Orientació Acadèmica

Preinscripció a l'FP

Què és el procés de preinscripció als estudis d'FP?

Totes les persones que vulguin accedir per primera vegada a uns estudis d'FP en un centre educatiu hauran de completar una sèrie de passos establerts per la comunitat autònoma en la qual es desitgi estudiar. Aquests passos constitueixen el procés d'admissió o preinscripció als cicles formatius de Formació Professional i hauran de completar-se en el calendari fixat per cada comunitat.  

Proceso admisión FPLes fases del procés d'admissió són:

 • Publicació del calendari: difusió de les dates clau del procés a través dels canals propis de cada Conselleria d'Educació. El calendari varia en funció de la comunitat autònoma en la qual vulguis estudiar. A Catalunya sol publicar-se entre els mesos de gener i febrer.
 • Consulta de l'oferta formativa dels centres: cada centre publica l'oferta formativa i les places que s'ofereixen per a cada estudi.
 • Les comunitats autònomes ofereixen informació sobre la documentació a aportar per a completar el procés i sobre els criteris de prioritat per a accedir als cicles en el cas que hi hagi més sol·licituds que places. Per fer la preinscripció a Catalunya pots consultar aquesta informació al portal Estudiar a Catalunya de la Generalitat, tant si vols accedir a un PFI, a un cicle de grau mitjà o a un de grau superior.
 • Presentació de la sol·licitud i la documentació: aquesta s'ha de presentar telemàticament, a Catalunya mitjançant els canals oficials de la Generalitat.
 • Consulta de resultats: una vegada finalitzat el període de presentació de sol·licituds, els centres publiquen les llistes de les persones que han sol·licitat estudiar en aquest centre, ordenades segons els criteris de prioritat.
 • Adjudicació de centre: els centres publiquen la plaça assignada a cada estudiant.
 • Matrícula: una vegada hagis obtingut la plaça, et podràs matricular al centre assignat en els períodes establerts.

Quins són els criteris de prioritat per als PFI?

Quan la demanda supera l'oferta de places, en tots els estudis de Formació Professional poden aplicar-se criteris de prioritat per a ordenar les sol·licituds i determinar qui accedeix als cicles. En el cas Programes de Formació i Inserció (PFI) impartits a Catalunya, s'apliquen els següents criteris:

 • Proximitat del domicili al lloc on es cursa el PFI.
 • No haver cursat abans un PFI.
 • Anys d'ESO que l'alumne ha estat escolaritzat.
 • Últim curs de l'ESO en què ha estat escolaritzat.
 • Adequació dels interessos i necessitats de l'alumne al PFI sol·licitat.

És important consultar aquesta informació a les fonts oficials de la Generalitat de Catalunya abans de fer la preinscripció, per tal d'estar assabentat de criteris de prioritat addicionals que puguin aplicar-se.

Quins són els criteris de prioritat per als CFGM?

El criteri de prioritat per accedir a un cicle formatiu de grau mitjà és la nota mitjana dels estudis de procedència. Però a més, cal tenir en compte que s'estableix una reserva de places en funció de la via d'accés. Els percentatges de reserva de places a Catalunya són:

 • Alumnat que ha obtingut el títol de Graduat en ESO o equivalent: 60% de les places.
 • Alumnat que ha superat un PFI o un cicle de Formació Professional Bàsica: 20% de les places.
 • Alumnat que ha realitzat la prova d'accés o el curs específic d'accés i alumnat amb altres titulacions que permetin accedir a CFGM: 20% de les places. 

Quins són els criteris de prioritat per als CFGS?

És important tenir en compte que hi ha places reservades depenent de la via d'accés al cicle formatiu de grau superior. Els percentatges de reserva de places a Catalunya són:

 • Alumnat que tingui el títol de Batxillerat o equivalent: 60% de les places. Té prioritat l'alumnat que ha cursat les modalitats de batxillerat prioritàries per al cicle corresponent.
 • Alumnat amb el títol de tècnic o tècnica: 20% de les places.
 • Alumnat que ha superat la prova d'accés o amb altres titulacions que permeten accedir als CFGS: 20% de les places.

