Logo premis Educaweb

Repositori de projectes d'orientació acadèmica i professional presentats als Premis Educaweb

Tornar a l'inici

Projecte de Recerca de 4t ESO: ORIENTACIÓ PERSONAL, ACADÈMICA I PROFESSIONAL


Títol: Projecte de Recerca de 4t ESO: ORIENTACIÓ PERSONAL, ACADÈMICA I PROFESSIONAL

Edició: 2023

Categoria: Institución

Descripció

L’alumnat de 4t d’ESO ha de realitzar de manera obligatòria un projecte de recerca en el que ha d’aplicar estratègies i buscar recursos sobre un centre d’interès. En el nostre institut el centre d’interès és l’orientació educativa, tant en el vessant acadèmic com professional i personal.
Pensem que és fonamental pel futur del nostre alumnat poder-los donar eines perquè descobreixin les seves aptituds, habilitats i capacitats de cara a un futur pròxim o a mitjà termini en el qual hauran de prendre decisions importants.


Objetius

Objectiu general: 

L’objectiu és que valorin totes les possibilitats que se’ls plantegen de cara als cursos següents i poder decidir sobre la seva pròpia vida de manera responsable, sent coneixedors/es de tota l’oferta educativa i els àmbits professionals que tenen al seu abast.

Objectius específics:

⇨Acompanyar l’alumnat en el seu procés de descoberta de les seves aptituds, habilitats i capacitats per prendre decisions adequades en el seu futur més immediat.

⇨Ajudar l’alumnat en el coneixement de l’oferta educativa i la presa de decisions en els aspectes acadèmics, professionals i personals.

⇨Aprendre a desenvolupar bones estratègies de presentació d’un mateix o mateixa davant de situacions reals (tant orals com escrites, com no verbals).

⇨Pal·liar l’escletxa de gènere en les diferents disciplines, especialment en les STEM.

⇨Descobrir els diferents àmbits professionals i les possibilitats i formes d’accés al món laboral.

⇨Saber recopilar de forma ordenada i completa les activitats.

Llegir-ne més

Destinataris

Com a destinatari principal tenim a tot l’alumnat de la promoció de 4t ESO, d’edat aproximada 16 anys (+-1). També, de manera secundària, les seves famílies i el conjunt de tutors i tutores individuals, com a guies acompanyants imprescindibles de tot el procés.

Llegir-ne més

Justificació de la iniciativa

El Projecte es remunta al curs 2012-2013, quan es proposa dissenyar un PdR centrat en l’Orientació acadèmica, professional i personal per a l’alumnat de 4t d’ESO de l’Institut Ramon Casas i Carbó. 
L’equip psicopedagògic del moment estava format per la Patrícia Jurado, la Mercè Calvet i la Núria Gillué, com a cap, juntament amb la professora de tecnologia i tutora del PDC,  Laura Ràfols, i la coordinadora pedagògica era la M.Àngels Aliè. 
El suport d’altres institucions i entitats ha estat, des dels inicis, un pilar imprescindible del projecte: 
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans:
Regidoria d’Educació i Joventut, especialment l’Espai Jove l’Escorxador, Promoció econòmica amb el seu servei Palau Avança, Consell Comarcal del Vallès Occidental i Diputació de Barcelona, com a proveïdors de xerrades específiques, i AFA de l’institut, que assumeix els costos d’impremta dels dossiers de l’alumnat.
Es va crear una llicència Creative Commons en tant que ens vam inspirar en materials i fonts diverses i la idea sempre ha estat poder compartir el treball amb tots aquells professionals de l’orientació que ho desitgin. 
El projecte s’ha anat revisant, modificant i actualitzant any rere any per part de l’Equip psicopedagògic i la coordinació de 4t ESO; però sempre intentant mantenir l’essència de projecte globalitzador introspectiu.
Llegir-ne més

Metodologia

L’alumnat realitza unes primeres activitats d’autoconeixement durant unes sessions de tutoria abans de la setmana del Projecte de Recerca. Durant la setmana del Projecte, l’alumnat té una planificació horària i a cada hora fa una activitat pautada al dossier de l’alumnat, individual o en petits grups; o bé un altre tipus d’activitat (xerrada, taller, break-out…). Les activitats són ben variades però totes elles tenen a veure amb l’autoconeixement, les opcions de trajectòria acadèmica i la descoberta del món laboral i el seu accés. La setmana conclou amb la realització d’una entrevista laboral contextualitzada amb el personal del servei municipal de col·locació, Palau Avança.

Llegir-ne més

Recursos utilizats

L’alumnat disposa d’un dossier amb totes les activitats. Moltes d’elles es realitzen en format digital o requereixen fer cerques a internet, que l’alumnat fa amb el seu ordinador. 
S’utilitzen diferents espais del centre per a fer algunes activitats com ara xerrades o tallers. Per a l’activitat del Break Out de descoberta del sistema educatiu es fa servir la biblioteca i en ella s’utilitzen tauletes i altres materials manipulatius. Per a fer les entrevistes de feina de cloenda, s’utilitzen les diferents saletes de tutoria del centre. 
Pel que fa a recursos humans, es compta amb l’equip docent de 4t ESO i la coordinació per part del departament d’orientació.  També els talleristes o conferenciants que venen a fer les xerrades, la dinamitzadora de l’Espai Jove l’Escorxador i les entrevistadores del Servei Palau Avança.
Llegir-ne més

Temporalizació

El PdR consta d’unes 6 hores prèvies que es realitzen de manera setmanal a les sessions de tutoria grupal i posteriorment es concentra en les 30 hores lectives d’una setmana del curs, habitualment a finals del mes de febrer. En algunes edicions, es complementa amb alguna xerrada posterior si no ha estat possible d’encabir dins la setmana del PdR.

Llegir-ne més

Evaluació dels resultats i impacte

El format d’aquest projecte pretén assegurar que tot l’alumnat rebi, de manera simultània i unificada, tota la informació que considerem imprescindible per a la presa de decisions. És també una manera d’equilibrar la dedicació personal a la presa de decisions i l’acompanyament dels diferents tutors individuals en el procés.

Al final del Projecte l’alumnat realitza una enquesta de valoració d'aquest, en la qual habitualment es mostren força satisfets/es de tot el treball. L’activitat millor valorada, any rere any, acostuma a ser la realització de l’entrevista de feina que es desenvolupa en un context molt similar al real. 

El producte final, el dossier que recull totes les activitats del PdR, es considera en bona part el Consell Orientador que ha de lliurar l’equip docent a cada alumne en finalitzar l’etapa. Ens assegura que tot l’alumnat tingui un pla principal establert i també opcions alternatives per si l’ideat no es pot dur a terme per algun motiu.

Llegir-ne més

Descobreix tots els projectes presentats a Educaweb

Veure tots