2a edició

La 2a Menció Enric Renau i Permanyer premia a Ivàlua


La 2a Menció Enric Renau i Permanyer 2a Menció Enric Renau i Permanyer a la recerca social aplicada en educació, formació i treball, impulsada des del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, DEP Institut i Educaweb, ha premiat a l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques, Ivàlua.

Ivàlua és un Consorci d'institucions que va iniciar la seva activitat el 2008 i promou l'avaluació de polítiques públiques a Catalunya, facilitant l'intercanvi d'informació i l'accés als recursos. La seva missió és promoure l'avaluació de polítiques i programes per millorar-ne l'efectivitat, l'eficiència i la transparència envers la ciutadania.

Enguany la segona edició de la Menció Enric Renau i Permanyer ha volgut fer èmfasi en les iniciatives enfocades a mesurar l'impacte de polítiques o programes. Iniciatives d'avaluació que tenen com objectiu generar coneixement per a recolzar les organitzacions en la presa de decisions i  millorar els resultats de la seva intervenció. 

En aquest sentit, el Jurat considera fonamental la incorporació de l'avaluació de polítiques i programes, atès que aquests tipus d'estudis permeten optimitzar recursos i produeix argumentaris i estratègies de persuasió per facilitar la presa de decisions. En definitiva, l'avaluació de l'impacte és una eina que clarament incrementa el valor social de la recerca, a partir de resultats tangibles i operativitzables.

Per atorgar aquesta distinció s'han preseleccionat 11 recerques, i s'han avaluat les candidates tenint en compte:

- El seu plantejament metodològic i l'ús d'eines d'anàlisi que contribuïssin a respondre els seus objectius.
- L'orientació a la millora en base als resultats de la recerca.
- El grau d'innovació social que incorporen, ja sigui pel col•lectiu en el que es focalitza o pels instruments que utilitza.
- El potencial per ser transferides a altres sectors o col·lectius.

D'esquerra a dreta, Sílvia Amblàs, directora de DEP Institut; Mercè Kirchner, gerent del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya; Xavier Riudor, director ddel gabinet tècnic del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya; Frederic Udina, president d'Ivàlua; Anna Tarrach, cap del àrea d'avaluació econòmica del Departament d'economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya; Josep LLuís Segú, Director General de DEP Institut i Educaweb; i Anna Parés, degaba del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya
Frederic Udina, presidente de Ivàlua
Patrocinadors de la 16.ª edició
Academia Guiu
iaevg
Asociación Aragonesa de Psicopedagogía
Associació Catalana de psicopedagogia i orientació educativa i profesional
Bagues-Mas Riera
blanquerna
CaixaBank-Dualiza
Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya
  copec
Copoe
DEP
Education First - EF
Fundación Bertelsmann
Institució Cultural del CIC
Saló ensenyament
Col·laboradors de la 16.ª edició
Colpis
Cuadernos de Pedagogía
El diari de l'Educació
fp empresa
Editorial Graó
Universitat de Barcelona
  Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Vols ser patrocinador o col·laborador dels Premis Educaweb?