Logo premis Educaweb

Repositori de projectes d'orientació acadèmica i professional presentats als Premis Educaweb

Tornar a l'inici

L'enginy (in)visible


Títol: L'enginy (in)visible

Edició: 2022

Categoria: Profesional

Autor: M. Núria Salán Ballesteros

Descripció

L’enginy (in)visible és un projecte que persegueix donar a conèixer els noms i fites de dones inventores, científiques i creadores de solucions que, des dels seus descobriments o aportacions han canviat la història i han fet progressar a la humanitat, però que, en general, no són ni conegudes ni visibles en tant que no han sortit mai als llibres de text. Històricament els llibres de text i les cites de ciència i tecnologia, han donat visibilitat a noms de científics i inventors que són coneguts, i reconeguts, per la societat, de manera que, amb facilitat, podem respondre a “Digues el nom d’un inventor”. En canvi, els noms de les científiques i de les inventores, dissenyadores de solucions que utilitzem a diari, són desconeguts i una proposta de tipus “Digues el nom d’una inventora” acostuma a anar seguida de silenci. El projecte de “L’enginy (in)visible” consta de cicles de conferències, que s’imparteixen a centres docents, associacions, entitats i empreses, a demanda, sobre personatges femenins (inventores i científiques) que han tingut un efecte destacat en el desenvolupament de la societat. Aquestes conferències poden anar acompanyades d’un conjunt de roll-up a mode d’exposició que es cedeix a centres docents, biblioteques i entitats. Amb la informació recollida, s’elaboren els guions que, a mode de píndoles televisives, pretén apropar els noms i fites de les dones investigades a tota la societat, a mode d’enciclopèdia audiovisual. La recerca consisteix en la cerca de noms, d’informació de trajectòries vitals, d’identificació i localització de ginys, invents i patents d’aquestes dones, i està resultant una tasca feixuga en tant que la invisibilitat històrica les ha relegat (a elles i a la seva informació) a les pàgines no impreses dels llibres i als capítols no editats dels reculls de noms de personatges destacats. Amb la visibilització dels seus noms, les seves trajectòries vitals i les seves fites, s'afavoreix que la societat en general, i les generacions més joves en particular, tinguin models i referents, més enllà de Marie Curie.


Objetius

Amb el recull de noms de dones inventores i científiques, així com de la informació destacada vinculada a cada perfil localitzat, l’objectiu principal i general del projecte és crear una àmplia base de dades de dones inventores i científiques, de tots els àmbits, de totes les edats, de tots els indrets del món. Quan el nostre jovent comença a plantejar-se quina és la seva opció de futur, els models i referents determinen aquesta primera presa de decisió. Si els proporcionem un ampli ventall d’opcions, podran escollir lliurement, però si els models d’èxit en entorns de ciència i tecnologia són parcials (majoritàriament masculins), continuarem perdent vocacions i talent de noies, en tant que no els percebran com a models “propers”. A partir d’aquest recull ampli i rigorós, la divulgació de noms i fites persegueix que tothom, de qualsevol edat i condició, pugui identificar personatges que, des de la proximitat i l’empatia, esdevinguin models i referents.

Llegir-ne més

Destinataris

 • Alumnat de primària de centres educatius d'arreu
 • Alumnat d'ESO d'arreu
 • Alumnat de Cicles Formatius i de Batxillerat
 • Formadors/es i Orientadors/es de joves
 • Associacions de Mares i Pares / AFAs
 • Entitats Culturals
 • Associacions de dones
 • Empreses
 • Societat en general
Llegir-ne més

Justificació de la iniciativa

Amb el recull de noms de dones inventores i científiques, així com de la informació destacada vinculada a cada perfil localitzat, l’objectiu principal i general del projecte és crear una àmplia base de dades de dones inventores i científiques, de tots els àmbits, de totes les edats, de tots els indrets del món. Quan el nostre jovent comença a plantejar-se quina és la seva opció de futur, els models i referents determinen aquesta primera presa de decisió. Si els proporcionem un ampli ventall d’opcions, podran escollir lliurement, però si els models d’èxit en entorns de ciència i tecnologia són parcials (majoritàriament masculins), continuarem perdent vocacions i talent de noies, en tant que no els percebran com a models “propers”. A partir d’aquest recull ampli i rigorós, la divulgació de noms i fites persegueix que tothom, de qualsevol edat i condició, pugui identificar personatges que, des de la proximitat i l’empatia, esdevinguin models i referents.

Amb les conferències, als centres educatius, entitats culturals, associacions de mares i pares, col·lectius de formadors/es i orientadors/es, es persegueix que el públic assistent obri els ulls davant d’una realitat que arrosseguem des de fa molt de temps: la manca de vocacions científiques i tècniques entre l’alumnat femení. Sense aquestes vocacions, no tindrem comunitats professionals paritàries i, el que és pitjor, ens perdem el talent de moltes joves que, per desconeixement, per por o per manca d’una orientació amb informació completa, no hauran escollit un itinerari que els podria proporcionar un futur consolidat. La pèrdua del talent d’aquestes joves, en ciència i tecnologia, empobreix la societat en tant que ens lleva la possibilitat de que la seva creativitat contribueixi a la millora de la qualitat de vida de tothom.

