9a edició

La 9a. Menció Enric Renau i Permanyer a la recerca social aplicada en educació, formació i treball ha correspost a una recerca realitzada en el marc del projecte europeu CHIEF, herència cultural i identitats del futur d'Europa, per l'equip de recerca de la Universitat Pompeu Fabra, coordinat per la investigadora postdoctoral Mariona Ferrer Fons.

L'objectiu principal del projecte, en el qual han intervingut 9 universitats estrangeres, és facilitar el diàleg intercultural a Europa a través de l'anàlisi i la comprensió de l'alfabetització cultural del jovent.

L'estudi guardonat analitza la relació de la joventut amb la cultura en diferents àmbits (educació formal, no formal, famílies, museus, companys, grups d'amics, etc.) per saber si les interaccions que es produeixen en aquests espais de socialització influeixen en la competència i el coneixement cultural dels joves i faciliten el seu desenvolupament com a persones autònomes, crítiques i respectuoses amb la diversitat.

Per fer aquesta recerca s'han utilitzat metodologies quantitatives i qualitatives, com ara enquestes i entrevistes a alumnat, professorat, famílies i entitats culturals en diferents àmbits d'interacció social. Com a resultat del projecte, s'ha elaborat un document que recull 22 recomanacions per fer polítiques públiques que relacionin la cultura, l'educació i la joventut.

El jurat de la Menció ha triat aquesta recerca "pel plantejament innovador i la diversitat metodològica a l'hora d'aproximar-se a l'objecte d'estudi; per la multiplicitat de resultats derivats del projecte; per l'esforç a identificar i generar impactes a través de la recerca i per la voluntat d'incorporar una aproximació clarament propositiva per mitjà de conclusions que propiciïn un canvi de paradigma en la relació entre cultura i educació.

Impulsada des del Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia, D'EP Institut i Educaweb, la Menció posa en valor iniciatives en l'àmbit de la recerca social aplicada que afavoreixin l'anàlisi i la transformació del món de l'educació, la formació i el treball. Enguany, coincidint amb el centenari del naixement de Joan Triadú i Font, mestre, pedagog, crític literari, escriptor, traductor, i activista cultural, la Menció s'ha focalitzat en recerques aplicades entorn de la cultura i l'educació.

Els membres del jurat de la 9a Menció Enric Renau i Permanyer han estat Armand Giménez, politòleg en representació del Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya; Xavier Riudor, politòleg i director del gabinet tècnic del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya i secretari tècnic de la Menció; i Carles Duarte i Montserrat, poeta, lingüista, actualment director general de la Institució Cultural del CIC.
 

Equip que ha desenvolupat el projecte europeu HIEF. Herència cultural i identitats del futur d'Europa, guanyador de la 9ª Menció Enric Renau i Permanyer.
Amb el patrocini de:
blanquerna
Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya
  copec
DEP
CaixaBank-Dualiza
Escuela Universitaria Formatic Barcelona
Formación Universitaria
Institució Cultural del CIC
Fundación Bertelsmann
iFP
Joyfe centro profesional
Saló ensenyament
Amb el suport de:
Asociación Aragonesa de Psicopedagogía
Associació Catalana de psicopedagogia i orientació educativa i profesional
AEOP
Copoe
Diputació Barcelona
iaevg
Amb la col·laboració de:
Bagues-Mas Riera
Cuadernos de Pedagogía
El diari de l'Educació
fp empresa
Fundació Bofill
Editorial Graó
Universitat de Barcelona
  Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Vols ser patrocinador o col·laborador dels Premis Educaweb?