Orientació Acadèmica

Formació Professional per a l'Ocupació (FPO)

La Formació Professional per a l'Ocupació (FPO) està destinada tant a persones ocupades com en situació d'atur.

El seu principal objectiu és millorar la teva qualificació professional i capacitat d'inserció a través de l'aprenentatge de diferents competències professionals. Aquesta formació afavoreix el desenvolupament professional, millora la feina i incrementa la productivitat dels empleats.

Existeixen diferents tipus de formació per a l'ocupació:
  • Formació programada per les empreses per als seus treballadors.
  • Formació oferta per les administracions per a treballadors ocupats.
  • Formació oferta per les administracions per a persones en situació d'atur.
  • Altres iniciatives de formació professional per a l'ocupació (permisos individuals de formació, formació en alternança amb la feina, formació a empleats públics, formació privada per a l'obtenció de certificats de professionalitat, formació de persones en situació de privació de llibertat, formació dels militars de tropa i marineria).

Els cursos estan gestionats a nivell estatal a través del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) amb la col·laboració de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo i també dels organisme competents de cada Comunitat Autònoma. En el cas de Catalunya, el SOC (Servei Públic d'Ocupació de Catalunya) és l'encarregat de gestionar aquesta formació i tota l'oferta de cursos oferts per les administracions es pot trobar al seu cercador.

Aquesta formació és gratuïta i està subvencionada a través de la quota de la formació professional dels treballadors, els fons de l'estat i el fons social europeu.

Existeix una amplia varietat d'especialitzacions formatives i en alguns casos, hi poden haver uns requisits o criteris de prioritat per accedir. Tot dependrà del curs i del centre que l'imparteixi.

La durada d'aquests cursos varia en funció del curs i també en funció d'aquest es realitza de forma presencial, semi-presencial o online (programa e-formació).

La titulació que s'obté al finalitzar és un certificat expedit per l'entitat que imparteix la formació, en alguns casos aquest certificat pot ser oficial.

Des del SOC s'ofereixen diferents tipus de formació en funció del perfil de cada persona, actualment hi ha:
  • Formació professional per a l'ocupació: dirigida especialment a persones en situació d'atur i amb la finalitat de millorar les seves competències professionals. Són programes teòrico-pràctics.
  • Formació contínua: programes adreçats a persones treballadores (tot i que també es permet l'accés a treballadors en situació d'atur) que permeten millorar les qualificacions professionals dels empleats.
  • Formació a distància (e-formació): cursos d'entre 25 i 50 hores i amb més de 80 especialitats que es poden realitzar a distància.
Coneix els altres cursos gratuïts als que pots accedir: MOOC, Formació Contínua i Tutorials.