Logo premis Educaweb

Repositori de projectes d'orientació acadèmica i professional presentats als Premis Educaweb

Tornar a l'inici

Mòduls d’orientació prelaboral


Títol: Mòduls d’orientació prelaboral

Edició: 2015

Categoria: Institución

Descripció

Projecte destinat a 24 joves d’entre 14 i 16 anys que assisteixen als instituts municipals de Sant Vicenç dels Horts amb dificultats d’aprenentatges i/o d’acreditar l’ESO. Molts d’ells/es assisteixen a l’Aula Oberta. El projecte ofereix, dins de l’horari lectiu, tallers professionalitzadors i manipulatius per tal que els/les alumnes descobreixin i aprenguin coneixements i aprenentatges nous mitjançant un ensenyament basat en la pràctica que els motivi i els orienti cap a un futur proper.


Objetius

Els objectius generals del projecte són:
  • Conèixer les habilitats i capacitats necessàries per desenvolupar l’ofici.
  • Desenvolupar hàbits bàsics relacionats amb l’entorn laboral com l’ordre, la neteja, l’organització personal, la puntualitat, la salut i la seguretat en el treball, etc...
  • Assolir un nivell bàsic de competència social i laboral de l’especialitat.
  • Reflexionar sobre les pròpies capacitats i interessos.
  • Conèixer i acceptar el punt de partida en què es troba.
  • Posar en pràctica els aprenentatges escolars.
  • Reflexionar sobre la diferència i la diversitat vinculades a la professionalització i la vida personal (edat, sexe, procedència, experiència, caràcter, habilitats, idees, etc)
  • Millorar les pròpies expectatives i possibilitats en relació a l’èxit escolar.
Llegir-ne més

Destinataris

  • Nombre d’usuaris/àries:
El nombre de places que s’ofereixen són 24. Aquestes es reparteixen entre els dos Instituts del municipi de Sant Vicenç dels Horts que participen en el projecte.

  • Característiques generals dels usuaris/àries:
Joves de 14-16 anys. Tots els/les usuaris/àries tenen la condició indispensable d’estar cursant 3º d’ESO en els Instituts públics de Sant Vicenç dels Horts. La majoria no tenen massa clar quin serà el seu futur acadèmic o professional i presenten dificultats per seguir un bon ritme d’aprenentatges a l’ Institut pel que fa sobretot a les assignatures de caire instrumental. Molts/es dels/de les usuaris/àries estan al límit del fracàs escolar i és per això que veuen aquest projecte com a una nova oportunitat per tenir experiències d’èxit que els permetin encarar el futur amb més possibilitats d’inserir-se tant al món laboral com en algun tipus de formació post-obligatòria. Molts d’ells/es també assisteixen a l’Aula Oberta del seu Institut, però aquests joves valoren molt positivament poder sortir de l’aula i conèixer altres realitats formatives i sobretot tenir la possibilitat d’establir relacions socials fora del seu àmbit acadèmic, en un nou ambient amb diferents normes, nous companys, responsabilitats diferents i nous coneixement, fàcilment aplicables a la vida quotidiana.
Llegir-ne més

Justificació de la iniciativa

Aquest projecte vol donar resposta a les necessitats detectades des dels centres de secundària, per tal de poder atendre en la diversitat, mitjançant un plantejament en el marc de l’orientació laboral, amb un caràcter professionalitzador, tot aplicant i donant sentit als aprenentatges que ha rebut l’alumne durant l’escolarització, i que per diferents motius personals i de procés d’aprenentatge, actualment no en valora la seva importància de cara al seu futur.
D’altra banda se’ns planteja també la necessitat que tenen els Instituts de fer encabir en el seu projecte educatiu a tots els alumnes que no estan prou motivats o capacitats pels aprenentatges instrumentals que s’imparteixen, tot i les continues adaptacions de nivell i el treball en grups reduïts i classes adaptades. Els Instituts necessiten infraestructures i recursos humans especialitzats per atendre la demanda cada vegada major dels alumnes que presenten dificultats per clarificar el seu futur professional i que a la vegada no mostren massa interès en uns aprenentatges teòrics i acadèmics. És per això que pensem que atenem necessitats tant d’alumnes com dels Instituts, i si mirem amb més amplitud d’horitzó, en últim terme ens trobem que el municipi també es beneficia del projecte, ja que aquestes mesures educatives redueixen el fracàs escolar i augmenten el percentatge d’inserció laboral i en alguns casos molt concrets fins i tot social. Tots ells són elements clau per a una cohesió social on s’integrin tots els alumnes que acreditin la ESO o no, a través de la formació professionalitzadora, motivadora i generadora d’èxit, que de ben segur són elements a reivindicar i que el municipi necessita.
Llegir-ne més

Metodologia

El model metodològic del que partim és un model participatiu, actiu i dinàmic.
Per metodologia activa i participativa entenem que per a desenvolupar el projecte, hem de donar eines i mitjans perquè el paper dels joves participants no sigui el d’objectes passius i receptor de les activitats, si no que aquests joves han de ser els/les protagonistes de les accions i que siguin promotors i responsables del seu procés i projecte de futur.

