Logo premis Educaweb

Repositori de projectes d'orientació acadèmica i professional presentats als Premis Educaweb

Tornar a l'inici

Preparats, Llestos, Universitat (www.preparats.cat)


Títol: Preparats, Llestos, Universitat (www.preparats.cat)

Edició: 2022

Categoria: Institución

Descripció

Preparats, Llestos Universitat és un programa integral d'orientació universitària que va néixer el 2013 amb l'objectiu de fer més fàcil als estudiants, famílies i professorat la cerca d'informació sobre la formació superior. Amb l'objectiu d'aglutinar molta informació que llavors es trobava en diferents webs dels organismes d'accés a la universitat, el programa també va començar a generar les seves pròpies eines d'orientació, com un test d'orientació, cercadors de notes de tall, ponderacions o apunts, un assistent virtual d'accés a la universitat i moltes més. Actualment, compta amb una comunitat d'usuaris registrats a la web Preparats.cat de més de 30.000 persones, on també existeix un consultori on qualsevol estudiant, familiar o professor/a pot enviar un dubte sobre què estudiar, la Selectivitat o la Preinscripció Universitària. Preparats, Llestos, Universitat compta amb xarxes socials com Instagram, TikTok, Youtube, Twitter i Facebook, on és actiu amb regularitat i ofereix continguts audiovisuals sobre què estudiar, el Treball de Recerca, els graus universitaris, la Selectivitat i la Preinscripció Universitària, entre d’altres. També ofereix xerrades d'orientació virtuals i cursos per superar les PAP de forma anual i està present amb el seu propi estand al Saló de l'Ensenyament de Barcelona.


Objetius

Objectius generals:

  • Facilitar l’orientació sobre formació superior a alumnat, professorat i famílies. Aglutinar informació que està present en diferents plataformes fa més fàcil la tasca de cerca d’informació de la comunitat educativa.

Objectius específics:

  • Convertir el programa en la plataforma d’orientació de referència a Catalunya.
  • Motivar l’alumnat a escollir la formació superior després dels estudis obligatoris.
  • Trencar esquemes i mites sobre certs estudis i barreres de gènere, així com posicionar els CFGS com una opció d’estudis tan distingida com els graus universitaris.
  • Donar resposta a tots els dubtes que tingui la comunitat educativa, independentment de què i on vulguin estudiar.
  • Oferir orientació amb més proximitat: parlant l’idioma dels joves, utilitzant les tendències actuals, fent ús de les xarxes socials...
Llegir-ne més

Destinataris

Preparats, Llestos, Universitat es dirigeix a tota la comunitat educativa, des dels mateixos estudiants que es preparen per escollir estudis superiors, com les seves famílies i el professorat dels centres de secundària. En el cas dels estudiants, ens centrem en alumnes des de 3r d'ESO fins a estudiants universitaris. En tots aquests cursos existeixen diferents tipus de dubtes sobre quina branca d'estudis estudiar, les PAU, les PAP, el procés d'accés a la universitat, i tota la burocràcia que això comporta. També estem a la disposició dels instituts i del seu professorat, tutors/es i orientadors/es. Disposem d'una pàgina de la web Preparats.cat creada específicament per aquest col·lectiu, on es recullen tots els recursos de Preparats.cat que poden ser útils per informar-se ells mateixos o al seu alumnat, i també rebem les seves consultes i suggeriments per millorar el nostre projecte.

Llegir-ne més

Justificació de la iniciativa

Des de la UVic-UCC, els 25 anys d’experiència en el món educatiu universitari ens han demostrat que tota l’orientació que puguem oferir sempre serà necessària i benvinguda. Cada curs, ens contacten centenars de futurs estudiants que no tenen del tot clar què estudiar o que tenen dubtes sobre el procés d’accés a la universitat. Per això vam creure imprescindible crear una plataforma d’orientació de formació superior que englobés tota la informació que es podia trobar en diferents webs de parla catalana i fer-la el més accessible i útil. La vocació de Preparats, Llestos, Universitat és ajudar a qualsevol persona que necessiti informació o tingui dubtes, independentment de si vol estudiar a la UVic-UCC o no. A aquest objectiu, li sumem un ferm interès de trencar estigmes i mites lligats a certs estudis i professions, així com les barreres de gènere que es relacionen amb diferents disciplines acadèmiques.

Llegir-ne més

Metodologia

La nostra metodologia es basa en la creació de continguts escrits i audiovisuals que faciliten la comprensió de temes que interessen els futurs estudiants, sempre basant-nos en l’experiència i expertesa que hem adquirit com a universitat. A través d’articles de la web, enviaments de correu electrònic, vídeos de Youtube o TikTok, expliquem temes d’interès per l’alumnat, les famílies i els centres de secundària. A més, mitjançant la creació i la programació pròpia, hem omplert la nostra pàgina web d’eines digitals que també fan més fàcil la cerca d’informació i la comprensió de processos un xic complicats, com la Preinscripció Universitària i les assignacions de places. Algunes d’aquestes eines són un test d’orientació, cercadors de notes de tall i de ponderacions, un assistent virtual d’accés a la universitat o un consultori, entre d’altres.

Llegir-ne més

Recursos utilizats

Els recursos humans principals són les dues persones que gestionen la web i les xarxes socials, amb la col·laboració d’estudiants i professorat universitari actual, que ens donen suport en tasques puntuals. Pel que fa a materials, disposem d’alguns suports gràfics que utilitzem per fer-nos conèixer entre els estudiants i els instituts, com flyers o spandex informatius.

Llegir-ne més

Temporalizació

Preparats, Llestos, Universitat va néixer el 2013 i té intenció de continuar avançant. El 2023, complirà 10 anys. El projecte es repeteix cada curs, orientant durant cada mes de l’any, a excepció del mes d’agost, durant el qual no hi ha activitat, però els usuaris de la web i de les xarxes socials poden continuar enviant les seves preguntes. Cada mes de l’any té uns temes centrals a causa dels terminis de presentació del Treball de Recerca, la preparació de les PAU i les PAP o tot el llarg procés de la Preinscripció Universitària i les assignacions de places.

Llegir-ne més

Evaluació dels resultats i impacte

En aquests nou anys, hem aconseguit una comunitat de més de 30.000 registrats a la nostra web, amb més de 350.000 visites l’any. A les nostres xarxes socials, hi trobem més de 10.000 seguidors. Però, a banda dels resultats numèrics, valorem molt positivament l’impacte que hem tingut sobre les persones que ens segueixen: els estudiants contacten amb nosaltres un cop rere l’altre i els instituts ens recomanen a les seves classes i tutories. Que els nostres principals destinataris confiïn en nosaltres repetidament, ens sembla tot un èxit.

Llegir-ne més

Descobreix tots els projectes presentats a Educaweb

Veure tots