Orientació Acadèmica

Proves per a l'obtenció d'un títol d'FP

Què són les proves lliures per a l'obtenció d'un títol d'FP?

Les proves lliures per a l'obtenció d'un títol de Formació Professional són proves que et permeten l'obtenció del títol de tècnic/a o tècnic/a superior, sense la necessitat de cursar aquests estudis.

Aquestes van dirigides a persones que tenen formació específica en un camp professional, no disposen de la titulació oficial, i volen obtenir-la.

Es realitzen proves per a cada un dels mòduls dels que consta el cicle formatiu, són proves teòriques i/o pràctiques, depenent del mòdul professional. Una vegada superats tots els mòduls, es realitza el de formació en centres de treball.

Si compleixes amb els requisits per accedir al mòdul de formació en centres de treball, podràs sol·licitar l'exempció total o parcial d'aquest, si acredites una experiència laboral de com a mínim 1 any, relacionada amb el cicle formatiu que es vols obtenir.

Si has realitzat un procés d'acreditació de competències per a alguns dels mòduls dels cicles formatius, pots sol·licitar l'exempció d'aquests.

Si has cursat estudis de forma presencial o a distància, podràs presentar-te a les proves de superació dels mòduls professionals que tinguin pendents. En funció dels estudis previs, podràs sol·licitar la convalidació dels mòduls professionals corresponents.

Per a l'obtenció del títol de tècnic/a o tècnic/a superior, has de superar tots els mòduls dels que consta el cicle formatiu. Si superes únicament alguns dels mòduls, obtindràs el certificat corresponent.
 
 

Quins requisits són necessaris per presentar-te?

Per presentar-te a les proves lliures per a l'obtenció d'un títol d'FP, a banda de tenir formació en l'àmbit del cicle formatiu, cal que compleixis els següents requisits*:

Per als cicles formatius de grau mitjà:
 
  • Tenir 18 anys.
  • Estar en possessió, del títol de la ESO, o equivalent a efectes acadèmics.
  • Haver superat una prova d'accés que permeti cursar un CFGM.

Per als cicles formatius de grau superior:
 
  • Tenir 20 anys (19 per a les persones que tinguin un títol de tècnic).
  • Estar en possessió del títol de batxillerat, o equivalent a efectes acadèmics.
  • Haver superat una prova d'accés que permeti cursar un CFGS.
  * Els requisits poden variar en funció de la convocatòria.
 

Quan es realitzen les proves?


Cada curs acadèmic es convoquen les proves. No tots els cicles formatius es convoquen cada curs. Cada Comunitat Autònoma defineix anualment els cicles formatius que convocarà, les proves, els seus continguts i el calendari.

A Catalunya, a la tardor de 2018 es van convocar les proves per als següents cicles formatius:

Cicles de grau mitjà:
  • Cures auxiliars d'infermeria (LOGSE)
  • Emergències sanitàries (LOE)

Cicles de grau superior:
  • Educació infantil (LOE)
  • Integració social (LOE) 

Tota la informació sobre les característiques de la convocatòria es poden trobar al web del Departament d'Ensenyament.
 

Com preparar-te per superar les proves?

En funció de si t'has de presentar a tots els mòduls, o només, a alguns d'ells, el volum de temari a estudiar serà diferent.

En tots els casos, és important que et preparis les proves amb temps, llegeixis bé la seva estructura, i també, en coneguis el contingut específic.

Juntament amb la convocatòria de les proves hi ha els continguts i les indicacions de com serà cada examen. D'aquesta forma, pots preparar-te bé les proves i superar-les.

Una bona organització del temps, juntament amb un bon pla d'estudis són dues de les eines que et poden ajudar.

Una altra decisió important és si vols preparar-te la prova per lliure o assistir a un centre específic que t'ajudi a preparar-la. En funció del volum de temari, com també, de la seva dificultat i els hàbits d'estudi que tinguis, serà més aconsellable que ho facis d'una forma o de l'altra.

Existeixen molts centres formatius que ofereixen la possibilitat de cursar estudis d'FP no oficials, amb l'objectiu de preparar-te per a que et presentis a les proves lliures per a l'obtenció del títol d'FP. En el nostre cercador de cursos podràs trobar centres on cursar aquests estudis que poden ajudar-te a preparar les proves.

Informa't de tots els cicles formatius de grau mitjà i els cicles formatius de grau superior que existeixen.