Logo premis Educaweb

Repositori de projectes d'orientació acadèmica i professional presentats als Premis Educaweb

Tornar a l'inici

MOP: Mòdul d’Orientació Pre-laboral


Títol: MOP: Mòdul d’Orientació Pre-laboral

Edició: 2018

Categoria: Institución

Entitat: Fundación Maria Auxiliadora

Descripció

El programa, pretén aproximar als alumnes de 3r d’ESO dels instituts del municipi a diferents ocupacions, experimentar a través de la pràctica i descobrir oficis que els/les motivi i els/les orienti a donar resposta a les seves inquietuds i necessitats. Els Mòduls d’Orientació Prelaborals, ofereixen un itinerari formatiu orientat a una incorporació al mercat laboral amb majors garanties d’èxit.


Objetius

Els objectius generals del projecte són:
 • Donar a conèixer les habilitats i capacitats necessàries per desenvolupar l’ofici.
 • Desenvolupar hàbits bàsics relacionats amb l’entorn laboral com l’ordre, la neteja, l’organització personal, la puntualitat, la salut i la seguretat en el treball, etc...
 • Assolir un nivell bàsic de competència social i laboral de l’especialitat.
 • Concretar un projecte d’itinerari personal per al proper curs.
 • Conèixer els recursos i opcions laborals que ofereix el seu entorn més inmediat.
 • Reflexionar sobre les pròpies capacitats i interessos.
 • Conèixer i acceptar el punt de partida en què es troba.
 • Reflexionar sobre la diferència i la diversitat vinculades a la professionalització i la vida personal (edat, sexe, procedència, experiència, caràcter, habilitats, idees, etc)
 • Millorar les pròpies expectatives i possibilitats en relació a l’èxit escolar.
Llegir-ne més

Destinataris

Nombre d’usuaris/àries: En aquest curs s’han ofert 33 places, de les quals 12 han estat cobertes per l’IES Frederic Mompou, 12 per l’ INS Gabriela Mistral i 9 pels Salesians. Aquest últim institut, ha ampliat tres places més respecte a l’any passat. D’aquesta manera participen al projecte alumnes dels tres instituts del municipi. Durant el curs s’han produït 3 baixes en general, 2 de les quals han estat per part de dos alumnes de l’Institut dels Salesians i 1 de l’IES Gabriela Mistral. Pel que fa als Salesians, les dues baixes del curs es van produir durant el segon trimestre, per motius aliens al projecte. L’altre, ha estat a càrrec d’un alumne que ha deixat de venir en el segon trimestre tan al programa, com a l’Institut. La baixa de l’alumne del Gabriela Mistral es va produir a finals del segon trimestre i va haver-hi una alta immediatament. En total han passat 36 alumnes pels MOP, contant altes i baixes. Els 33 alumnes que han acabat de cursar el programa han estat dividits en 3 grups de 8 nois/es i un de 9. Aquest any com a novetat, s’han incorporat quatre tallers més, per adaptar-ho al numero d’alumnes, ja que aquest darrer any ha augmentat. S’han ofertat quatre itineraris diversos que realitzen quatre grups de treball. D’aquesta manera, cada grup realitza nou dels dotze tallers, al finalitzar el curs. L’itinerari el tria cada alumne aconsellat pel tutor de seguiment de l’institut. Aquest any, el percentatge de noies participants al programa ha estat força més elevat que altres anys. Onze noies han participat des de l’inici a la fi del projecte, fet que contrasta amb els vint-i-dos nois que també han estat partícips.
Característiques generals dels usuaris/àries: Tots els usuaris/àries tenen la condició indispensable d’estar cursant tercer d’ESO en els Instituts públics de Sant Vicenç dels Horts. La majoria no tenen massa clar quin serà el seu futur acadèmic o professional i presenten dificultats per seguir un bon ritme d’aprenentatge a l’ institut, pel que fa sobretot a les assignatures de caire instrumental. Molts dels alumnes estan al límit del fracàs escolar i és per això que veuen aquest projecte com a una nova oportunitat per tenir experiències d’èxit, que els permeti encarar el futur amb més possibilitats d’inserir-se, tant al món laboral com en algun tipus de formació post-obligatòria. Majoritàriament assisteixen a l’Aula Oberta del seu Institut, i valoren molt positivament poder sortir de l’aula i conèixer altres realitats formatives. D’aquesta manera, tenen la possibilitat d’establir relacions socials fora del seu àmbit acadèmic, en un nou ambient amb diferents normes, nous companys, nous educadors, responsabilitats diferents i nous coneixements fàcilment aplicables a la vida quotidiana.
Llegir-ne més

Justificació de la iniciativa

Aquest projecte vol donar resposta a les necessitats detectades des dels centres de secundària, per tal de poder atendre en la diversitat, mitjançant un plantejament en el marc de l’orientació laboral, amb un caràcter professionalitzador, tot aplicant i donant sentit als aprenentatges que ha rebut l’alumne durant l’escolarització, i que per diferents motius personals i de procés d’aprenentatge, actualment no en valora la seva importància de cara al seu futur.

