Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Estudis postobligatoris

Si vols estudiar a Catalunya, una opció és realitzar una estada d'estudis en algun dels nivells postobligatoris del sistema educatiu. L'educació postobligatòria a Catalunya correspon als estudis que es realitzen en finalitzar l'Educació Secundària Obligatòria (ESO).

Per a accedir a aquests estudis serà necessari que acreditis els requisits d'accés que t'exigirà cada centro en particular i un nivell mínim d'espanyol o català per a poder seguir amb èxit els ensenyaments. 

estudis postobligatoris

Tipus d'estudis postobligatoris

El sistema educatiu català ofereix una gran varietat d'estudis que permeten adquirir una formació general o especialitzada i una sèrie de competències professionals per a accedir al món laboral. Seguidament trobaràs algunes opcions.

Batxillerat

Els estudis de Batxillerat són de caràcter general solen cursar-se entre els 16 i els 18 anys. Estan organitzats en diferents itineraris i preparen principalment per a l'accés a la universitat.

Formació Professional

L'FP és una formació pràctica i especialitzada destinada a la incorporació ràpida en el món laboral. Les titulacions es classifiquen per famílies professionals i nivells (grau mitjà i grau superior).

Ensenyaments artístics

Si desitges cursar uns estudis de caràcter artístic, pots triar entre diferents àmbits i nivells. Te'ls detallem a continuació:

  • Cicles formatius d'Arts Plàstiques i Disseny. Aquests ensenyaments professionals són una via formativa en l'àmbit del disseny i les arts plàstiques.  L'oferta formativa d'aquests estudis es divideix en famílies professionals i nivells.
  • Ensenyaments professionals de Música i Dansa. Aquest tipus d'estudis proporcionen coneixements avançats en una especialitat per a aquells que vulguin dedicar-se a l'exercici professional de la música o la dansa.
  • Ensenyaments artístics superiors. Pots estudiar un títol de Grau o un títol de Màster en ensenyaments artístics. A continuació, trobaràs les diferents especialitats:

Ensenyaments esportius

Aquests ensenyaments de règim especial serveixen per a preparés per a l'activitat professional en el món de l'esport. Pots triar entre diferents especialitats esportives i s'estructuren en dos nivells:

Ensenyaments esportius de grau mitjà.
Ensenyaments esportius de grau superior.

Grau universitari

Existeix una àmplia oferta de titulacions de grau per branques de coneixement entre les quals podràs triar en funció de la teva nota d'admissió. Si ets estranger i vols accedir a una universitat catalana, assegura't de consultar detalladament els procediments i requisits de accés a la universitat per a estudiants estrangers.


Màster o postgrau

Pots optar per realitzar estudis de postgrau, entre els quals s'inclouen els màsters oficials i els títols propis de màster i postgrau, per a obtenir una formació avançada en un àmbit específic.


Doctorat

Realitzar un programa de doctorat et permetrà aprofundir en un camp de recerca concret i adquirir el grau màxim acadèmic que es concedeix en la universitat. Consulta les diferents beques existents en aquest àmbit educatiu.
 

Al nostre apartat Seguir estudiant, pots veure totes les connexions que existeixen entre els diferents estudis, i a l'apartat de Sistema educatiu s'inclou informació detallada sobre les característiques, l'accés, la modalitat (presencial, semipresencial o en línia) i l'oferta específica de cada tipus de formació.

Si ho necessites, pots sol·licitar una beca o ajuda per a finançar els teus estudis. Les administracions educatives ofereixen diferents beques per als diferents tipus de formació, i existeixen entitats privades que també ofereixen diferents tipus de beques.

Recorda que, per a poder triar bé uns estudis, és molt important que reflexions sobre el teu futur i la professió o funcions que t'agradaria exercir. En la nostra secció Com triar uns estudis i una professió pots trobar els diferents aspectes a tenir en compte per a realitzar bé aquest procés d'elecció.