Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Formació Professional per a l'Ocupació (FPO)


Què és la Formació Professional per a l'Ocupació

La Formació Professional per a l'Ocupació (FPO) té com a objectiu millorar la qualificació professional de tots els ciutadans i ciutadanes i es dirigeix tant a persones ocupades com en situació d'atur.

Juntament amb la Formació Professional del sistema educatiu (PFI i cicles formatius de grau bàsic, de grau mitjà i de grau superior), la FP per a l'Ocupació forma part del sistema integrat de formació professional que permet adquirir i acreditar competències professionals al llarg de la vida.

La FP per a l'ocupació contribueix a millorar l'ocupabilitat de les persones treballadores, prestant especial atenció als col·lectius amb majors dificultats d'inserció laboral.

A més, repercuteix positivament en l'increment de la competitivitat i productivitat de les empreses, gràcies a la millora de les competències tècniques i transversals dels empleats.

Formació Professional per a l'Ocupació

Tipus de cursos d'FPO

Existeixen diferents tipus de Formació Professional per a l'Ocupació:

  • Accions formatives autoritzades per l'Administració que permeten obtenir un Certificat de Professionalitat, adreçades a persones treballadores i aturades.
  • Formació professional contínua, adreçada a persones ocupades que volen millorar les seves competències professionals.

Els cursos d'FPO tenen una durada variable, en funció de la complexitat i amplitud del temari impartit en cada cas.

També seran diferents els requisits necessaris per a accedir a cada formació depenent del nivell d'aquesta.

L'FPO s'ofereix en diferents modalitats, per la qual cosa podràs trobar cursos presencials, altres impartits en línia i alguns en modalitat híbrida, és a dir, alternant la teleformació amb sessions presencials.

Alguns cursos de Formació Professional per a l'Ocupació inclouen pràctiques en empreses per a perfeccionar les habilitats adquirides.

La titulació que obtindràs en superar un curs d'FPO és un certificat expedit per l'entitat que imparteix la formació i, en alguns casos, a més, una titulació oficial que acreditarà les competències professionals adquirides.

Una gran part de la Formació Professional per a l'Ocupació es pot cursar de manera gratuïta, ja que es tracta d'una formació subvencionada.

Pots consultar l'oferta de cursos d'FPO al cercador del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC), i la resta de programes que ofereix el SOC per tal d'ajudar les persones aturades a trobar feina i per millorar el perfil professional de les persones que ja estan treballant.

Tingues en compte també que pots acreditar les competències professionals que hagis adquirit prèviament al món laboral o bé mitjançant la formació no formal, el que et permetria obtenir un Certificat de Professionalitat si pots acreditar totes les unitats de competència que el configuren.