Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Accés de titulats universitaris

Descripció de l'accés a la universitat des d'una titulació universitària

Si estàs en possessió d'una titulació de universitària oficial, pots demanar l'ingrés al primer curs d'uns altres estudis universitaris sense fer cap prova mitjançant la preinscripció universitària. Per a això, has d'haver obtingut un dels següents títols: 
  • Títol de Grau universitari o títol equivalent.
  • Títol universitari oficial de Diplomat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic, llicenciat, arquitecte o enginyer, corresponents a l'anterior ordenació dels ensenyaments universitaris o títol equivalent,
També podran accedir aquelles persones que hagin obtingut el títol universitari a l'estranger i hagin superat el procés d'homologació corresponent al sistema universitari espanyol.

La nota d'admissió és la qualificació mitjana obtinguda en la carrera anterior. En el cas que hi hagi més sol·licituds que places, entraran aquells estudiants amb millor nota mitjana de l'expedient de la carrera que han cursat.

Tingues en compte que els titulats universitaris tenen un 3% de les places reservades. 

Pots consultar els terminis i tots els detalls sobre aquest procés al portal Canal Universitats de la Generalitat de Catalunya o a la universitat on vulguis cursar el grau.
 

Es pot accedir a una segona carrera amb la nota mitjana de la primera?


És recomanable conèixer en profunditat totes les vies d'accés a la universitat i tots els estudis universitaris existents.