Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Preinscripció a l'FP

Els estudis de Formació Professional constitueixen una opció acadèmica que et permetrà adquirir competències molt valorades en el mercat laboral. Si tens clar que aquesta és la teva elecció, t'interessa conèixer la informació clau per a sol·licitar l'ingrés a un cicle formatiu d'FP.

En alguns cicles la demanda és elevada, per això és important que llegeixis amb atenció tots els detalls relatius al procés i al sistema aplicat per a ordenar les sol·licituds.

Què és el procés de preinscripció als estudis d'FP?

Totes les persones que vulguin accedir per primera vegada a uns estudis d'FP en un centre educatiu hauran de completar una sèrie de passos establerts per la comunitat autònoma en la qual es desitgi estudiar. Aquests passos constitueixen el procés d'admissió o preinscripció als cicles formatius de Formació Professional i hauran de completar-se en el calendari fixat per cada comunitat.  

Preinscripció FP

Les fases del procés d'admissió són:
 • Publicació del calendari: difusió de les dates clau del procés a través dels canals propis de cada Departament d'Educació. El calendari varia en funció de la comunitat autònoma en la qual vulguis estudiar. A Catalunya sol publicar-se entre els mesos de gener i febrer.
 • Consulta de l'oferta formativa dels centres: cada centre publica l'oferta formativa i les places que s'ofereixen per a cada estudi. Al web de la Generalitat de Catalunya trobaràs informació dels centres que imparteixen cada ensenyament.
 • Les comunitats autònomes ofereixen informació sobre la documentació a aportar per a completar el procés i sobre els criteris de prioritat per a accedir als cicles en el cas que hi hagi més sol·licituds que places.
 • Presentació de la sol·licitud i la documentació: aquesta s'ha de presentar telemàticament, a Catalunya mitjançant els canals oficials de la Generalitat.
 • Consulta de resultats: una vegada finalitzat el període de presentació de sol·licituds, els centres publiquen les llistes de les persones que han sol·licitat estudiar en aquest centre, ordenades segons els criteris de prioritat.
 • Adjudicació de centre: els centres publiquen la plaça assignada a cada estudiant.
 • Matrícula: una vegada hagis obtingut la plaça, et podràs matricular al centre assignat en els períodes establerts per formalitzar la matrìcula.

Quins són els criteris de prioritat per als PFI?

Quan la demanda supera l'oferta de places, en tots els estudis de Formació Professional poden aplicar-se criteris de prioritat per a ordenar les sol·licituds i determinar qui accedeix als cicles. En el cas dels Programes de Formació i Inserció (PFI) impartits a Catalunya, s'apliquen els següents criteris:

 • Proximitat del domicili de l'estudiant al centre on es cursa el PFI.
 • No haver cursat abans un PFI.
 • Anys d'ESO que l'alumne ha estat escolaritzat (cada any suma punts).
 • Últim curs de l'ESO en què ha estat escolaritzat.
 • Adequació dels interessos i necessitats de l'alumne al PFI sol·licitat (es valorarà amb una entrevista).

És important consultar aquesta informació a les fonts oficials de la Generalitat de Catalunya abans de fer la preinscripció, per tal d'estar assabentat de criteris de prioritat addicionals que puguin aplicar-se.

Per tal d'ordenar sol·licituds empatades, a més d'aplicar els criteris esmentats, a cada candidat se li atorga un número de forma aleatòria. Als centres on calgui desempatar s'obté un número per sorteig, a partir del qual s'ordenen les sol·licituds d'admissió empatades. 

Per fer la preinscripció a un PFI i consultar la documentació que cal aportar es pot accedir al web de preinscripcions de la Generalitat de Catalunya.

Quins són els criteris de prioritat per als cicles d'FP Bàsica?

Els criteris de prioritat per a accedir a un cicle de FP Bàsica són els següents:

 • Proximitat del domicili habitual de l'estudiant al centre.
 • Renda de la unitat familiar.
 • Discapacitat de l'alumne, mare, pare, tutor, tutora, germà o germana superior al 33%.
 • Formar part de família nombrosa o monoparental.

Pots conèixer els punts que obtindràs en cada cas al web de la Generalitat de Catalunya.

Les sol·licituds empatades s'ordenaran per sorteig, tenint en compte el número assignat de manera aleatòria a cada estudiant.

Per fer la preinscripció i consultar la documentació que cal aportar es pot accedir al web de preinscripcions de la Generalitat de Catalunya.

Quins són els criteris de prioritat per als CFGM?

El criteri de prioritat per accedir a un cicle formatiu de grau mitjà és la nota mitjana dels estudis de procedència. Però a més, cal tenir en compte que s'estableix una reserva de places en funció de la via d'accés. Els percentatges de reserva de places a Catalunya són:

Com en la resta d'ensenyaments d'FP, per desfer els empats es durà a terme un sorteig. 

Per fer la preinscripció i consultar la documentació que cal aportar, pots accedir al web de preinscripcions de la Generalitat de Catalunya.

Quins són els criteris de prioritat per als CFGS?

És important tenir en compte que hi ha places reservades depenent de la via d'accés al cicle formatiu de grau superior. Els percentatges de reserva de places a Catalunya són:

Per a cada via d'accés s'estableixen criteris de prioritat, com poden ser la modalitat de Batxillerat cursada o la família professional del cicle de grau mitjà superat prèviament, ja que tenen prioritat els alumnes procedents d'estudis afins.

A més, després d'aplicar els criteris de prioritat es tindrà en compte la nota mitjana dels estudis de procedència o la qualificació obtinguda en la prova d'accés.

