Logo premis Educaweb

Repositori de projectes d'orientació acadèmica i professional presentats als Premis Educaweb

Tornar a l'inici

“Enredando orientadores” Red formativa de los profesionales de la orientación


Títol: “Enredando orientadores” Red formativa de los profesionales de la orientación

Edició: 2017

Categoria: Institución

Entitat: CEP GRANADA y ASOSGRA

Descripció

Proposta de formació per a el professorat, creada per diverses institucions i serveis que tenen com a objectiu aprendre uns dels altres. En aquesta “red/xarxa” els integrants tenen un espai on exposar i compartir iniciatives que han dut a terme i així qualsevol interessat pot comptar amb l’experiència del seu company.

La finalitat es afavorir i estimular un equip cohesionat d’orientadors creant un espai estable on compartir experiències i inquietuds i poder reflexionar sobre l’activitat diària per afavorir el treball en xarxa.


Objetius

L’objectiu general es afavorir la formació dels orientadors en els diferents àmbits d’intervenció a través d’un model col·laboratiu i participatiu.

Com a objectius específics és treballarà:
  • La creació d’entorns colaboratius de treball
  • Enfortir les competències especifiques dels professionals de l’orientació
  • Estimular la reflexio innovadora en la practica orientadora
  • Compartir les bones practiques en orientació educativa que es desenvolupin
  • Analitzar estudis de casos comuns relacionats amb l’activitat orientadora
Llegir-ne més

Destinataris

Els orientadors dels equips d’Orientació educativa y departaments d’orientació de la província de granada
Llegir-ne més

Justificació de la iniciativa

Els nous escenaris educatius creen la necessitat d’una constant formació per part dels professionals de l’educació, i en el cas de l’orientació tota aquesta formació ha d’anar acompanyada de la col·laboració dels docents, famílies i alumnes, fet que ho complica una mica més.
Es per això que en aquest projecte es busca formar una xarxa formativa per a tots els orientadors i així facilitar aquesta formació que en el camp de l’orientació es diària.
Llegir-ne més

Metodologia

L’intercanvi d’experiències, la col·laboració i el debat intern han sigut les eines d’aquesta “RED”.

Les sessions presencials es diferencien en 2 temes:

  • Compartir bones practiques orientadores
  • Els orientadors partint dels seus interessos s’han agrupat segons les temàtiques triades per a dissenyar i implementar actuacións comuns en diferents centres educatius

Llegir-ne més

Recursos utilizats

Les fortaleses dels participants
L’experiència dels orientadors
Materials compartits
Aula virtual
Llegir-ne més

Temporalizació

Del 26 d’octubre al 24 de maig, suposant un total de 30h, de les quals 20 son presencials i 10 son no presencials.
Llegir-ne més

Evaluació dels resultats i impacte

L’impacte es pot veure reflexat en un grup cohesionat d’orientadors en cada una de les sessions, però per a l’avaluació a l’ultima sessió demanem a els participants una valoració en pos-it de colors sobre el funcionament de la xarxa en base a: que t’ha agradat de la red? Que t’ha sorprès? i surgències.
Llegir-ne més

Descobreix tots els projectes presentats a Educaweb

Veure tots