Orientació Acadèmica

Estudis postobligatoris

Si vols estudiar a Catalunya, una opció és fer una estada d'estudis en algun dels nivells postobligatoris del sistema educatiu. Per accedir a aquesta formació cal que acreditis els requisits d'accés que t'exigeixi cada centre i un nivell mínim d'espanyol o de català per poder seguir amb èxit els estudis. 

estudis postobligatoris

El sistema educatiu català ofereix una gran varietat d'estudis que permeten l'accés al món laboral exercint una gran varietat de professions.

Al nostre apartat de seguir estudiant, pots veure totes les connexions que existeixen entre els diferents estudis, i en l'apartat del sistema educatiu, pots trobar tota la informació dels diferents tipus d'estudis, la seva descripció, el seu accés i l'oferta específica de cada tipus de formació.

Per poder escollir bé uns estudis, a més de conèixer com accedir-hi, és molt important que reflexionis sobre el teu futur i la professió a la qual vols accedir, les tasques que podries realitzar i funcions. En el nostre apartat de com escollir uns estudis i una professió pots trobar els diferents aspectes a tenir en compte per fer bé el procés d'elecció d'uns estudis i una professió.

El sistema educatiu també ofereix diferents modalitats en les quals pots estudiar: presencial, semipresencial, a distància o online. Cada vegada es poden realitzar més cursos a distància o online, cosa que et pot afavorir l'accés als estudis si tens problemes de mobilitat geogràfica o dificultats per compaginar la teva feina amb uns estudis presencials.

Estudiar suposa una inversió de temps i de diners. Depenent de si el centre que escullis és públic o privat, la inversió serà menor o major. Si els diners suposen una dificultat, pots sol·licitar una beca o ajuda per finançar els estudis. Les administracions educatives ofereixen diferents beques per als diferents tipus de formació, i hi ha entitats privades que també ofereixen beques, algunes d'elles destinades a estudiants en risc d'exclusió social.

A part de les beques, també pots accedir a una gran varietat de cursos gratuïts.

Informa't de l'oferta formativa que tens al teu abast i troba el teu curs.