Des d’aquest projecte diferenciem dos tipus de necessitats:

 • Necessitat dels usuaris: d’una banda la necessitat dels/de les usuaris/àries de descobrir un ensenyament basat en fets manipulatius i professionalitzadors que realment els motivi i els sigui d’utilitat en un futur proper. Per tant, la nostra metodologia va orientada a donar resposta a les necessitats d’aquests alumnes i intentem assolir aquests objectius en els tallers que plantegem. 
D’aquesta manera intentem treballar les habilitats i capacitats necessàries per desenvolupar un ofici i que els destinataris assoleixin un nivell bàsic de competències laborals i socials.

 • Necessitat dels Instituts: d’altra banda, se’ns presenta també la necessitat que tenen els Instituts de fer encabir en el seu projecte educatiu a tots els/les alumnes que no estan prou motivats o capacitats pels aprenentatges instrumentals que s’imparteixen, tot i les continues adaptacions de nivell i el treball en grups reduïts i classes adaptades.
Els Instituts necessiten infraestructures i recursos humans especialitzats per atendre la demanda cada vegada major dels alumnes que presenten dificultats per clarificar el seu futur professional i que a la vegada no mostren massa interès en uns aprenentatges teòrics i acadèmics. És per això que pensem que atenem necessitats tant d’alumnes com dels Instituts, i si mirem amb més amplitud d’horitzó, en últim terme ens trobem que el municipi també es beneficia del projecte, ja que aquestes mesures educatives redueixen el fracàs escolar i augmenten el percentatge d’acreditacions i d’insercions laborals, i en alguns casos molt concrets, fins i tot social.
Tots ells són elements clau per a una cohesió social on s’integrin tots els/les alumnes que acreditin l’ ESO o no, a través de la formació professionalitzada, motivadora i generadora d’èxit, que de ben segur són elements a reivindicar i que el municipi necessita.
Les notes han sigut en els tres trimestres molt satisfactòries, ja que com hem dit anteriorment, són tallers on predominen els ensenyaments manipulatius i pràctics des del primer dia, fet que motiva i incentiva als joves.
Amb aquests resultats podem concloure que aquest projecte és positiu, interessa i aporta una nova manera d’adquirir coneixements i aprenentatges als nostres alumnes, i que com hem dit anteriorment, ajuda a clarificar el futur dels/ de les nostres joves. Per a tots ells resulta molt motivador i això ajuda a que els resultats siguin molt favorables. Tot això és possible també, a la gran tasca que fan els coordinadors i els tutors dels instituts, treballant conjuntament amb l’equip d’educadors del projecte.
Llegir-ne més

Metodologia

Apostem per oficis que puguin ser atractius i de caire manipulatiu, que facilitin l’adquisició de certes habilitats i destreses manuals, amb els que es puguin fer una idea del món laboral i que els tallers que oferim els pugui interessar com a sortida professionalitzadora. Aquest any, hem innovat amb tres tallers per tal d’actualitzar-nos i d’oferir més diversitat de cara als alumnes i per fomentar la motivació d’aquests. Els tres tallers nous han estat: Jardineria, Atenció al Client, i dividir en dos Estètica i Perruqueria, ja que hem vist que és un taller que els motiva molt.

 • Itinerari Tecnològic: Fusteria, Soldadura i Fontaneria.
 • Itinerari Serveis: Pastisseria, Estètica, Perruqueria, Iniciació a les Activitats en el temps de lleure, Atenció al Client, Cuina i Jardineria.
 • Itinerari Arts Gràfiques: Serigrafia i Disseny Gràfic.
Programacions:
Els quatre grups de nois i noies cada trimestre realitzen tres tallers, és a dir, al finalitzar el curs, es formen en nou tallers diferents dels dotze ofertats. Alhora de derivar-los des dels Instituts, tenen en compte les seves motivacions i preferències a l’hora d’escollir un itinerari o un altre.

La relació de programacions segueix el següent ordre:
 • Fontaneria
 • Soldadura
 • Fusteria
 • Serigrafia
 • Estètica
 • Perruqueria
 • Atenció al Client
 • Jardineria
 • Pastisseria
 • Cuina
 • Disseny Gràfic
 • Iniciació a les activitats en el temps de lleure
A més a més, durant aquest s’han realitzat treballs paral·lels per tal de fer partícips als nois i noies del projecte, com ara:
 • Disseny del logo dels MOP i estampació de samarretes
 • Entrevista a la radio municipal per explicar el projecte i la seva experiència
 • Gravació del vídeo dels MOP per fer difusió del projecte
 • Cartells de Disseny Gràfic per la Mostra del Poble i per la Cloenda del projecte
 • Elaboració del pica- pica pel dia de la Cloenda
Cal dir, que durant el més de juny es realitzen unes jornades Portes Obertes amb els alumnes de l’any vinent dels MOP.

