Logo premis Educaweb

Repositori de projectes d'orientació acadèmica i professional presentats als Premis Educaweb

Tornar a l'inici

La Orientación Vocacional: Una propuesta desde el Aprendizaje Basado en Proyectos


Títol: La Orientación Vocacional: Una propuesta desde el Aprendizaje Basado en Proyectos

Edició: 2017

Categoria: Institución

Entitat: Fundación Tomillo

Descripció

Aquest projecte busca preparar a els joves per a la vida adulta, afavorint el desenvolupament d’una maduresa que els permeti prendre decisions conscients, saber gestionar situacions, tenir present que les eleccions que prenem son importants per a el nostre futur... Es per això que el treball des de la perspectiva vocacional es de gran importància durant l’etapa formativa dels joves, ja que actua com a factor per a prevenir l’abandonament escolar , en la fase d’inserció laboral, en el rendiment, la satisfacció personal...


Objetius

L’objectiu principal del projecte es divulgar la guia practica elaborada per lequip de tècnics d’orientació vocacional per a possibilitar un major coneixement sobre l’orientació vocacional i en concret en el treball amb joves en situació de vulnerabilitat i/o risc d’exclusió social.
Llegir-ne més

Destinataris

Els destinataris son els professionals i tècnics del sector social que dirigeixin les seves actuacions cop a l’orientació vocacional amb joves en situació de vulnerabilitat i/o risc d’exclusió social.

També pot ser útil per a tots aquells professionals que tinguin per objectiu el treball vocacional i l’orientació en genera amb població vulnerable, com poden ser, entitats socials, residencies de menors, estudiants, administració pública...
Llegir-ne més

Justificació de la iniciativa

La taxa d’abandonament/fracàs escolar entre joves de 18 i 24 anys es molt elevada, i davant d’això en aquest projecte es van preguntar que hi ha darrera del fracàs escolar i quines mesures es poden adoptar per a reduir-lo i evitar-lo.
Arriben a la conclusió que un dels factors que mes afecta es el coneixement limitat que tenen de si mateixos i del mon laboral molts joves, fet que els porta a tenir poc interès i motivació, prendre decisions/eleccions precipitades, sentir-se insatisfets... Es per això que aquest projecte s’enfoca en l’orientació vocacional com una línia estratègica per arribar a els joves i ajudar-los a conèixer les seves motivacions, talent i vocació.
Llegir-ne més

Metodologia

La metodologia d’intervenció situa a la persona com a protagonista del seu desenvolupament. Partim de 7 principis metodològics que son essencials per a optimitzar el procés d’adquisició de coneixements i desenvolupament competencial de cada jove .

Amb aquest tipus de metodologia cada jove es el seu propi agent actiu del seu procés d’aprenentatge i això el motiva a aprendre i posar en pràctica aquests aprenentatges en situacions reals. Tot això ho desenvoluparà a través d’activitats d’aprenentatge basat en projectes, que tenen un objectiu social que en definitiva permetrà que construeixi aprenentatges sobre fortaleses individuals, explori diferents àrees d’interès, es comprometi amb el desenvolupament i consecució d’un objectiu comú...

Llegir-ne més

Recursos utilizats

Recursos materials: instal·lacions(despatxos i sales d’exposicio), equips informàtics i audiovisuals, equips de comunicació (telèfon,fax i internet), bibliografia i materials impresos.

Recursos humans: tècnics especialistes en orientació, col·laboradors d’entitats, dissenyadora i administrativa.
Llegir-ne més

Temporalizació

Es va iniciar a principis de l’any 2016 i el resultat es va publicar en format de Guia en juny del 2017.
Llegir-ne més

Evaluació dels resultats i impacte

L’avaluació es podrà dur a terme a mesura que l’orientació vocacional vagi impregnant altres entitats i es vagi incorporant en el treball dels orientadors, docents, educadors i altres agents de l’àmbit socioeducatiu.
Llegir-ne més

Bibliografia y webgrafia

CASTAÑO, C. (1983). Psicología y orientación vocacional. Un enfoque interactivo. Madrid: Marova.
HOLLAND, J.L. (1983). Vocational Preferences. En M. Dunnete (Ed.), Handbook of Industrial and Organi¬zational Psychology. University of Minnesota: Wiley-Interscience.
MARTÍNEZ, F. R. (ED.). (1995). Manual de asesoramiento y orientación vocacional. Madrid: Síntesis.
PIETROFESA, J. Y SPLETE, H. (1975). Career development. Theory and research. N. York: Gune and Stratton IC.
POZO, J. I. (1996). Aprendices y maestros. Madrid: Alianza.136
RESTREPO GÓMEZ, B. (S.F.). Una Variante Pedagógica de la Investigación Acción Educativa. OEI-Revista Iberoamericana de Educación.
RODRÍGUEZ-SANDOVAL, E., VARGAS-SOLANO, E., ESPEJO, C., ESTRADA-KASSIR, E., LOZANO, A., CONTENTO, R. (2007). Estrategia pedagógica para promover la continuidad del aprendizaje en la formación en inge¬niería. XXVIII Reunión Nacional de Facultades de Ingeniería y VI Encuentro Iberoamericano de Instituciones de Enseñanza de la Ingeniería. “El profesor de ingeniería, profesional de la formación de ingenieros”. Carta¬gena de Indias: Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería (Acofi).
ROJAS, C. (2005). Aprendizaje basado en proyectos. Experiencias formativas en la práctica clínica de para¬sitología. Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico Facultad de Salud. Santiago de Cali: Universidad del Valle.
TAPIA, J. A. (1995). Orientación educativa: Teoría, evaluación e intervención. Madrid: Síntesis.
Llegir-ne més

Descobreix tots els projectes presentats a Educaweb

Veure tots