Per a cada via d'accés s'estableixen criteris de prioritat, com poden ser la modalitat de Batxillerat cursada o la família professional del cicle de grau mitjà superat prèviament. A més, després d'aplicar els criteris de prioritat es tindrà en compte la nota mitjana dels estudis de procedència o la qualificació obtinguda en la prova d'accés.

Pots consultar aquests criteris a les fonts oficials de la Generalitat de Catalunya abans de fer la preinscripció per tal d'estar assabentat de criteris addicionals que puguin aplicar-se.

Preguntes freqüents

Puc realitzar la preinscripció per més d'un centre o cicle formatiu?

Sí, al formulari de sol·licitud pots indicar més d'una opció, ja sigui el mateix cicle formatiu en diferents centres, o diferents cicles formatius en un mateix centre o en centres diferents. És important que indiquis més d'una opció per a tenir previstos diversos plans d'actuació si no t'admeten en el cicle preferent.

Com sol·licito més d'un centre o cicle formatiu?

En el formulari de sol·licitud tens l'opció d'indicar més d'una opció. Has d'anotar totes les teves opcions en un únic formulari i presentar-lo telemàticament en el registre electrònic de la Generalitat o bé enviar el document per correu electrònic al centre que has sol·licitat en primera opció.

Puc quedar-me sense plaça?

Sí. Si el centre que has sol·licitat té més demanda que oferta, la teva nota no està entre les millors i no t'ajustes als criteris de prioritat, pot ser que no aconsegueixis accedir. Per això és important que sol·licitis plaça per a més d'un centre o cicle formatiu, i que t'informis de la demanda que té cada centre abans de formalitzar la sol·licitud.

Què faig si no aconsegueixo plaça?

Si no has aconseguit plaça en cap dels centres sol·licitats, pots esperar que els centres publiquin les seves places vacants i sol·licitar l'accés a un d'aquests centres. En el cas que no hi hagi cap centre amb places lliures del cicle formatiu que t'interessa, hauràs de buscar altres opcions formatives que t'ajudin a aconseguir el teu objectiu personal i professional.

Què passa si presento més d'un formulari de sol·licitud?

Únicament pots presentar un formulari amb les diferents opcions. Si presentes més d'un formulari la teva sol·licitud pot quedar anul·lada. És important seguir els passos establerts per a completar correctament el procés d'admissió.

Puc realitzar la preinscripció de forma simultània amb altres estudis?

Sí. Si estàs dubtant sobre què estudiar o vols assegurar-te una plaça per a estudiar el pròxim curs, pots realitzar de manera simultània el procés d'admissió als cicles d'FP i a altres estudis. Una vegada sàpigues on has estat admès, podràs realitzar la matrícula i renunciar a la plaça que desestimis.

Què passa si no compleixo amb algun dels requisits d'accés?

Si no compleixes amb tots els requisits d'accés als estudis de Formació Professional que t'interessen, la teva sol·licitud de preinscripció quedarà desestimada.

On haig de presentar la sol·licitud?

A Catalunya la sol·licitud es presenta telemàticament mitjançant els canals oficials de registre electrònic de la Generalitat.

Quan m'he de matricular?

Al calendari del procés d'admissió apareixen la dates de matriculació. Una vegada s'hagi publicat l'adjudicació de centres comença la fase de matrícula.

Calendari de preinscripció

Pel curs 2021-2022 la sol·licitud de preinscripció per als estudis de Formació Professional es durà a terme durant el mes de maig. 

 • De l'11 al 17 de maig de 2021: presentació de sol·licituds per als cicles formatius de grau mitjà.
 • Del 25 al 31 de maig de 2021: presentació de sol·licituds per als cicles formatius de grau superior.

Informa't sobre els Programes de Formació i Inserció, cicles formatius de grau mitjà i cicles de grau superior que pots estudiar.