Orientació Acadèmica

Carnets professionals

 • Què són els carnets professionals?

  Per a l'exercici de determinades professions d'instal·lador/a, operador/a i manipulador/a, és necessari que disposis d'una qualificació professional que garanteixi el poder executar correctament les diferents tasques.

  Depenent de la professió, l'acreditació d'una qualificació professional es pot realitzar a través d'alguna de les següents formes:
   
  Els carnets professionals certifiquen les teves competències i coneixements per poder exercir correctament les tasques d'una professió. La seva finalitat és certificar que la persona disposa d'una sèrie de coneixements concrets i específics assignats a un lloc de treball que li permet desenvolupar una professió sense risc per ell mateix, els usuaris i el medi ambient.

  Disposar del carnet professional és obligatori per exercir certes professions, ja que sense el carnet no es pot exercir la professió. 

  Quins carnets professionals existeixen?

  Els carnets professionals que es poden obtenir a Catalunya són:
   
  A banda d'aquestes professions per a les quals cal disposar del carnet professional. Existeixen altres professions homologades en les quals és necessari acreditar algun tipus de formació o superar una prova teòrica i/o pràctica per poder-les exercir.
  En el següent enllaç pots trobar la informació sobre sobre les professions per a les quals cal una acreditació professional.
   

  Com obtenir un carnet professional?

  Depenent del carnet professional que vulguis obtenir, hi ha diferents formes de fer-ho.

  Per a l'obtenció el carnet d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (ITE), ho pots fer a través de les següents formes:

  • Acreditar que estàs en possessió d'un títol d'FP que et permeti presentar-te directament a l'examen o,
  • Realitzar un curs teòric-pràctic en un centre autoritzat o,
  • Tenir una experiència professional mínima de 2000 hores treballades com a tècnic/a en una empresa instal·ladora/mantenidora durant els darrers deu anys.

  En tots els casos, cal superar un examen específic per a l'obtenció del carnet.

  Per a l'obtenció del certificat personal de manipulador de gasos fluorats, hi ha diferents formes de fer-ho. Depenent del tipus de certificat que vulguis obtenir, ho podràs fer acreditant experiència, demostrant que estàs en possessió d'alguna titulació, superant un curs formatiu, o superant alguna prova. En la següent taula trobaràs la relació dels tipus de certificats i totes les formes d'aconseguir-los.

  A la xarxa d'oficines OGE, o al web del Canal Empresa, pots trobar tota la informació sobre els carnets professionals o els altres certificats necessaris per a poder treballar com a instal·lador/a, manipulador/a o operador/a.

  Informa't a les nostres seccions sobre els estudis d'FP, els estudis universitaris, els certificats de professionalitat i el procés d'acreditació de competències.
Cursos relacionats