2a edició

La 2a Menció Enric Renau i Permanyer premia a Ivàlua


La 2a Menció Enric Renau i Permanyer 2a Menció Enric Renau i Permanyer a la recerca social aplicada en educació, formació i treball, impulsada des del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, DEP Institut i Educaweb, ha premiat a l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques, Ivàlua.

Ivàlua és un Consorci d'institucions que va iniciar la seva activitat el 2008 i promou l'avaluació de polítiques públiques a Catalunya, facilitant l'intercanvi d'informació i l'accés als recursos. La seva missió és promoure l'avaluació de polítiques i programes per millorar-ne l'efectivitat, l'eficiència i la transparència envers la ciutadania.

Enguany la segona edició de la Menció Enric Renau i Permanyer ha volgut fer èmfasi en les iniciatives enfocades a mesurar l'impacte de polítiques o programes. Iniciatives d'avaluació que tenen com objectiu generar coneixement per a recolzar les organitzacions en la presa de decisions i  millorar els resultats de la seva intervenció. 

En aquest sentit, el Jurat considera fonamental la incorporació de l'avaluació de polítiques i programes, atès que aquests tipus d'estudis permeten optimitzar recursos i produeix argumentaris i estratègies de persuasió per facilitar la presa de decisions. En definitiva, l'avaluació de l'impacte és una eina que clarament incrementa el valor social de la recerca, a partir de resultats tangibles i operativitzables.

Per atorgar aquesta distinció s'han preseleccionat 11 recerques, i s'han avaluat les candidates tenint en compte:

- El seu plantejament metodològic i l'ús d'eines d'anàlisi que contribuïssin a respondre els seus objectius.
- L'orientació a la millora en base als resultats de la recerca.
- El grau d'innovació social que incorporen, ja sigui pel col•lectiu en el que es focalitza o pels instruments que utilitza.
- El potencial per ser transferides a altres sectors o col·lectius.

D'esquerra a dreta, Sílvia Amblàs, directora de DEP Institut; Mercè Kirchner, gerent del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya; Xavier Riudor, director ddel gabinet tècnic del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya; Frederic Udina, president d'Ivàlua; Anna Tarrach, cap del àrea d'avaluació econòmica del Departament d'economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya; Josep LLuís Segú, Director General de DEP Institut i Educaweb; i Anna Parés, degaba del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya
Frederic Udina, presidente de Ivàlua
Amb el patrocini de:
blanquerna
Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya
  copec
CaixaBank-Dualiza
Institució Cultural del CIC
Fundación Bertelsmann
iFP
Saló ensenyament
Amb el suport de:
Asociación Aragonesa de Psicopedagogía
Associació Catalana de psicopedagogia i orientació educativa i profesional
AEOP
Copoe
Diputació Barcelona
iaevg
Amb la col·laboració de:
Bagues-Mas Riera
Cuadernos de Pedagogía
El diari de l'Educació
fp empresa
Fundació Bofill
Editorial Graó
Universitat de Barcelona
  Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Vols ser patrocinador o col·laborador dels Premis Educaweb?