Orientació Acadèmica

Accés al sistema educatiu català a través de programes de mobilitat o estades d'estudis

Requisits per estudiar a Catalunya

Tenir una bona competència lingüística en català i/o l'espanyol és un requisit imprescindible per poder accedir a uns estudis a Catalunya. En alguns casos, a banda d'aquestes llengües, també et poden requerir el coneixement en un altre idioma. Aquest requisit és per a tot tipus d'estudis: estudis de secundària, batxillerat, cicles formatius, carreres universitàries o màsters i postgraus. Únicament si vols fer una estada per aprendre l'idioma, aquest no serà un requisit d'accés.

estudiar a catalunya

El primer pas que has de fer si vols estudiar a Catalunya és informar-te al centre d'estudis on vulguis accedir de tots els requisits que has de complir i els tràmits necessaris per estudiar allà. A banda de la competència lingüística, pot ser que et demanin superar algun tipus de prova o realitzar algun procés d'homologació d'estudis.


Una vegada admès al centre de destí, hauràs de tramitar el visat d'estudis. En el cas que la formació tingui una durada superior a 6 mesos, a més del visat necessitaràs sol·licitar la targeta d'identitat d'estranger o targeta d'estudiant. Aquest visat es pot ampliar sempre que s'ampliï també el període d'estudis i acreditis haver superat un mínim d'assignatures.

Tota la informació sobre els tràmits a realitzar la pots trobar al portal d'immigració del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social o bé a l'ambaixada d'Espanya del país d'origen.

Programes de mobilitat i estades d'estudi per estudiar a Catalunya

Si ets estranger no resident a Catalunya, de la Unió Europea o de fora, i vols realitzar una estada per estudiar a aquí, pots accedir al sistema educatiu realitzant alguna de les següents activitats:
 
 • Realitzar o ampliar els estudis en un centre autoritzat. Pots accedir al sistema educatiu per a realitzar uns estudis a temps complert on obtinguis un títol o certificat d'estudis. Per matricular-t'hi has de complir amb els requisits d'accés específics i contactar directament amb el centre per fer tots els tràmits d'admissió.
   
 • Activitats de recerca i formació. Pots accedir a programes d'investigació i programes de formació sempre que aquests no siguin una activitat laboral, si és així hauràs de sol·licitar el permís de residència i treball. Per accedir a aquests programes has de contactar directament amb el centre que els ofereix i sol·licitar-ne l'admissió.
   
 • Participar en un programa de mobilitat. Els programes de mobilitat dels pots realitzar en les diferents etapes del sistema educatiu, en cada etapa pots accedir a un tipus de programes o a altres. Normalment, els programes són promoguts pels mateixos centres educatius que tenen signats acords de col·laboració i intercanvi amb altres centres estrangers. La durada és variable en funció del tipus de programa i també, del tipus d'estudis. Com a estudiant pots participar-hi sempre que compleixis amb els requisits específics fixats pel centre. Entre els programes de mobilitat més comuns destaquen:
 • Pràctiques no laborals. Alguns organismes i entitats públiques i privades ofereixen la possibilitat de realitzar pràctiques no laborals. Aquestes pràctiques permeten adquirir competències professionals en un sector concret. Per poder realitzar aquestes pràctiques, t'has de posar en contacte directament amb l'entitat o organisme promotor i complir amb els requisits establerts.
   
 • Programes de voluntariat. Existeixen molts tipus de voluntariat en diferents àmbits que persegueixen objectius d'interès general. Aquests programes estan promoguts per diferents organismes i busquen a persones que tinguin ganes de tenir una experiència internacional ajudant als demés o en un projecte d'interès. Per poder-hi participar només has de contactar amb l'organisme promotor per informar-te dels requisits que has de complir, els programes que s'ofereixen i els dates d'aquests.

En tots els casos, si planifiques realitzar una estada d'estudi, has d'iniciar tots els tràmits amb temps. Cada estudi té uns requisits específics d'admissió, a més d'un calendari per sol·licitar l'admissió. Has d'informar-te bé de tot el que et demanaran com a estudiant estranger i començar a realitzar la sol·licitud amb temps suficient. Tota aquesta informació la trobaràs al centre en el qual vulguis estudiar.

Un altre aspecte important és que t'informis bé del tipus d'estudis que existeixen en el nostre sistema educatiu, la titulació que obtindràs al finalitzar i les seves sortides professionals. Si només vols cursar part d'uns estudis, has de conèixer les possibilitats de convalidació amb els estudis que estiguis cursant. En algunes titulacions, com els màsters, existeixen els màsters oficials i els no oficials, els màsters oficials et permeten l'accés a estudis superiors de doctorat i, també, a l'exercici d'algunes professions regulades a Espanya. És molt important que t'informis bé del tipus de titulació que obtindràs i de les sortides acadèmiques i professionals que t'ofereix una titulació abans d'escollir-la.


Informa't sobre com accedir al sistema educatiu si ets una persona immigrant o refugiada i de  l'oferta formativa que tens al teu abast.