Orientació Acadèmica

Preinscripció a l'FP

 • Què és el procés de preinscripció als estudis d'FP?

  La preinscripció als estudis d'FP és el procés que han de seguir totes les persones que vulguin accedir per primera vegada a uns estudis de Formació Professional en un centre determinat.

  Aquest procés té una sèrie de fases i un calendari que has de seguir si vols accedir a aquests estudis.

  Procés de preinscripció:

   
  • Publicació de calendari: aquí apareixen totes les dates del procés. Si vols ser admès, hauràs de realitzar tots els tràmits en les dates que s'estableixen. El calendari varia per a la preinscripció als cicles formatius de grau mitjà o superior, i acostuma a publicar-se entre els mesos de febrer i març.
  • Consulta de l'oferta formativa dels centres: Cada centre publica l'oferta formativa i les places que s'ofereixen per a cada estudi.
  • Informació sobre la documentació i criteris de prioritat: aquí apareix tota la informació sobre la documentació necessària que cal aportar, a més dels criteris de prioritat que s'establiran en el cas que hi hagi més sol·licituds que places.
  • Presentació de la sol·licitud i la documentació: aquesta s'ha de presentar al centre sol·licitat en primera opció i en els terminis establerts.
  • Consulta de resultats: una vegada finalitzat el període de presentació de sol·licituds, els centres publiquen les llistes de les persones que han sol·licitat estudiar en aquest centre, ordenades segons els criteris de prioritat.
  • Adjudicació de centre: els centres publiquen la plaça assignada a cada estudiant.
  • Matrícula: una vegada hagis obtingut la plaça, et podràs matricular al centre assignat en els períodes establerts.

  Quins són els criteris de prioritat per als CFGM?

  El criteri de prioritat per accedir a un cicle formatiu de grau mitjà és la nota mitjana dels estudis de procedència.

  A part dels criteris de prioritat, hi ha una reserva de places en funció de la via d'accés:
   
  • Alumnat que ha obtingut el graduat d'ESO o equivalent: 60% de les places.
  • Alumnat que ha realitzat un PQPI  o uns estudis de Formació Professional Bàsica: 20% de les places.
  • Alumnat que ha realitzat la prova d'accés o el curs específic d'accés: 20% de les places. Si has realitzat un Programa de Formació i Inserció i has superat la prova d'accés o has obtingut l'exempció de realitzar-la, també hi accediràs des d'aquesta via.

  Quins són els criteris de prioritat per als CFGS?

  El criteri per accedir a un cicle formatiu de grau superior és la nota mitjana dels estudis de procedència: el batxillerat, la prova d'accés, un cicle formatiu de grau mitjà, etc.

  A banda de la nota mitjana, hi ha una reserva de places en funció de la via d'accés:
   
  • Alumnat que tingui el títol de batxillerat o equivalent: 60% de les places. Té prioritat l'alumnat que ha cursat les modalitats de batxillerat prioritàries per al cicle corresponent.
  • Alumnat amb el títol de tècnic o tècnica : 20% de les places. En aquest cas les sol·licituds s'ordenen tenint en compte uns criteris de prioritat concrets:
   • En primer lloc, l'alumnat que ha realitzat un cicle formatiu de grau mitjà de la mateixa família professional que el que vol realitzar de grau superior i, a més, ha cursat l'opció prioritària en el curs de formació específic o de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior.
   • En segon lloc, l'alumnat que ha cursat un cicle formatiu de grau mitjà d'una família professional diferent al del grau superior que vol realitzar però que sí que ha cursat l'opció prioritària del curs de formació específic o de preparació per a la incorporació a grau superior.
   • En tercer lloc, l'alumnat procedent la mateixa família professional però que no ha cursat l'opció prioritària en el curs de formació específic o de preparació per a la incorporació a grau superior.
   • En quart lloc, l'alumnat procedent d'una família professional diferent i que no ha cursat l'opció prioritària en el curs de formació específic o de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior.
  • Alumnat que ha superat la prova d'accés: 20% de les places.
  • Alumnat amb el títol de tècnic o tècnica de grau mitjà: per a aquest grup no s'estableix una reserva de places, si no s'omplen totes les places de les altres vies d'accés, aquest alumnat podrà accedir als cicles formatius de grau superior
  Així doncs, és important mantenir una bona actualització i investigar bé quins són els criteris de prioritat per a l'assignació de places.

  Preguntes freqüents

  Puc realitzar la preinscripció per més d'un centre o cicle formatiu?

  Sí, en el document de sol·licitud pots posar més d'una opció, ja sigui el mateix cicle formatiu en diferents centres, o diferents cicles formatius en un mateix centre o altres centres. És important que sol·licitis més d'una opció per assegurar-te un pla B en cas que la teva preferència no et fos adjudicada.

  Com sol·licito més d'un centre o cicle formatiu?

  En l'imprès de preinscripció tens l'opció de posar més d'una opció. Has de posar totes les teves opcions en un únic imprès i presentar-ho al centre que has sol·licitat en primera opció.

  Puc quedar-me sense plaça?

  Sí, si el centre que has sol·licitat té més demanda que oferta i la teva nota no està entre les millors, pot ser que no aconsegueixis accedir. Per això és important que sol·licitis més d'un centre formatiu, i que t'informis de la demanda que té cada centre abans d'omplir la sol·licitud.

  Què faig si no aconsegueixo plaça?

  Si no has aconseguit plaça en cap dels centres sol·licitats, pots esperar que els centres publiquin les seves places vacants i sol·licitar l'accés a un d'aquests centres. En el cas que no hi hagi cap centre amb places lliures del cicle formatiu que t'interessa, hauràs de buscar altres opcions formatives que t'ajudin a aconseguir el teu objectiu personal i professional.

  Què passa si presento més d'un formulari de sol·licitud?

  Únicament pots presentar un formulari amb les diferents opcions, si presentes més d'un formulari en diferents centres públics o sufragats amb fons públics, la teva sol·licitud quedarà anul·lada. A la pàgina web del Departament d'Educació pots trobar tot el llistat de centres i cicles que pots posar a la teva sol·licitud.

  Puc realitzar la preinscripció de forma simultània amb altres estudis?

  Sí, si estàs dubtant sobre què estudiar o vols assegurar-te aconseguir una plaça per estudiar per al proper curs, pots realitzar de forma simultània el procés de preinscripció als estudis d'FP i a altres estudis. Una vegada sàpigues on has estat admès, podràs realitzar la matrícula i renunciar a l'altra opció.

  Què passa si no compleixo amb algun dels requisits d'accés?

  Si no compleixes amb tots els requisits d'accés als estudis d'FP, la teva sol·licitud quedarà desestimada.

  On haig de presentar la sol·licitud?

  La sol·licitud es presenta al centre que has sol·licitat en primera opció.

  Quan m'he de matricular?

  Al calendari del procés apareixen la dates de matriculació. Una vegada s'hagi publicat l'adjudicació de centres comença el procés de matrícula.

  Calendari de preinscripció

  Pel curs 2020-2021, les dates de preinscripció pels estudis de Formació Professional són les següents:

  • Del 2 al 8 de juny de 2020 per als cicles formatius de grau mitjà.
  • Del 10 al 17 de de juny de 2020 per als cicles formatius de grau superior.

  Informa't de tots els cicles formatius de grau mitjà i grau superior que pots estudiar.
Cursos relacionats