Llegir-ne més

Metodologia

Exposició que consisteix en paquets de 5 roll-up amb informació de dones inventores “històriques” i panells amb experiències vitals de tecnòlogues de totes les edats. Els continguts dels roll-up es poden actualitzar amb aportacions de generacions que, actualment, estan iniciant formació o experiència vital en STEEM.

Conferències adequades a l’edat del públic :

 • Educació Primària (alumnat de cicle inicial, alumnat de cicle mig, alumnat de cicle superior, per afavorir vocacions)
 • Educació Secundària Obligatòria (especialment primers anys d’ESO, per afavorir vocacions, però també en els darrers anys d’ESO com a activitat formativa/informativa)
 • Batxillerat (especialment científic i tecnològic, per afavorir vocacions, però també humanístics, socials i artístics per proporcionar informació, models i referents femenins).
 • Graus i Màster en àmbits d’Educació, formació de formadors, magisteri, etc.
 • Col·lectiu de formadors/es i orientadors/es, AMPAs, AFAs, entitats, empreses, etc, com a activitat informativa

Elaboració de guions televisius amb dades de les trajectòries identificades combinades amb imatges i recursos gràfics vinculats.

Enregistrament de vídeos vinculats a personatges STEM femenins.

Suport a l’elaboració de treballs de recerca vinculats a la visibilització de dones STEM.

Activitats de cerca de noms i informació de dones científiques i inventores en un àmbit determinat, a demanda de centres educacions.

Llegir-ne més

Recursos utilizats

Recursos Humans:

 • Personal per a les conferències
 • Personal investigador per a la identificació de noms i cerca d’informació
 • Personal per a l’elaboració de guions televisius (text i recursos gràfics)
 • Disseny de material gràfic (exposicions, roll-up, imatges, material divulgatiu)
 • Personal d’enregistrament i edició de vídeos

Recursos materials

 • Eines de cerca
 • Eines informàtiques per a la redacció i edifició de gràfics
 • Adquisició d’imatges i recursos gràfics
 • Drets d’autoria
 • Impressió de roll-up
 • Distribució dels roll-up per tota la geografia
 • Desplaçament de personal (conferències, activitats formatives en centres)
 • Desplaçaments per a entrevistes (quan sigui possible) de dones STEM.
Llegir-ne més

Temporalizació

Temporalització estimada per a un any natural:

 • Gener-Març: cerca d’informació i recursos gràfics
 • Març-Maig: elaboració de guions, de material gràfic, de conferències i vídeos, impressió de material
 • Maig-Juny: enregistrament de vídeos
 • Juliol-Setembre: edició de vídeos
 • Octubre-Desembre: emissió de vídeos i distribució
 • Febrer-Desembre: conferències
Llegir-ne més

Evaluació dels resultats i impacte

Recull del número conferències impartides i de nombre de persones assistents

 • Elaboració de graelles amb dades d’assistents/participants (per franges d’edat, per sexe, per àmbit personal/professional)
 • Qüestionari de satisfacció per a assistents (a elaborar per entitats que sol·liciten l’activitat)
 • Enquesta de satisfacció del personal conferenciant

Recull del número de vídeos enregistrats

 • Elaboració de graelles amb la distribució de vídeos i les dades disponibles d’audiència
 • Enquesta de satisfacció de visionat (online)

Recull del número de sol·licituds de l’exposició

 • Elaboració de graelles amb informació geogràfica i d’assistència/visionat de les exposicions
 • Formularis de satisfacció de les entitats que la demanen

L’avaluació de l’impacte no serà immediata però es pot mesurar en els anys següents a l’activitat, recollida en xifres de treballs de recerca d’alumnat sobre aquesta temàtica (arran de l’acció) i en dades de vocacions femenines en entorns on s’ha dut a terme l’acció.

Llegir-ne més

Bibliografia y webgrafia

 • Núria Salán Ballesteros
 • Guía de actividades docentes para la formación en integración e igualdad de oportunidades por razón de discapacidad en las enseñanzas técnicas: accesibilidad universal y diseño para todos, UPC, 2010
 • '25 científiques que has de conèixer'. Núvol. Meritxell Farreny, 05-02-2019.
 • 'Maria Núria Salán Ballesteros'. Institut Català de les Dones. Cercador d'Expertes.
 • 'Workshop M2m: Suma i Segueix — Igualtat a la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya'.
 • 'Núria Salan: 'Les iaies són les millors ambaixadores de la captació del talent femení''. El segre. Lorena Metaute, 17-04-2018.
 • 'Segundo Premio Mujer y Tecnología Fundación Orange' (en castellà), 07-03-2017.
Llegir-ne més

Descobreix tots els projectes presentats a Educaweb

Veure tots