Logo premis Educaweb

Repositori de projectes d'orientació acadèmica i professional presentats als Premis Educaweb

Tornar a l'inici

Fira d’orientació acadèmica i professional


Títol: Fira d’orientació acadèmica i professional

Edició: 2015

Categoria: Institución

Entitat: Ajuntament de Masquefa

Descripció

L’experiència que es presenta és una fira que funciona des de l’any 2007, com espai d’orientació acadèmica i professional i aparador dels estudis i professions del territori en el que es porta a terme. Cal destacar que la fira no és un fet aïllat que acaba en un dia, al contrari, s’emmarca dins del Pla Local de Transició Escola Treball (2006) i el Pla Local d’Educació Permanent (2008) de l’ajuntament. Per tant, durant tot l’any es treballa l’orientació acadèmica i professional de les persones ja que l’entenem com un procés d’acompanyament en la presa de decisions al llarg de la vida. La fira cada any ha apostat per una millora que la fes créixer i adaptar-se a les noves necessitats.


Objetius

 • Crear un espai per a l’orientació acadèmica i professional que esdevingui un recurs per a la presa de decisions en el procés de la transició escola treball.
 • Posar en valor i donar a conèixer l’oferta acadèmica i professional del territori.
Llegir-ne més

Destinataris

La fira s’adreça als joves de 4art o que abandonen l’ESO com a col·lectiu diana per ajudar-los a l’hora de prendre la decisió del seu futur professional o acadèmic. S’organitzen visites programades a la fira amb els centres escolars de tot el territori d’influència. En total, uns 400 joves de tot el territori visiten Fira Futur cada edició amb visites concertades. Les seves famílies també són destinatàries de la fira.
Les famílies solen visitar la fira per la tarda. Un cop els alumnes han vingut de visita concerta amb l’institut pel mati i s’han interessat per un o diversos recursos dels que s’ofereixen, a la tarda que l’entrada és lliure, venen conjuntament amb les seves famílies i acaben d’informar-se per a poder prendre una decisió.
La fira també està oberta al públic adult, persones de totes les edats que apostin per formar-se de manera continuada o que estiguin cercant feina, ja sigui per a millorar la que tenen o buscar-ne una de nova.
Entre joves, famílies i persones adultes, la fira agrupa uns 500 visitants.
Llegir-ne més

Justificació de la iniciativa

Del treball continu entre l’ajuntament i l’institut durant el disseny del Pla Local de Transició Escola Treball a l’any 2006, es detecta, entre d’altres, la necessitat de crear un recurs fet a mida per als estudiants de 4rt d’ESO.
Cada any tenien programada la sortida al Saló Estudia de Barcelona. D’aquesta visita s’extreia una part molt positiva referent a que els alumnes podien veure un gran ventall d’oferta i fer-se una idea general de les oportunitats de futur. En canvi, aquesta oferta no era en cap cas, la que directament acabarien triant.
És per això que es pensa i es fa a l’any 2007 una fira amb els recursos del territori als que realment els joves accedeixen al finalitzar l’ESO. Aquesta fira permet que puguin informar-se directament amb els centres amb els que acabaran cursant els seus estudis. La fira permet a estudiants i famílies parlar de primera mà tant amb professors com amb alumnes, veure mostra de treballs i professions, rebre informació sobre els estudis, les inscripcions, les jornades de portes obertes, etc.
La fira és un recurs fet a mida i de proximitat que cobreix perfectament les necessitats dels alumnes de 4art d’ESO i les seves famílies. El punt fort de la fira està en posar en valor l’oferta formativa territorial i els serveis d’orientació local (ocupació, emprenedoria i formació). D’aquesta manera, la fira es fa un únic dia però els alumnes que la visiten coneixen els serveis i centres als que es poden adreçar durant tot l’any per a que formin part del seu acompanyament en el procés de decisió.
Llegir-ne més

Metodologia

Al mes de novembre de l’any anterior es decideix la data de la fira que normalment és al mes de març per a coincidir amb les dates d’inscripcions dels centres.
Durant el mes de desembre es fa una reunió d’organització de la fira amb tots els membres de la Xarxa. Es té en compte l’informe de millores de l’any anterior i es planifica la fira decidint quines seran les novetats i els representants i ponències a l’acte d’inauguració.
Durant els mesos de gener i febrer, es porten a terme totes les tasques d’organització coordinades entre tots els agents implicats: tècnics, brigada, periodista, empreses externes, altres institucions, etc.:
 • Cerca d’expositors
 • Concertació de visites
 • Difusió
 • Muntatge de l’espai firal, etc.
Les persones que faran orientació a la fira, assisteixen a la Jornada de Formació del Saló de l’Ensenyament que ofereix el Departament d’Ensenyament, garantint així que els seus coneixements i la informació que es dóna a la fira estiguin totalment actualitzats.
Durant la setmana de la fira es porten a terme xerrades-col·loqui entorn a l’orientació. I el dia de la fira:
 • Acte d’inauguració: parlaments i tall de cinta
 • Visites concertades
 • Espai d’orientació individual
 • Tallers i mostra d’oficis
Per últim, la tasca de registre d’incidències i millores que es porta a terme durant tot el procés a nivell qualitatiu més els qüestionaris que es passen a alumnes visitants, expositors i a professors dels centres visitants.

Llegir-ne més

Recursos utilizats

Humans: Alcalde i regidors de les àrees d’Educació i Promoció Econòmica
Tècnics de l’ajuntament:
 • Coordinador General
 • Tècnic de formació
 • Tècnic d’educació
 • Tècnic d’ocupació
 • Tècnic d’emprenedoria
 • Tècnic de joventut
 • Periodista
Serveis administratius / Brigada municipal / Tècnics de la Xarxa TET territorial /Tècnic extern d’orientació / Empresa externa per xerrades / Suport dels tècnics de la Diputació de Barcelona / Expositors /Professorat dels instituts visitants. Materials: difusió, espais, material TIC, equip de so, senyalització, material per a expositors: taules, cadires, etc., material per a visitants: bosses i merchandising
Pressupost: 5.000€
Llegir-ne més

Temporalizació

La fira comença al matí amb un acte d’inauguració i durant tot el dia es poden trobar una trentena d’estands expositors i espais d’orientació individual, tallers i mostra de professions. D’altra banda, durant la mateixa setmana, s’ofereixen xerrades sobre orientació.
Cal destacar que la fira no és un fet aïllat que acaba en un dia, al contrari, s’emmarca dins del Pla Local de Transició Escola Treball (2006) i el Pla Local d’Educació Permanent (2008) de l’ajuntament. Per tant, durant tot l’any es treballa l’orientació acadèmica i professional de les persones ja que l’entenem com un procés d’acompanyament en la presa de decisions al llarg de la vida.
Llegir-ne més

Evaluació dels resultats i impacte

Per avaluar la fira, s’utilitzen quatre fonts de recollida d’informació:
 • Qüestionari dels visitants
 • Qüestionari dels expositors
 • Qüestionari del professorat visitant
 • Registre observacional dels agents implicats. A posterior de la fira la Xarxa TET es reuneix per a poder agrupar totes les aportacions, observacions i millores.
Amb aquestes quatre fonts de recollida d’informació s’elaboren dos documents. Per una banda, es fa un buidatge de tots els qüestionaris i per l’altre, s’elabora un informe de millores a tenir en compte per la següent edició.
Aquests dos documents són les eines que ens permeten fer que la fira cada any pugui anar incorporant millores i adaptant-se a les noves necessitats.
Llegir-ne més

Descobreix tots els projectes presentats a Educaweb

Veure tots