Llegir-ne més

Recursos utilizats

Els educadors/es talleristes específics que realitzen aquest projecte són set persones. Posem a continuació la relació de material amb el que comptem a l’entitat per a poder realitzar la formació dels Mòduls d’Orientació Prelaborals.

Material del taller:
Pissarra i d’altres recursos didàctics
Quatre taules i cadires per treballar
xarxa d’aigua sanitària. xarxa d’evacuació d’aigües residuals.
Escalfadors
tub de coure
corbes de 90º
corbes 45º
colzes de 90º
colzes de 45º
empalmes
té de coure, llautó
reduccions
racors boig recte
estany
decapant
tornavís Philips
tisores
bufador
banc de treball
Pissarra
Quatre taules i cadires per treballar
xarxa d’aigua sanitària
xarxa d’evacuació d’aigües residuals.
toma de corrent 220Vac
tornavís pla
tornavís Philips
martells
estenalles de punxa rodona
elèctrodes
maquines de soldar elèctriques
estenalles de punxa petita
màscara per soldar guants gruixuts
moles
trempat
trempat d’en peus
pintures
sergents
4taules per treballar amb tamborets
Pissarra

Materials de Cuina:
Serres
Ribots
Fusta
Claus
Tornavisos
Metres
Regles
Llapis
Fregadores
Cola
Tints
Esmalt
Marbres per treballar
Pica per rentar
Batidora kitchen
bols de plàstic de diferents mides
espàtules o llengües de gat
cassó
paletines
ganivets
batidors
mànigues pastisseres
recollidors
motllos de plàstic i metàl·lics
forn
fogó o vitro
placa de marbre
espàtula per temperar la xocolata
safates metàl·liques
safates de forn
motllos de silicona
paper siliconat per forn
cornets de diferents mides per mànigues pastisseres
cullerots i culleres
balança
tisores
màquina de pastar
muntadora de nata
túrmix o robot coupe
refinadora
fregidora

Taller de Serigrafia
Taules i cadires per treballar
pissarra
pantalles 45 per 43
emulsió
rascletes per emulsionar i per imprimir
tintes per estampar en roba
samarretes
pinzells
taula de planxar i planxa
assecadors
insoladora
màquina plana
pica gran amb aigua a pressió
opacador

Taller de Perruqueria i Estètica
Assecadors de mà
tints
decolorants
pinzells
pinces
rentador de caps
xampú
Suavitzant i mascaretes
taula de tractaments
tovalloles
butaques de perruqueria
cadires
planxes de cabell
barrets
tisores de tallar
instrumental bàsic de maquillatge, manicura i pedicura.
Polvoritzadors
Màquina per escalfar la cera per depilar
cremes i locions especials
cotó fluix

Taller de Fusteria
4 taules per treballar amb tamborets
Pissarra
Serres
Ribots
Fusta
Claus
Tornavisos
Metres
Regles
Llapis
Fregadores
Cola
Tints
Esmalt

Taller de Cuina
Fogons industrials amb forn
Tres vitroceràmiques
Escalfador
Marbre per treballar
Pica per rentar
Nevera
Dos microones
Paelles
Olles
Plats
Forquilles, culleres, ganivets...
Safates
Batedores
Escorredors
Trinxadors
Peladors
Escumadores, pinces...
Ralladors
Braços elèctrics
Gots de batedora
Productes de neteja

