l'acreditació d'estudiants procedents de sistemes educatius internacionals.

Si ho desitges pots consultar també l'oferta d'estudis universitaris a Catalunya i informar-te dels criteris específics per a l'admissió d'estudiants estrangers que estableix cada universitat.