Als centres on hi hagi dos o més candidats amb la mateixa puntuació s'obtindrà un número per sorteig, a partir del qual s'ordenen les sol·licituds d'admissió empatades. 

Pots consultar aquests criteris a les fonts oficials de la Generalitat de Catalunya abans de fer la preinscripció per tal d'estar assabentat de criteris addicionals que puguin aplicar-se.

Per fer la preinscripció a un CFGS i consultar la documentació que cal aportar, accedeix al web de preinscripcions de la Generalitat.

Preguntes freqüents

Puc realitzar la preinscripció per més d'un centre o cicle formatiu?

Sí, al formulari de sol·licitud pots indicar més d'una opció, ja sigui el mateix cicle formatiu en diferents centres, o diferents cicles formatius en un mateix centre o en centres diferents. És important que indiquis més d'una opció per a tenir previstos diversos plans d'actuació si no t'admeten en el cicle preferent. Pots consultar quins centres de Catalunya ofereixen cadascun dels cicles i PFI amb la cerca avançada de l'aplicació Mapa escolar de Catalunya.
 

Com presento la sol·licitud d'admissió?

En les dates establertes per cadascun dels cicles hauràs de  d'anotar totes les teves opcions en un únic formulari de sol·licitud i hauràs de presentar-lo telemàticament en el registre electrònic de la Generalitat o bé presencialment en el centre que hagis indicat en primera opció (dependrà del cicle al qual vulguis accedir).

 

Puc quedar-me sense plaça?

Sí. Si els centres que has sol·licitat tenen més demanda que oferta, la teva nota no està entre les millors i no t'ajustes als criteris de prioritat, pot ser que no aconsegueixis accedir. Per això és important que sol·licitis plaça per a més d'un centre o cicle formatiu, i que t'informis de la demanda que té cada centre abans de formalitzar la sol·licitud. 
 

Hi ha places reservades per estudiants amb necessitats educatives específiques (NEE)?

Sí. Tots els centres reserven places per l'alumnat amb discapacitat, trastorns greus de conducta, trastorns de l'espectre autista, malalties degeneratives o en situació de vulnerabilitat econòmica o social. Si tens necessitats derivades d'alguna d'aquestes situacions, cal que ho indiquis al formulari de sol·licitud.
 

Què faig si no aconsegueixo plaça?

Si no has aconseguit plaça en cap dels centres i cicles sol·licitats, encara tens opcions de cursar un cicle d'FP, perquè existeix una segona fase d'admissió. En aquesta segona fase podràs demanar l'accés a algun dels centres amb places vacants. En el cas que no hi hagi cap centre amb places lliures del cicle formatiu que t'interessa, pots buscar altres opcions formatives que t'ajudin a aconseguir el teu objectiu personal i professional.
 

Què passa si presento més d'un formulari de sol·licitud?

Únicament pots presentar un formulari amb les diferents opcions. Si presentes més d'un formulari la teva sol·licitud pot quedar anul·lada. És important seguir els passos establerts per a completar correctament el procés d'admissió.
 

Puc realitzar la preinscripció de forma simultània amb altres estudis?

Sí. Si estàs dubtant sobre què estudiar o vols assegurar-te una plaça per a estudiar el pròxim curs, pots realitzar de manera simultània el procés d'admissió als cicles d'FP i a altres estudis. Una vegada sàpigues on has estat admès, podràs realitzar la matrícula i renunciar a la plaça que desestimis.

 

Què passa si no compleixo amb algun dels requisits d'accés?

Si no compleixes amb tots els requisits d'accés als estudis de Formació Professional que t'interessen, la teva sol·licitud de preinscripció quedarà desestimada.

Calendari de preinscripció

A continuació s'indiquen les dates clau del procés d'admissió als estudis de Formació Professional pel curs 2023-2024 a Catalunya
 

Programes de Formació i Inserció (PFI)

 • Presentació de sol·licituds: del 2 al 12 de maig de 2023.
 • Matriculació: del 3 al 14 de juliol de 2023.

 

Cicles formatius de grau bàsic (FP Bàsica)

 • Presentació de sol·licituds: del 16 al 25 de maig de 2023.
 • Matriculació: del 15 al 21 de juny de 2023.
 

Cicles formatius de grau mitjà (CFGM)

 • Presentació de sol·licituds:
- Alumnat amb continuïtat d'escolarització (per exemple, els que estan cursant 4t d'ESO en l'actualitat): del 12 al 18 d'abril de 2023.

- Resta d'alumnat: del 9 al 15 de maig de 2023.

 • Matriculació pels alumnes que han obtingut plaça: del 3 al 7 de juliol de 2023.
 • Segona fase d'admissió per a alumnes sense plaça: del 25 al 27 de juliol de 2023.
 

Cicles formatius de grau superior (CFGS)

 • Presentació de sol·licituds: del 26 de maig a l'1 de juny de 2023.
 • Matriculació de l'alumnat amb plaça assignada: del 19 al 24 de juliol de 2023.
 • Segona fase d'admissió per a alumnes sense plaça: 6 i 7 de setembre de 2023.


Posem a la teva disposició la infografia amb les dates clau del procés d'admissió als diferents ensenyaments d'FP per al curs 2023-2024 a Catalunya. 

Calendari d'inscripció i matrícula estudis FP

Informa't sobre els Programes de Formació i Inserció, cicles d'FP Bàsica, cicles formatius de grau mitjà i cicles de grau superior que pots estudiar.