Llegir-ne més

Temporalizació

Aquest any, tenint en compte el calendari escolar, el programa s’ha iniciat en el mes de setembre i ha finalitzat en el mes de maig. La data d’inici va ser el 18 de setembre del 2017 i la data de fi, el 31 de maig del 2018.
Prenem com a referència la durada del curs escolar i dividim el curs en tres trimestres, els quals intentem que tinguin el mateix nombre de sessions formatives per a compensar tots els trimestres. D’aquesta manera, els nois i noies cursen, exceptuant d’alguna festivitat, les mateixes sessions de cada taller.
El número de sessions de cada trimestre ha variat segons els mesos de l’any, els dies de festa, dies de vaga i dies de lliure disposició de que disposa cada Institut. D’aquí que n’hi hagi una petita variació.
L’horari dels MOP aquest curs, com el darrer, ha sigut de matí de 12:45 a 14:15h dilluns, dimarts i dijous. Un dels tallers de dijous, també ha estat de 15:00 a 17:00h per tal de poder d’anar a la Pastisseria Muñoz a realitzar el taller de pastisseria al mateix obrador.
Els alumnes del programa s’han dividit en quatre grups, i han anat canviant de tallers en funció del trimestre. A cada alumne se li ha ofert quatre itineraris de formació diferents, dels quals l’alumne ha pogut escollir el que més li motiva, aconsellat pel seu tutor/a de l’institut. Al finalitzar el curs, cada alumne ha realitzat nou tallers dels dotze proposats.
Cal dir, que el dia 31 de maig es va realitzar la Cloenda. Aquest acte posa fi al projecte realitzat durant el curs i se’ls hi fa entrega als alumnes, d’un diploma on hi consten les hores realitzades de cada taller. Els alumnes de Disseny Gràfic van preparar uns cartells de benvinguda on hi consten tots els tallers proposats per tal d’ambientar la sala on es realitzava l’acte. També hi van haver treballs exposats que han elaborat els alumnes d’altres tallers. A més a més, aquest any els nois i noies han dissenyat un logo del projecte, que posteriorment han estampat en samarretes que se’ls hi entreguen conjuntament amb el diploma.

Finalment, vàrem veure conjuntament un vídeo realitzat de tots els tallers i l’acte finalitza amb un pica- pica que realitzen els alumnes de Pastisseria.
Llegir-ne més

Evaluació dels resultats i impacte

Valorem els següents aspectes:
-Pedagògics
En tots els tallers la valoració és molt positiva, tot i que depenent del grup s’ha tingut que adaptar la planificació per atendre millor a les necessitats dels alumnes i motivacions. S’ha innovat en l’oferta de tres tallers que han tingut molt bona rebuda pels nois i noies, i altres s’han re formulat o replantejat per oferir més diversitat als nois/es. A més a més, aquests han participat en l’elaboració d’un vídeo que reflecteix les tasques que han desenvolupat i mostra un petit tast de tots els tallers que han cursat. Aquest vídeo el presenten en els Instituts per donar a conèixer la tasca que han realitzat durant el curs. També, els alumnes han participat en una entrevista de ràdio i en altres treballs realitzats durant el curs per preparar la Cloenda. D’aquesta manera els grups d’alumnes s’han fet més seu el projecte.
Els usuaris han participat activament en tots els tallers i molt motivats. Han pogut realitzar tallers molt diferents i han mostrat interès per formar-se posteriorment en algun d’aquests oficis.

-Materials
A nivell general, els alumnes han valorat satisfactòriament els materials utilitzats i la maquinaria. Han après a tractar els estris amb cura i a utilitzar-los correctament. Han conegut el nom i el funcionament de diferent maquinaria i la seva utilitat. Els estris i eines que es troben més malmesos pel pas dels anys, es preveu renovar-los de cara al curs vinent. El fet d’utilitzar els estris i les eines adequades és prioritari pel desenvolupament correcte de tots els tallers.

-Humans
La comunicació amb els tres Instituts ha estat molt positiva. S’ha portat al dia el seguiment de faltes d’assistència, casos particulars de nois i noies, i qualsevol incidència produïda tan a l’Institut com en aquesta Mòduls d’Orientació Prelaboral. D’aquesta manera hem pogut treballar tots a una i oferir un millor seguiment als alumnes.
La comunicació ha estat setmanalment via e-mail, en alguns casos més urgent telefònicament i també personalment, aprofitant els dies en que els tutors baixen a reforçar els tallers fent de professors de reforç. També s’han fet reunions amb els educadors de carrer del municipi per alguns casos en concret. A més a més, trimestralment s’ha realitzat una reunió presencial on hi formen part els coordinadors del alumnes dels tres instituts, la coordinadora del projecte dels MOP i el tècnic d’educació de l’Ajuntament. En aquestes reunions es fa un seguiment de tots els alumnes i una valoració del trimestre.
És molt favorable pels usuaris i pel bon funcionament del programa, que les persones que venen dels Instituts com a professors de reforç vinguin motivats i amb ganes i que coneguin als nois i noies, directament, que venen dels seus Instituts. D’aquesta manera es facilita el bon seguiment de l’alumne i es fa un traspàs molt més agilitzat de tota la informació.
El fet de barrejar als alumnes dels tres Instituts és molt positiu ja que canvien les dinàmiques de funcionament que ja tenen adquirides i coneixen altres companys nous. Aquest any, la valoració ha estat molt positiva i el fet de treballar amb grups de vuit i nou alumnes millora qualitativament la formació. Els alumnes han complert satisfactòriament tots els objectius prèviament establerts i han après i gaudit del projecte.
Llegir-ne més

Descobreix tots els projectes presentats a Educaweb

Veure tots