Logo premis Educaweb

Repositori de projectes d'orientació acadèmica i professional presentats als Premis Educaweb

Tornar a l'inici

Orienta&GO som dues ments inquietes que hem creat aquest projecte per ajudar a la societat a millorar en aspectes laborals. Hem vist la necessitat d'EMPODERAR a les famílies i al jovent actual a través d'una orientació i creixement personal, professional i social. Tanmateix, donar una orientació professional i de recolçament als empresaris de PIMEs i emprenedors/es per un creixement i relleu generacional. Pel moment el projecte esta en fase de testeig i hem pogut fer un mostreig amb diferents perfils de persones i empreses per tenir un mínim producte viable. Mostreig: EDUCATIVA/FORMATIVA: Tutories 10 (tots nois adolescents de 15 a 18 anys) PROFESSIONAL/LABORAL: Tutories 8 (5 dones d'entre 30 i 40 anys i 3 homes d'entre 25 i 35 anys) PIMEs/EMPRENEDORS: Tutories 3 (sector automoció, marketing i informàtica) Properament ens agradaria constituir l'empresa i fer crèixer el projecte per poder seguir donant els nostres serveis al públic objectiu.


Títol: Orienta&GO som dues ments inquietes que hem creat aquest projecte per ajudar a la societat a millorar en aspectes laborals. Hem vist la necessitat d'EMPODERAR a les famílies i al jovent actual a través d'una orientació i creixement personal, professional i social. Tanmateix, donar una orientació professional i de recolçament als empresaris de PIMEs i emprenedors/es per un creixement i relleu generacional. Pel moment el projecte esta en fase de testeig i hem pogut fer un mostreig amb diferents perfils de persones i empreses per tenir un mínim producte viable. Mostreig: EDUCATIVA/FORMATIVA: Tutories 10 (tots nois adolescents de 15 a 18 anys) PROFESSIONAL/LABORAL: Tutories 8 (5 dones d'entre 30 i 40 anys i 3 homes d'entre 25 i 35 anys) PIMEs/EMPRENEDORS: Tutories 3 (sector automoció, marketing i informàtica) Properament ens agradaria constituir l'empresa i fer crèixer el projecte per poder seguir donant els nostres serveis al públic objectiu.

Edició: 2023

Categoria: Institución

Enllaç al projecte

Descripció

Creiem que avui en dia hi ha un gap en orientació educativa, formativa i professional per part dels diferents centres educatius, serveis d’ocupació, gabinets psicològics o associacions i empoderament de la societat envers adolescents, joves i adults.

El motiu bàsic d’aquesta mancança és la falta de recursos econòmics de les administracions i de persones qualificades per poder-ho gestionar. A més a més, creiem que hi ha una falta d’atenció individual i personalitzada per resoldre i assessorar casos concrets/particulars que penalitza el creixement de la pròpia persona. 

Tanmateix, hem detectat la manca de personal qualificat en el mon laboral i accessible per a les empreses. Falta relació fluida entre empreses i joves/adults per a enllaçar oferta i demanda. Per tant, les empreses han de coneixer la formació professionalitzadora dels joves/adults i el que aquests poden oferir per una mà d'obra qualificada o un relleu generacional.

La sostenibilitat també és un tema important per nosaltres, ja que treballar a prop del lloc de residència millora la salut de les persones i el medi ambient.

Una mirada feminista de l’educació, formació i el món laboral és una mancança que també hem detectat.


Objetius

Oferir una orientació individual i personalitzada tant a adolescents com a adults en el món educatiu i professional, com a empreses per sensibilitzar-les (unir oferta i demanda)

Llegir-ne més

Destinataris

El públic objectiu i segments de mercats detectats són els següents:

1) Joves de 15 a 24 anys.

      1.1. Amb necessitats educatives (TDA...).

      1.2. Sense necessitats educatives.

2) Mares/pares de joves de 15 a 24 anys.  

       2.1. Amb necessitats educatives (TDA...).

       2.2. Sense necessitats educatives.

3) Persones d'entre  25 i 45 anys 

       3.1. Aturades: Persones que s'estiguin replantejant continuitat o canvi de professió per tenir feina

       3.2. Actives: Persones que busquin un creixement professional jeràrquic o canvi de sector/ professió

       3.3. Estudiants  Persones en cerca de la seva primera feina i també creixement professional

4) Centres escolars públics i concertats (ESO/Batxillerat), AFAs (FAPAES), Associacions d’empreses (Dona't un Impuls, PIMEC,...), Associacions d’ajuda a trastorns (Associació Asperger Catalunya). 

5) Empreses: CEOs PIMEs o emprenedors/es de tots els sectors que requereixin mà d'obra qualificada o vulguin un relleu generacional

Llegir-ne més

Justificació de la iniciativa

Creiem que avui en dia hi ha un gap en orientació educativa, formativa i professional per part dels diferents centres educatius, serveis d’ocupació, gabinets psicològics o associacions i empoderament de la societat envers adolescents, joves i adults.

El motiu bàsic d’aquesta mancança és la falta de recursos econòmics de les administracions i de persones qualificades per poder-ho gestionar. A més a més, creiem que hi ha una falta d’atenció individual i personalitzada per resoldre i assessorar casos concrets/particulars que penalitza el creixement de la pròpia persona. 