Entenem que per a educar en un model de responsabilitat s’han de donar les possibilitats, els espais, els mitjans i les habilitats per poder escollir i prendre decisions conscients.
El treball a realitzar amb els alumnes contarà amb dos vessants complementàries:
- Tallers pràctics on entrenar i desenvolupar les competències tècniques
- Orientació: a través de tutories individuals i diàlegs informals.

Llegir-ne més

Recursos utilizats

Recursos humans:
El Col·lectiu de Cultura Popular compta amb un personal qualificat i suficient per a realitzar cada un dels tallers. El personal intern que aporta l’entitat és de 4 persones per als tallers de Fusteria, Soldadura, Construcció, Fontaneria, Serigrafia i Cuina. A més a més, per a les especialitats de Pastisseria i Estètica i Perruqueria comptem amb personal extern qualificat i amb experiència en el sector, ja que són professionals que formen part del teixit empresarial del poble. 


Recursos materials:
Aula Polivalent de Fusteria i Soldadura: Pissarra, quatre taules i cadires per treballar, xarxa d’aigua sanitària, xarxa d’evacuació d’aigües residuals, toma de corrent 220Vac, material divers (tornavís, martells, estenalles de punxa rodona, elèctrodes, maquines de soldar elèctriques, serres, ribots, fusta, claus, tornavisos, etc.)

Aula Polivalent de Fontaneria: Pissarra i d’altres recursos didàctics, quatre taules i cadires per treballar, xarxa d’aigua sanitària, xarxa d’evacuació d’aigües residuals, escalfadors, etc.

Taller de Serigrafia: Taules i cadires per treballar, pissarra, insoladora, màquina plana, opacador, pantalles 45 per 43, emulsió, pica gran amb aigua a pressió, rascletes per emulsionar i per imprimir, tintes per estampar en roba, samarretes, pinzells, taula de planxar i planxa, assecadors.

Taller de Cuina:fogons industrials amb forn, tres vitroceràmiques, escalfador, marbre per treballar, pica per rentar, nevera, dos microones, material divers (paelles, olles, safates, batedores, escorredors,trinxadors, peladors, etc.)

Taller d’Estètica i Perruqueria: rentador de caps, butaques de perruqueria, cadires, instrumental bàsic de maquillatge, màquina per escalfar la cera per depilar, manicura i pedicura, material divers (assecadors de mà, cremes i locions especials, tints, decolorants, pinzells, pinces, tovalloles, planxes de cabell, polvoritzadors, etc.)

Espai de Construcció: gavetes, totxanes, pales, paletes, plana , morter, aigua, claus, fil, nivells, sorra, grava, etc.

Obrador de Pastisseria: Marbres per treballar,pica per rentar, forn, fogó o vitro, batedora, balança, màquina de pastar, kitchen, placa de marbre, muntadora de nata, material divers (bols de plàstic de diferents mides, espàtules o llengües de gat, cassó, paletines, batidors, mànigues pastisseres, motllos de plàstic i metàl·lics, espàtula per temperar la xocolata, safates, motllos de silicona, paper siliconat per forn, etc.)

Recursos Econòmics:
El projecte ve finançat per l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, amb el suport de la Diputació de Barcelona.
Llegir-ne més

Temporalizació

Prenem com a referència la durada del curs escolar i dividim el curs en tres trimestres, els quals intentem que tinguin el mateix nombre de sessions formatives.
El curs 2014-2015 va començar el dia 15 de setembre i va finalitzar el 28 de maig.
El calendari lectiu es confecciona al setembre en consens amb els dos Instituts i la Tècnica d’Educació de l’Ajuntament.
Llegir-ne més

Evaluació dels resultats i impacte

Durant el transcurs del projecte es realitzen reunions de seguiment i d’avaluació entre l’equip professional i tècnic del MOP, els professors, cap d’estudi, directors dels instituts i la tècnica d’Educació de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.
Any rere any, els resultats ens indica que els mòduls d’orientació professionals és un projecte que ajuda als joves a adquirir nous coneixements, aprenentatges i fa que els alumnes s’enforteixin emocionalment al veure que hi ha moltes cosses que se’ls dóna molt bé.
Analitzant i interpretant gràfics observem, que les notes dels alumnes milloren, aconseguint aprovar les assignatures i en general, reconduir certes conductes i despertar nous interessos i motivacions.
Els alumnes avaluen també, el seu pas pel projecte i els resultats són molt satisfactoris per part d’ells i d’elles, ja que es senten acollits, estimats, no jutjats i aprenen nous oficis i noves maneres de fer.
Llegir-ne més

Descobreix tots els projectes presentats a Educaweb

Veure tots