Tanmateix, hem detectat la manca de personal qualificat en el mon laboral i accessible per a les empreses. Falta relació fluida entre empreses i joves/adults per a enllaçar oferta i demanda. Per tant, les empreses han de coneixer la formació professionalitzadora dels joves/adults i el que aquests poden oferir per una mà d'obra qualificada o un relleu generacional.

La sostenibilitat també és un tema important per nosaltres, ja que treballar a prop del lloc de residència millora la salut de les persones i el medi ambient.

Una mirada feminista de l’educació, formació i el món laboral és una mancança que també hem detectat.

Llegir-ne més

Metodologia

EDUCACIÓ/ FORMACIÓ

Tutoria individual adolescents/joves (1h) > Format digital online

Tipus de Client: (1) Mares/pares de joves de 15 a 24 anys.  Usuari: Joves de 15 a 24 anys

 (1.1.) Amb necessitats educatives (TDA...) i (1.2.) Sense necessitats educatives 

Descripció: Tutoria d'1 hora és la millor manera d'assessorar i orientar a la persona. 

Eines: Formulari de personalitat, per conèixer situació actual i la desitjada.

Acompanyament (3h)  > Format digital online

Tipus de client: (1) Mares/pares de joves de 15 a 24 anys. Usuari: Joves de 15 a 24 anys

 (1.1.) Amb necessitats educatives (TDA...) i (1.2.) Sense necessitats educatives 

Descripció: Ajuda en el procés de recerca, preinscripció i matriculació de la formació que volen.

Evolució/seguiment (6h)  > Format digital online

Tipus de client: (1) Mares/pares de joves de 15 a 24 anys. Usuari: Joves de 15 a 24 anys

 (1.1.) Amb necessitats educatives (TDA...) i  (1.2.) Sense necessitats educatives 

Descripció: Servei d'acompanyament abans, durant i després del canvi d'etapa personalitzat.


PROFESSIONAL/ LABORAL

Tutoria individual joves/adults (1h) > Format digital online

Tipus de Client: (2) Persones d'entre  25 i 45 anys

Descripció: Tutoria d'1 hora és la millor manera d'assessorar i orientar a la persona. 

Eines: Formulari de personalitat i d’altres professionals, per conèixer situació actual i la desitjada. Canva.

Acompanyament (4h)  > Format digital online

Tipus de Client: (2) Persones d'entre  25 i 45 anys

Descripció: Recerca de feina i entrevista, preparació i ajuda.

Eines: Formulari de personalitat i d’altres professionals, per conèixer situació actual i la desitjada. Canva.

Elaboració de currículum > Format digital online

Tipus de Client: (2) Persones d'entre  25 i 45 anys

Eines: curriculum antic o cronologia laboral i educativa. Canva


EMPRESES/EMPRENEDOR@S

Tutoria (1h) > Format digital online

Tipus de client: (4) Empreses: CEOs PIMES

Descripció: Explicar com poden tenir personal qualificat, on buscar-lo i quines despeses tindran o no. 

Acompanyament (4h) > Format digital online

Tipus de client: (4) Empreses: PIMES

Descripció: Es tracta d'un servei d'acompanyament abans, durant i després de la cerca de personal qualificat en pràctiques formatives o FP Dual totalment personalitzada i a la mida adequada a les necessitats de l’empresa.

Llegir-ne més

Recursos utilizats

Els elements innovadors del nostre servei són:

1. Contacte a través de plataformes tecnologiques aplicades a poder prestar el servei de manera digital/online (Google Meet) per a que la persona es senti més agust i pugui estar més tranquila a casa seva. 

2. Test de personalitat online que ens dona informació de la personalitat de l'usuari, podrem saber quin és el públic que més necesita el nostre servei.

3. Integració la informació digitial i pàgines webs dels diferents organismes públics i/o empreses per a poder donar el suport/servei adequat al nostre usuari.

4. Actualment hi ha una mancança d'habilitat de recerca en informació online ja que hi ha molta informació. Amb els nostres serveis ajudem a aquestes persones facilitant la informació i fent accessibles les fonts disponibles a internet (fem de facilitadores d'informació).

Llegir-ne més

Temporalizació

El projecte el vam iniciar al març de 2022. La linea temporal dels serveis va en funció de les necessitats del nostre públic objectiu i servei en cada cas, al ser personalitzat. Podríem dir que des de desembre al maig hi ha molta demanda en orientació educativa/formativa. El servei de professional/laboral es reparteix durant tot l'any. El serveis per empreses, pimes i emprenedor@s, de setembre a maig.

Llegir-ne més

Evaluació dels resultats i impacte

Estem veient que hi ha molta demanda però no la real, ja que encara no ens coneixen. Quan fem les tutories individuals les famílies queden molt satisfetes i l'alumnat també, que és el més important. Realment causem un impacte a la vida del jovent perquè li removem moltes idees o li donem de noves.

Llegir-ne més

Conclusions

Hem detectat les següents oportunitats: Mancança d'orientació personalitzada i real amb un vocabulari entenedor.

Focus per part de tothom en l'orientació i creixement de la persona.

Desesperació de les famílies per falta de comunicació amb el jovent.

Manca d'informació a les empreses amb relació al sistema educatiu actual i famílies professionals adreçades al perfil que necessiten (mà d'obra qualificada o relleu generacional). Per tant, creiem que el projecte és viable per fer-ho créixer.

Llegir-ne més

Descobreix tots els projectes presentats a Educaweb

Veure tots